AA

Konjunkturbarometeret

  • 08. jan 2020 , kl. 1200 - 1330
  • Agder Teater, Kongens gate 2
  • Foredragsholder Se program
  • Påmelding - Innen 06.01.20 Kl 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Oljeveksten har vært høyere enn ventet og Norge er blant annerledeslandene i verden, hvor svak krone og lav rente også bidrar positivt. I høst var det klar overvekt av optimisme i bedriftene i Sør-Norge. Hvordan er stemningen nå?

Sammen med Sparebank 1 SR- Bank inviterer vi til første konjunkturbarometer i 2020.

Dette setter tonen for hvordan vi skal anta at det kommende året vil bli for næringslivet.

800 bedriftsledere svarer på spørsmål om sine forventninger og hvilke drivkrefter som blir viktige.

Hvordan hensynet til bærekraft påvirker drift og strategi i selskapene på kort og lang sikt, skal vi også få svar på. Her har det skjedd mye de siste årene, og det er interessant å følge hvordan bedriftene forholder seg til bærekraft videre.

Internasjonalt gjør handelskrig og Brexit sitt til at verdensøkonomien er dempet.
Fremdrift i handelsforhandlingene har gjort at den globale usikkerheten har avtatt noe, og det blir spennende å se hvordan dette påvirker norsk økonomi i 2020.

Funnene i barometeret presenteres av Kyrre M. Knudsen.
Espen Høiby presenterer historien om OSM Aviation – Hvordan fikk vi det til?
Deretter blir det spørsmål og dialog rundt hva som rører seg i regionen: Sveinung Hovstad fra Innovasjon Norge, Roar Osmundsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Espen Høiby, OSM Aviation, fylkesordfører Arne Thomassen og Thorbjørn Thorkildsen fra Sparebank 1 SR-Bank.

Møteleder er John G. Bernander.

Tid: Onsdag 8. januar kl 1200 – 1330. Lunsj serveres fra kl 1130-1200.
Sted: Agder Teater, Kongens gate 2

Arrangementet er gratis, men på grunn av matservering er det påmelding.

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Oljeveksten har vært høyere enn ventet og Norge er blant annerledeslandene i verden, hvor svak krone og lav rente også bidrar positivt. I høst var det klar overvekt av optimisme i bedriftene i Sør-Norge. Hvordan er stemningen nå?

Sammen med Sparebank 1 SR- Bank inviterer vi til første konjunkturbarometer i 2020.

Dette setter tonen for hvordan vi skal anta at det kommende året vil bli for næringslivet.

800 bedriftsledere svarer på spørsmål om sine forventninger og hvilke drivkrefter som blir viktige.

Hvordan hensynet til bærekraft påvirker drift og strategi i selskapene på kort og lang sikt, skal vi også få svar på. Her har det skjedd mye de siste årene, og det er interessant å følge hvordan bedriftene forholder seg til bærekraft videre.

Internasjonalt gjør handelskrig og Brexit sitt til at verdensøkonomien er dempet.
Fremdrift i handelsforhandlingene har gjort at den globale usikkerheten har avtatt noe, og det blir spennende å se hvordan dette påvirker norsk økonomi i 2020.

Funnene i barometeret presenteres av Kyrre M. Knudsen.
Espen Høiby presenterer historien om OSM Aviation – Hvordan fikk vi det til?
Deretter blir det spørsmål og dialog rundt hva som rører seg i regionen: Sveinung Hovstad fra Innovasjon Norge, Roar Osmundsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Espen Høiby, OSM Aviation, fylkesordfører Arne Thomassen og Thorbjørn Thorkildsen fra Sparebank 1 SR-Bank.

Møteleder er John G. Bernander.

Tid: Onsdag 8. januar kl 1200 – 1330. Lunsj serveres fra kl 1130-1200.
Sted: Agder Teater, Kongens gate 2

Arrangementet er gratis, men på grunn av matservering er det påmelding.

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor