AA
  • Forside
  • Incoterms® 2010 – workshop

Incoterms® 2010 – workshop

  • 13. jun 2019 , kl. 0900 - 1600
  • Thon Hotel Kristiansand, Markensgate 39
  • Foredragsholder Se program
  • Påmelding - Innen tirsdag 11 juni

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Incoterms® 2010 er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

DESSVERRE viser det seg ofte at mange praktikere sitter med en for overfladisk kunnskap om Incoterms® 2010 når det kommer valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå ut uheldig på flere måter, blant annet ved at:

  • Leverings-, transport- og betalingsbetingelser blandes på en måte som skaper dobbeltkommunikasjon, uklarheter og unødvendige konflikter
  • Uvitende, men påståelige selgere og kjøper i bedriften får altfor lett spill med å diktere valg av leveringsbetingelse. Det til tross for at man verken har oversikt over eller kontroll med aktuelle risiko-, kostnadsmessige og farer  og ansvarsforpliktelser

Hvem har nytte av denne workshopen?
Denne workshopen er først og fremst myntet på deltakere som har grunnleggende kunnskaper om leveringsbetingelser, men som ønsker å bli sikrere i valg og bruk av Incoterms® 2010. Erfaringsutveksling «på godt og vondt» er en viktig del av workshopen.

Men også nykommere som ønsker en grundig innføring i bruken av leveringsbetingelsene vil ha nytte av denne workshopen. Deltakerne vil på kurset bli delt inn i smågrupper bestående av mer og mindre erfarne Incoterms® 2010-brukere.

«Practice makes perfect»
Derfor har ICC Norge satt opp workshopen «Incoterms® 2010 – Fra kjennskap til konkurransedyktig kunnskap». På denne workshopen får du gjennom dagen brynet deg på en rekke oppgaver hentet fra det praktiske liv. Du blir også utfordret i form av oppgaver knyttet til en del klassiske misforståelser om hva Incoterms® 2010 er – og IKKE er. Gjennom undervisning, oppgaveløsning og feedback får du således en god forståelse av hvordan din bedrift kan bruke leveringsbetingelsene aktivt, lønnsomt og med økt sikkert.

Foruten vanlig kursdokumentasjon får du også med et svært mantyttig oppslagsverk: «Incoterms® 2010 – Questions and expert ICC-guidance on the Incoterms® 2010 rules».

Workshop-lederne
Olav Hermansen, Norges Lastebileier-Forbund og Arild Larsen, If Skadeforsikring
har til sammen mer enn 30 års erfaring med bruk av Incoterms®-regelverket, både som rådgivere og forelesere.


Olav Hermansen er utdannet Cand.Polit, bedriftsøkonom og har mastergrad i logistikk.  Har har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med internasjonale handelsbetingelser og handelsforenkling, fra Norges Eksportråd, Innovasjon Norge, Kuehne+Nagel og NorStella. Han deltok aktivt i arbeidet med å revidere både 2000- og 2010 versjonen av Incoterms® i regi av ICC. Han arbeider nå som næringspolitisk seniorrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Arild Larsen, fagsjef i If Skadeforsikring med ansvar for transport- og transportansvars- forsikring. Kursholder i transportrett og leveringsbetingelser siden 1985. Utdannet i Oslo/ London innen forsikring, transport- og kjøpsrett samt risikovurdering.

Pris:
3900,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
4900,- + mva for ikke-medlemmer

Det serveres lunsj og forfriskninger underveis.

Bindende påmelding!

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Incoterms® 2010 er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

DESSVERRE viser det seg ofte at mange praktikere sitter med en for overfladisk kunnskap om Incoterms® 2010 når det kommer valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå ut uheldig på flere måter, blant annet ved at:

  • Leverings-, transport- og betalingsbetingelser blandes på en måte som skaper dobbeltkommunikasjon, uklarheter og unødvendige konflikter
  • Uvitende, men påståelige selgere og kjøper i bedriften får altfor lett spill med å diktere valg av leveringsbetingelse. Det til tross for at man verken har oversikt over eller kontroll med aktuelle risiko-, kostnadsmessige og farer  og ansvarsforpliktelser

Hvem har nytte av denne workshopen?
Denne workshopen er først og fremst myntet på deltakere som har grunnleggende kunnskaper om leveringsbetingelser, men som ønsker å bli sikrere i valg og bruk av Incoterms® 2010. Erfaringsutveksling «på godt og vondt» er en viktig del av workshopen.

Men også nykommere som ønsker en grundig innføring i bruken av leveringsbetingelsene vil ha nytte av denne workshopen. Deltakerne vil på kurset bli delt inn i smågrupper bestående av mer og mindre erfarne Incoterms® 2010-brukere.

«Practice makes perfect»
Derfor har ICC Norge satt opp workshopen «Incoterms® 2010 – Fra kjennskap til konkurransedyktig kunnskap». På denne workshopen får du gjennom dagen brynet deg på en rekke oppgaver hentet fra det praktiske liv. Du blir også utfordret i form av oppgaver knyttet til en del klassiske misforståelser om hva Incoterms® 2010 er – og IKKE er. Gjennom undervisning, oppgaveløsning og feedback får du således en god forståelse av hvordan din bedrift kan bruke leveringsbetingelsene aktivt, lønnsomt og med økt sikkert.

Foruten vanlig kursdokumentasjon får du også med et svært mantyttig oppslagsverk: «Incoterms® 2010 – Questions and expert ICC-guidance on the Incoterms® 2010 rules».

Workshop-lederne
Olav Hermansen, Norges Lastebileier-Forbund og Arild Larsen, If Skadeforsikring
har til sammen mer enn 30 års erfaring med bruk av Incoterms®-regelverket, både som rådgivere og forelesere.


Olav Hermansen er utdannet Cand.Polit, bedriftsøkonom og har mastergrad i logistikk.  Har har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med internasjonale handelsbetingelser og handelsforenkling, fra Norges Eksportråd, Innovasjon Norge, Kuehne+Nagel og NorStella. Han deltok aktivt i arbeidet med å revidere både 2000- og 2010 versjonen av Incoterms® i regi av ICC. Han arbeider nå som næringspolitisk seniorrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Arild Larsen, fagsjef i If Skadeforsikring med ansvar for transport- og transportansvars- forsikring. Kursholder i transportrett og leveringsbetingelser siden 1985. Utdannet i Oslo/ London innen forsikring, transport- og kjøpsrett samt risikovurdering.

Pris:
3900,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
4900,- + mva for ikke-medlemmer

Det serveres lunsj og forfriskninger underveis.

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor