AA
  • Forside
  • Hvordan forebygge sykefravær og unngå langvarige sykemeldinger?

Hvordan forebygge sykefravær og unngå langvarige sykemeldinger?

  • 10. nov 2020 , kl. 0830 - 0930
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2, Kristiansand
  • Foredragsholder Se programmet
  • Påmelding - Påmeldingsfrist 09.11 klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Målgruppe for dette frokostseminaret er ledere med personalansvar og HR medarbeidere

Det er ingenting som er så kostnads- og tidkrevende som sykefravær. Det kan være mange årsaker til at sykemelding oppstår, det kan være både fysisk, psykisk og – eller sosiale utfordringer som ligger til grunn. Forskning og erfaring viser at det viktigste elementet for å unngå langtidsfravær og utenforskap er tidlig innsats.

På dette frokostseminaret vil du få innblikk i hvorfor det lønner seg med tidlig oppfølging av sykemeldte medarbeidere. Du vil også få tips til hvordan du kan tilrettelegge best mulig for tidlig innsats, og hvordan du praktisk kan jobbe for å få ned sykefraværet i din bedrift.

Forelesere denne morgenen er:

Allan Gross Nielsen – Administrerende direktør As3

Joakim Lund – Regionsjef As3

Anita Nomeland – Karriererådgiver og coach

Richard Gundersen Little – fysioterapeut

Smitteverntiltak:
Dersom du har symptomer på forkjølelse, eller har vært i utlandet de siste 10 dagene, ber vi om at du holder deg hjemme
Det skal overholdes minst 1 meters avstand
Servering foregår på en forsvarlig måte
Det blir tilrettelagt for å opprettholde god håndhygiene og oppmuntrer til dette under hele arrangementet

Pris:

Medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 290,- + mva
Ikke-medlemmer: 790,- + mva

Bindende påmelding!

Velkommen!

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Målgruppe for dette frokostseminaret er ledere med personalansvar og HR medarbeidere

Det er ingenting som er så kostnads- og tidkrevende som sykefravær. Det kan være mange årsaker til at sykemelding oppstår, det kan være både fysisk, psykisk og – eller sosiale utfordringer som ligger til grunn. Forskning og erfaring viser at det viktigste elementet for å unngå langtidsfravær og utenforskap er tidlig innsats.

På dette frokostseminaret vil du få innblikk i hvorfor det lønner seg med tidlig oppfølging av sykemeldte medarbeidere. Du vil også få tips til hvordan du kan tilrettelegge best mulig for tidlig innsats, og hvordan du praktisk kan jobbe for å få ned sykefraværet i din bedrift.

Forelesere denne morgenen er:

Allan Gross Nielsen – Administrerende direktør As3

Joakim Lund – Regionsjef As3

Anita Nomeland – Karriererådgiver og coach

Richard Gundersen Little – fysioterapeut

Smitteverntiltak:
Dersom du har symptomer på forkjølelse, eller har vært i utlandet de siste 10 dagene, ber vi om at du holder deg hjemme
Det skal overholdes minst 1 meters avstand
Servering foregår på en forsvarlig måte
Det blir tilrettelagt for å opprettholde god håndhygiene og oppmuntrer til dette under hele arrangementet

Pris:

Medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 290,- + mva
Ikke-medlemmer: 790,- + mva

Bindende påmelding!

Velkommen!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor