AA
 • Forside
 • Kurs 2 – Digitalisering og ledelse (FULLT)

Kurs 2 – Digitalisering og ledelse (FULLT)

Foto: Headway
 • 13. feb 2020 - 22 mai 2020 , kl. 0800 - 1600
 • Universitetet i Agder
 • Foredragsholder Førsteamanuensis Tor Helge Aas
 • Påmelding - Dette kurset er fulltegnet

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Dette kurset er sponset av:

 

Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid

Kurset gir deg kunnskap om hvordan du som bedriftsleder, mellomleder eller prosjektleder kan bruke denne kunnskapen til å ta strategiske valg og utvikle virksomheten slik at den blir best mulig rustet til å møte mulighetene og utfordringene dere står ovenfor.

Etter gjennomført kurs skal du

 • kunne gjøre rede for bakgrunnen for strategifaget og for ulike skoleretninger og teorier innen faget
 • forstå hva som kan være kilde til bedrifters konkurransefortrinn og hvordan innovasjon og anvendelse av digital teknologi kan bidra til utvikling av konkurransefortrinn
 • kunne utforme virksomhetsstrategier, innovasjonsstrategier og digitale strategier, og benytte relevante verktøy i strategiutviklings og -implementeringsprosessen
 • kunne utforme og presentere forretningsmodeller for bedrifter
 • være i stand til å ta veloverveide strategiske valg og reflektere over hvordan strategiske valg kan implementeres
 • kunne identifisere og ta stilling til etiske utfordringer i strategisk ledelse og reflektere over hva ansvarlig strategisk ledelse innebærer

Dette er kurs nummer to av fire i vårt tilbud “Digitalisering og ledelse”.

Tidspunkt for samlingene:

 1. samling: 10.-11. februar
 2. samling: 16.-17. mars
 3. samling: 20.-21. april

Eksamensform: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen i 6. mai

 

Fakta:

Den teknologiske utviklingen krever at både bedrifter og ansatte må fornye sin kompetanse.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har sammen med Universitetet i Agder utviklet et skreddersydd kursprogram for medlemsbedriftene. Gjennom kursene vil deltakerne få kunnskap om verktøy og metoder for modellering- og digitalisering av arbeidsprosesser, teknologi som konkurransefortrinn og grunnlag for nye forretningsmodeller, digital markedsføring og optimalisering av kommunikasjonskanaler og ledelse av endringsprosessene som er nødvendig for å høste gevinstene av ny teknologi.

Praktisk informasjon
Deltakelse på kurset krever medlemskap i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionens Næringshage, Lister Nyskaping eller Setesdal Regionråd, og avtale om tildelt plass med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. 

PRIS: Per kurs: 5990,- .  I tillegg betaler du lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt. kr. 660,-) og pensumlitteratur. (Ordinær pris for programmet vil være ca 15.000,- per kurs eller 60.000,- for alle fire kursene samlet, så dette er en unik medlemfordel vi har utviklet for bedriftene i næringsforeningene.)

KURS 3 – Høsten 2020: Digital markedsføring og kommunikasjon
Digital kommunikasjon, nye markedskanaler og kanaloptimalisering, juridiske- og etiske aspekter, CRM, digitalt samarbeid og samhandling mm.
Fagansvarlig: Lanseres snart

KURS 4 – Våren 2021: Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling

Ledelse av endringsprosesser, omstilling og utviklingsarbeid, sammenheng mellom teknologi, digitalisering, oppgaver og mennesker mm.
Fagansvarlig: Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen

Påmeldingsfrist for Kurs 2: 15. november 2019.

(Det er krav om generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse for å delta, og dokumentasjon må sendes inn. Mer informasjon om dette, og beskjed om tildelt plass, gis fortløpende til studenter).

 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette kurset er sponset av:

 

Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid

Kurset gir deg kunnskap om hvordan du som bedriftsleder, mellomleder eller prosjektleder kan bruke denne kunnskapen til å ta strategiske valg og utvikle virksomheten slik at den blir best mulig rustet til å møte mulighetene og utfordringene dere står ovenfor.

Etter gjennomført kurs skal du

 • kunne gjøre rede for bakgrunnen for strategifaget og for ulike skoleretninger og teorier innen faget
 • forstå hva som kan være kilde til bedrifters konkurransefortrinn og hvordan innovasjon og anvendelse av digital teknologi kan bidra til utvikling av konkurransefortrinn
 • kunne utforme virksomhetsstrategier, innovasjonsstrategier og digitale strategier, og benytte relevante verktøy i strategiutviklings og -implementeringsprosessen
 • kunne utforme og presentere forretningsmodeller for bedrifter
 • være i stand til å ta veloverveide strategiske valg og reflektere over hvordan strategiske valg kan implementeres
 • kunne identifisere og ta stilling til etiske utfordringer i strategisk ledelse og reflektere over hva ansvarlig strategisk ledelse innebærer

Dette er kurs nummer to av fire i vårt tilbud “Digitalisering og ledelse”.

Tidspunkt for samlingene:

 1. samling: 10.-11. februar
 2. samling: 16.-17. mars
 3. samling: 20.-21. april

Eksamensform: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen i 6. mai

 

Fakta:

Den teknologiske utviklingen krever at både bedrifter og ansatte må fornye sin kompetanse.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har sammen med Universitetet i Agder utviklet et skreddersydd kursprogram for medlemsbedriftene. Gjennom kursene vil deltakerne få kunnskap om verktøy og metoder for modellering- og digitalisering av arbeidsprosesser, teknologi som konkurransefortrinn og grunnlag for nye forretningsmodeller, digital markedsføring og optimalisering av kommunikasjonskanaler og ledelse av endringsprosessene som er nødvendig for å høste gevinstene av ny teknologi.

Praktisk informasjon
Deltakelse på kurset krever medlemskap i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionens Næringshage, Lister Nyskaping eller Setesdal Regionråd, og avtale om tildelt plass med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. 

PRIS: Per kurs: 5990,- .  I tillegg betaler du lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt. kr. 660,-) og pensumlitteratur. (Ordinær pris for programmet vil være ca 15.000,- per kurs eller 60.000,- for alle fire kursene samlet, så dette er en unik medlemfordel vi har utviklet for bedriftene i næringsforeningene.)

KURS 3 – Høsten 2020: Digital markedsføring og kommunikasjon
Digital kommunikasjon, nye markedskanaler og kanaloptimalisering, juridiske- og etiske aspekter, CRM, digitalt samarbeid og samhandling mm.
Fagansvarlig: Lanseres snart

KURS 4 – Våren 2021: Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling

Ledelse av endringsprosesser, omstilling og utviklingsarbeid, sammenheng mellom teknologi, digitalisering, oppgaver og mennesker mm.
Fagansvarlig: Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen

Påmeldingsfrist for Kurs 2: 15. november 2019.

(Det er krav om generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse for å delta, og dokumentasjon må sendes inn. Mer informasjon om dette, og beskjed om tildelt plass, gis fortløpende til studenter).

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor