AA
  • Forside
  • Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi?

Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi?

  • 15. mar 2018 , kl. 0800 - 1200
  • Dronningensgate 2A, Kristiansand
  • Påmelding - innen 27.02.18 kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Meld deg på en eller flere samlinger

Digitaliseringsskolens 1. samling

Hva legger vi i begrepet digitalisering? Hvilke digitale trender ser vi, og hvordan vil disse trendene påvirke din bedrift lokalt på Sørlandet?  Er din bedrift rigget for en digital hverdag?

På første samling vil vi diskutere hva vi legger i begrepet digitalisering, hvilke digitale trender vi ser nasjonalt og internasjonalt, og hvordan disse trendene påvirker oss på Sørlandet.

Vi får besøk av Aleksander Ribe fra Rambøll som vil fortelle om dagens og fremtidens bruk av VR- og AR-teknologi. Han går inn på hvilke bransjer som allerede har tatt i bruk teknologien og hvilke muligheter som finnes for andre. Hvordan jobber Rambøll med VR/AR og hvordan ser de for seg bruken i fremtiden.

Markedssjef hos Kruse Smith, Frank Eikeland går igjennom digitalisering i byggebransjen og hvordan de tar i bruk digitale hjelpemidler i hverdagen. Marius Eide går i dybden på BIM (BygningsInformasjonsModellering) og hva dette innebærer.

PROGRAM

08:00 Mingling med frukt & kaffe/te

08:15 Introduksjon v/ Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

08:20 Introduksjon til samlingen v/ Bouvet, PwC og Egde Consulting

08:45 Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi? v/ Bouvet, PwC og Egde Consulting
Nye forretningsmodeller med digitalisering

09:45 Kruse Smith forteller om hvordan de benytter digitale 3D-modeller til å høste og berike informasjon i tegninger i prosjektering, gjennom BIM (BygningsInformasjonsModellering).

10:15 Benstrekk

10:30 Rambøll snakker om dagens og fremtidens bruk av VR- og AR-teknologi. Hvilke bransjer har allerede tatt teknologien i bruk og hvilke muligheter finnes for andre.

11:00 Workshop v/ PwC

11:30 Introduksjon til gruppearbeid v/ Fredrik Grindland Bouvet

12:00 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC, Bouvet og Egde Consulting. Kurset tilbyr praktisk rettet erfarings basert kompetanseheving og inspirasjon for virksomheter i regionen. Gjennom 4 samlinger med fokus på hvordan man kan tilpasse seg den digitale verden, er målet å dele kunnskap og gi flere virksomheter muligheten til å utvikle seg i takt med digitale forventninger og nye forretningsmodeller.

Digitaliseringsskolen er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi. Målet med Digitaliseringsskolen er å bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter.

Dette er noe du ikke bør gå glipp av, uansett hvilken bransje du og din virksomhet tilhører. Vi blir alle kraftig påvirket av endringene, enten vi liker det eller ikke. Digitalisering kan skape muligheter for din virksomhet, men kan også gi uventet ny konkurranse.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger for å ha faglig utbytte.  Det legges opp til gruppearbeid mellom hver samling. De som melder seg på hele programmet og deltar aktivt i gruppearbeidet vil derfor få størst utbytte av Digitaliseringsskolen.

Andre samlinger på Digitaliseringsskolen:

25.04: Utvikling av digitale forretningmodeller og verdikjeder
05.09: Fra digital innsikt til løsning
31.10: Hvordan få gevinst av digitale implementeringer

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Meld deg på en eller flere samlinger

Digitaliseringsskolens 1. samling

Hva legger vi i begrepet digitalisering? Hvilke digitale trender ser vi, og hvordan vil disse trendene påvirke din bedrift lokalt på Sørlandet?  Er din bedrift rigget for en digital hverdag?

På første samling vil vi diskutere hva vi legger i begrepet digitalisering, hvilke digitale trender vi ser nasjonalt og internasjonalt, og hvordan disse trendene påvirker oss på Sørlandet.

Vi får besøk av Aleksander Ribe fra Rambøll som vil fortelle om dagens og fremtidens bruk av VR- og AR-teknologi. Han går inn på hvilke bransjer som allerede har tatt i bruk teknologien og hvilke muligheter som finnes for andre. Hvordan jobber Rambøll med VR/AR og hvordan ser de for seg bruken i fremtiden.

Markedssjef hos Kruse Smith, Frank Eikeland går igjennom digitalisering i byggebransjen og hvordan de tar i bruk digitale hjelpemidler i hverdagen. Marius Eide går i dybden på BIM (BygningsInformasjonsModellering) og hva dette innebærer.

PROGRAM

08:00 Mingling med frukt & kaffe/te

08:15 Introduksjon v/ Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

08:20 Introduksjon til samlingen v/ Bouvet, PwC og Egde Consulting

08:45 Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi? v/ Bouvet, PwC og Egde Consulting
Nye forretningsmodeller med digitalisering

09:45 Kruse Smith forteller om hvordan de benytter digitale 3D-modeller til å høste og berike informasjon i tegninger i prosjektering, gjennom BIM (BygningsInformasjonsModellering).

10:15 Benstrekk

10:30 Rambøll snakker om dagens og fremtidens bruk av VR- og AR-teknologi. Hvilke bransjer har allerede tatt teknologien i bruk og hvilke muligheter finnes for andre.

11:00 Workshop v/ PwC

11:30 Introduksjon til gruppearbeid v/ Fredrik Grindland Bouvet

12:00 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC, Bouvet og Egde Consulting. Kurset tilbyr praktisk rettet erfarings basert kompetanseheving og inspirasjon for virksomheter i regionen. Gjennom 4 samlinger med fokus på hvordan man kan tilpasse seg den digitale verden, er målet å dele kunnskap og gi flere virksomheter muligheten til å utvikle seg i takt med digitale forventninger og nye forretningsmodeller.

Digitaliseringsskolen er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi. Målet med Digitaliseringsskolen er å bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter.

Dette er noe du ikke bør gå glipp av, uansett hvilken bransje du og din virksomhet tilhører. Vi blir alle kraftig påvirket av endringene, enten vi liker det eller ikke. Digitalisering kan skape muligheter for din virksomhet, men kan også gi uventet ny konkurranse.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger for å ha faglig utbytte.  Det legges opp til gruppearbeid mellom hver samling. De som melder seg på hele programmet og deltar aktivt i gruppearbeidet vil derfor få størst utbytte av Digitaliseringsskolen.

Andre samlinger på Digitaliseringsskolen:

25.04: Utvikling av digitale forretningmodeller og verdikjeder
05.09: Fra digital innsikt til løsning
31.10: Hvordan få gevinst av digitale implementeringer

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor