AA
 • Forside
 • Hvordan få gevinst av digitale implementeringer?

Hvordan få gevinst av digitale implementeringer?

 • 02. nov 2017 , kl. 0800 - 1230
 • Håndverkerforeningens lokaler, inngang Wergelandsparken. Trapp/dør mellom Restaruant Luihn og Coop Extra Butikken
 • Påmelding - Innen 01.11.17

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Digitaliseringsskolens 4.samling

På denne siste samlingen vil vi søke å besvare spørsmålet: Når den digitale strategien og nye forretningsmodeller er definert – hva så og hvordan sikre gevinst? Ny digital strategi vil kunne gi potensielt store endringer i en bedrift; ny forretningsmodell, nye måter å jobbe på, endret kultur og endring i kapabilitetsbehovet. Etter endt deltakelse vil deltakerne vite mer om hvordan man implementerer en slik altomfattende strategi og man hvordan klarer man å hente ut gevinstene.

P R O G R A M
08:00Mingling med frukt & kaffe/te
08.30 Velkommen v/ Næringsforeningen
08:35 Introduksjon til dagens problemstilling v/ Bouvet og PwC.
08:45  Faglig innlegg implementering og gevinstrealisering v/PwC.  Kruse Smith forteller om gevinstrealisering gjennom digitalisering, 30 min
10:15 Benstrekk
10:30 Casepresentasjon v/DNB (30 min) og Workshop
11:45 Q&A og oppsummering
12:00 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC og Bouvet. Kurset tilbyr praktisk rettet kompetanseheving og inspirasjon for bedrifter io regionen gjennom kvartalsvise samlinger med fokus på hvordan man skal møte fremtidens digitale verden. Målet er å dele kunnskap og gi flere selskaper muligheten til å utvikle seg i takt med nye digitale markedskrav og nye forretningsmodeller.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Kurset vil gå over fire samlinger i 2017, og skal koble deltagernes utfordringer sammen med faglige og praktiske referansecases fra det lokale næringslivet.

Følgende er tema for samlingene:

 1. Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi? 09.02.17
 2. Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder. 04.05.17
 3. Fra digital innsikt til løsning – Hvordan realisere nye digitale forretningsmodeller og verdikjeder? 21.09.17
 4. Implementering og gevinstrealisering. Hvordan sikre lønnsomhet? Hva er riktig timing for nye tjenester? 02.11.17

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

PÅMELDING

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Digitaliseringsskolens 4.samling

På denne siste samlingen vil vi søke å besvare spørsmålet: Når den digitale strategien og nye forretningsmodeller er definert – hva så og hvordan sikre gevinst? Ny digital strategi vil kunne gi potensielt store endringer i en bedrift; ny forretningsmodell, nye måter å jobbe på, endret kultur og endring i kapabilitetsbehovet. Etter endt deltakelse vil deltakerne vite mer om hvordan man implementerer en slik altomfattende strategi og man hvordan klarer man å hente ut gevinstene.

P R O G R A M
08:00Mingling med frukt & kaffe/te
08.30 Velkommen v/ Næringsforeningen
08:35 Introduksjon til dagens problemstilling v/ Bouvet og PwC.
08:45  Faglig innlegg implementering og gevinstrealisering v/PwC.  Kruse Smith forteller om gevinstrealisering gjennom digitalisering, 30 min
10:15 Benstrekk
10:30 Casepresentasjon v/DNB (30 min) og Workshop
11:45 Q&A og oppsummering
12:00 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC og Bouvet. Kurset tilbyr praktisk rettet kompetanseheving og inspirasjon for bedrifter io regionen gjennom kvartalsvise samlinger med fokus på hvordan man skal møte fremtidens digitale verden. Målet er å dele kunnskap og gi flere selskaper muligheten til å utvikle seg i takt med nye digitale markedskrav og nye forretningsmodeller.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Kurset vil gå over fire samlinger i 2017, og skal koble deltagernes utfordringer sammen med faglige og praktiske referansecases fra det lokale næringslivet.

Følgende er tema for samlingene:

 1. Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi? 09.02.17
 2. Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder. 04.05.17
 3. Fra digital innsikt til løsning – Hvordan realisere nye digitale forretningsmodeller og verdikjeder? 21.09.17
 4. Implementering og gevinstrealisering. Hvordan sikre lønnsomhet? Hva er riktig timing for nye tjenester? 02.11.17

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

PÅMELDING

Våre hovedsamarbeidspartnere