AA
  • Forside
  • Hvordan blir arealpolitikken i regionen frem til 2030?

Hvordan blir arealpolitikken i regionen frem til 2030?

Fylkesordfører Terje Damman.
  • 14. mai 2019 , kl. 1715 - 1900
  • Søgne rådhus
  • Foredragsholder Terje Damman, Jo-Viljam Drivdal
  • Påmelding - 13 mai, klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Regionalplanen frem til 2030 blir sentralt for areal- og transportpolitikken i regionen de neste ti årene. Planen, som tidligere het ATP-planen, kommer nå på høring. Sentralt står å tilpasse areal- og transportpolitikken til målene om nullvekst i biltrafikk og sørge for mer kompakte sentrum, også de mindre utenfor Kvadraturen. Sentrale momenter blir å styrke aktivitet og bosetting langs busstrasene og strengere føringer for bilbruk, inkludert parkering.

Planen legger altså klare føringer for fremtidige boligområder og hvordan de ulike sentraene skal utvikles. Kan for eksempel Tangvall pålegges like strenge parkeringsrestriksjoner som Kvadraturen?

Til møtet i Søgne rådhus 14. mai kl 1715 kommer fylkesordfører Terje Damman og saksbehandler Jo-Viljam Drivdal i fylkeskommunen for å presentere den nye planen. Det vil bli rikelig anledning til å stille spørsmål og komme med synspunkter. I tillegg deltar Søgnes rådmann Kim Høyer Holum og Søgnes ordfører Astrid Hilde.

Arrangør av møtet er NIKRs ressursgruppe i vest samt ressursgruppen for byutvikling og infrastruktur. Møteleder blir næringspolitisk leder Roar V. Osmundsen.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva

Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Enkel, men god servering

Bindende påmelding!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Regionalplanen frem til 2030 blir sentralt for areal- og transportpolitikken i regionen de neste ti årene. Planen, som tidligere het ATP-planen, kommer nå på høring. Sentralt står å tilpasse areal- og transportpolitikken til målene om nullvekst i biltrafikk og sørge for mer kompakte sentrum, også de mindre utenfor Kvadraturen. Sentrale momenter blir å styrke aktivitet og bosetting langs busstrasene og strengere føringer for bilbruk, inkludert parkering.

Planen legger altså klare føringer for fremtidige boligområder og hvordan de ulike sentraene skal utvikles. Kan for eksempel Tangvall pålegges like strenge parkeringsrestriksjoner som Kvadraturen?

Til møtet i Søgne rådhus 14. mai kl 1715 kommer fylkesordfører Terje Damman og saksbehandler Jo-Viljam Drivdal i fylkeskommunen for å presentere den nye planen. Det vil bli rikelig anledning til å stille spørsmål og komme med synspunkter. I tillegg deltar Søgnes rådmann Kim Høyer Holum og Søgnes ordfører Astrid Hilde.

Arrangør av møtet er NIKRs ressursgruppe i vest samt ressursgruppen for byutvikling og infrastruktur. Møteleder blir næringspolitisk leder Roar V. Osmundsen.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva

Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Enkel, men god servering

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor