AA
  • Forside
  • Hvilke ringvirkninger gir Norges største veiprosjekt

Hvilke ringvirkninger gir Norges største veiprosjekt

  • 01. jun 2018 , kl. 0800 - 1000
  • Dronningens gate 2 A
  • Foredragsholder Utbyggingssjef Harald Solvik
  • Påmelding - 31. mai kl 12.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I oktober er det klart for oppstart av ny vei mellom Grauthelleren i Kristiansand og Døle Bru. I 2020 startes også byggingen av veien videre fra Mandal øst til Mandal by. Begge strekninger står ferdige i 2022. I alt skal det investeres 48.000 millioner kroner (48 mrd) i ny firefelts E39 med fartsgrense 110 km/t mellom Kristiansand og Sandnes. Totalsummen på prosjektet gjør anlegget til Norges største innenfor veibygging.

Er næringslivet i Kristiansandregionen og Sørlandet for øvrig beredt til å konkurrere om kontraktskroner? 1. juni kommer Nye Veier til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å fortelle om prosjektet – og hvilke muligheter utbyggingen gir for lokalt næringsliv til å tjene på prosjektet.

Erfaringer fra andre Nye Veier-prosjekter viser: Opp mot 30 prosent av entreprisekostnaden tilfaller lokale/regionale leverandører og entreprenører (UE). På Kolomoen-Moelv betyr dette fra 500-1000 millioner kroner til lokale firma (eks mva). Kilde: E6-utbyggingen i Innlandet (Mjøsregionen).

Utbyggingen av E18 mellom Kristiansand og Grimstad i perioden 2006-2009 viste det samme: 33 prosent av omsetningen tilfalt lokale og regionale leverandører og entreprenører. Kontraktssummen var 3300 millioner kroner – men ble overskredet. Utviklingen for samfunnet (demografi) i området Lillesand-Grimstad overgikk forventede prognoser.

Nye Veier ser fram til å gi representanter fra næringslivet innblikk i prosjektet som står for døren og i mulige synergier knyttet realiseringen av Norges største veianlegg.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

I oktober er det klart for oppstart av ny vei mellom Grauthelleren i Kristiansand og Døle Bru. I 2020 startes også byggingen av veien videre fra Mandal øst til Mandal by. Begge strekninger står ferdige i 2022. I alt skal det investeres 48.000 millioner kroner (48 mrd) i ny firefelts E39 med fartsgrense 110 km/t mellom Kristiansand og Sandnes. Totalsummen på prosjektet gjør anlegget til Norges største innenfor veibygging.

Er næringslivet i Kristiansandregionen og Sørlandet for øvrig beredt til å konkurrere om kontraktskroner? 1. juni kommer Nye Veier til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å fortelle om prosjektet – og hvilke muligheter utbyggingen gir for lokalt næringsliv til å tjene på prosjektet.

Erfaringer fra andre Nye Veier-prosjekter viser: Opp mot 30 prosent av entreprisekostnaden tilfaller lokale/regionale leverandører og entreprenører (UE). På Kolomoen-Moelv betyr dette fra 500-1000 millioner kroner til lokale firma (eks mva). Kilde: E6-utbyggingen i Innlandet (Mjøsregionen).

Utbyggingen av E18 mellom Kristiansand og Grimstad i perioden 2006-2009 viste det samme: 33 prosent av omsetningen tilfalt lokale og regionale leverandører og entreprenører. Kontraktssummen var 3300 millioner kroner – men ble overskredet. Utviklingen for samfunnet (demografi) i området Lillesand-Grimstad overgikk forventede prognoser.

Nye Veier ser fram til å gi representanter fra næringslivet innblikk i prosjektet som står for døren og i mulige synergier knyttet realiseringen av Norges største veianlegg.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor