AA
  • Forside
  • Hva kjennetegner en god leder? Og hvordan leder kvinner og menn forskjellig?

Hva kjennetegner en god leder? Og hvordan leder kvinner og menn forskjellig?

  • 13. okt 2017 , kl. 1400 - 1530
  • Rådhusgt. 35, inngang ved Luihn, Kristiansand, Norway
  • Foredragsholder Lisa Whitehead
  • Påmelding - Innen 12.10.17 kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Forsker ved UiA, Lisa Marie Whitehead, kommer til Næringsforeningen for å fortelle om funn fra forskningen sin. Whitehead disputerte tidligere i år ved Handelshøyskolen på UiA med doktoravhandlingen: The Theory of Social Identity-driven Voice and Silence. Der konkluderer hun med følgende: Kvinnelige ledere tar mer risiko enn sine mannlige kolleger. De involverer flere medarbeidere, gir rom for motforestillinger og legger dermed til rette for mer innovasjon.

— Kvinner åpner for mer diskusjon og slipper til flere stemmer enn menn. Slik utnytter de mer av bedriftens erfaring og kunnskap, og det bidrar positivt til nyskaping og vekst, sier Whitehead, i en sak på uia.no.

I doktorgradsavhandlingen har hun foretatt en kvalitativ undersøkelse av sosiale relasjoner i internasjonale bedrifter med avdelinger i Agder, og har blant annet hatt feltobservasjoner i 12 bedrifter og intervjuer med 10 toppledere og 10 mellomledere (7 menn og 13 kvinner). Hun har spesielt sett nærmere på hvordan ledere deler informasjon med kolleger og andre, og hvordan dette preger arbeidskultur og –miljø i bedriftene.

I tillegg har vi invitert teatersjef ved Kilden, Amalie Nilssen. Hun skal snakke om Lederskap i et likestillingsperspektiv. Hvorfor er det viktig? Hvilken effekt har det på virksomheten?

Kom og delta i diskusjonen!

Vi serverer mat og drikke.

NB! Merk dere sted for møtet. Det holdes i Håndverkerforeningens lokaler, inngang Wergelandsparken. Trapp/dør mellom Restaruant Luihn og Coop Extra Butikken.

Pris:
Medlemmer i Women in Business (eller Næringsforeningen i Kristiansandsregionen): 250,- + mva
Ikke-medlemmer : 500,- + mva

Bindende påmelding!

VELKOMMEN!

            

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Forsker ved UiA, Lisa Marie Whitehead, kommer til Næringsforeningen for å fortelle om funn fra forskningen sin. Whitehead disputerte tidligere i år ved Handelshøyskolen på UiA med doktoravhandlingen: The Theory of Social Identity-driven Voice and Silence. Der konkluderer hun med følgende: Kvinnelige ledere tar mer risiko enn sine mannlige kolleger. De involverer flere medarbeidere, gir rom for motforestillinger og legger dermed til rette for mer innovasjon.

— Kvinner åpner for mer diskusjon og slipper til flere stemmer enn menn. Slik utnytter de mer av bedriftens erfaring og kunnskap, og det bidrar positivt til nyskaping og vekst, sier Whitehead, i en sak på uia.no.

I doktorgradsavhandlingen har hun foretatt en kvalitativ undersøkelse av sosiale relasjoner i internasjonale bedrifter med avdelinger i Agder, og har blant annet hatt feltobservasjoner i 12 bedrifter og intervjuer med 10 toppledere og 10 mellomledere (7 menn og 13 kvinner). Hun har spesielt sett nærmere på hvordan ledere deler informasjon med kolleger og andre, og hvordan dette preger arbeidskultur og –miljø i bedriftene.

I tillegg har vi invitert teatersjef ved Kilden, Amalie Nilssen. Hun skal snakke om Lederskap i et likestillingsperspektiv. Hvorfor er det viktig? Hvilken effekt har det på virksomheten?

Kom og delta i diskusjonen!

Vi serverer mat og drikke.

NB! Merk dere sted for møtet. Det holdes i Håndverkerforeningens lokaler, inngang Wergelandsparken. Trapp/dør mellom Restaruant Luihn og Coop Extra Butikken.

Pris:
Medlemmer i Women in Business (eller Næringsforeningen i Kristiansandsregionen): 250,- + mva
Ikke-medlemmer : 500,- + mva

Bindende påmelding!

VELKOMMEN!

            

Våre hovedsamarbeidspartnere