AA
 • Forside
 • Kurs 4 – Ledelse i en digital tid (få ledige plasser!)

Kurs 4 – Ledelse i en digital tid (få ledige plasser!)

 • 01. feb 2021 - 05 mai 2021 , kl. 0800 - 1600
 • Universitetet i Agder
 • Foredragsholder Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Dette kurset er sponset av:

Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling

Det har åpnet seg noen få plasser, og du har nå muligheten til å sikre deg en av disse på det populære kurset som er et samarbeid mellom UiA og Næringsforeningene i Agder!

Kurset gir deg kunnskap om strategiske og formelle prosesser så vel som kulturelle og menneskelige prosesser som foregår i endring. Kurset ruster deg til å være pådriver i endringsprosesser, omstillingsarbeid og digitalisering.

Kursinnholdet er inndelt i tre hoveddeler:

 • Drivkreftene for endring og hva endringene medfører, inkludert digitalisering
 • Former for endringer og strategier for endringer
 • Ledelse av endringsprosesser og hvilke ledelsesformer som er best egnet i endringsprosesser.

Etter gjennomført kurs skal du:

 • gjennom kunnskaper, ferdigheter og holdninger ha kompetanse om ulike perspektiv på organisasjonsendring og hvordan endringsprosesser ledes
 • kunne reflektere over og forstå de grunnleggende elementer av organisatorisk endring som drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
 • kjenne til eksterne og kundedrevne endringsprosesser samt interne endringsprosesser
 • ha bred kunnskap om strategier for- og lederrollen i endringsprosesser gjennom muligheter og begrensninger
 • ha kunnskap om endring gjennom digitalisering, kunstig intelligens og automatisering

Dette er kurs nummer tre av fire i vårt tilbud “Ledelse i en digital tid”.

Tidspunkt for samlingene: 

1. samling: 1.-2. februar
2. samling: 4.-5. mars
3. samling: 15.-16. april

Eksamensform: 4t digital hjemmeeksamen, individuelt. Holdes 5. mai

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge koronasituasjonen pågår. 

Fakta:

Den teknologiske utviklingen krever at både bedrifter og ansatte må fornye sin kompetanse.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har sammen med Universitetet i Agder utviklet et skreddersydd kursprogram for medlemsbedriftene. Gjennom kursene vil deltakerne få kunnskap om verktøy og metoder for modellering- og digitalisering av arbeidsprosesser, teknologi som konkurransefortrinn og grunnlag for nye forretningsmodeller, digital markedsføring og optimalisering av kommunikasjonskanaler og ledelse av endringsprosessene som er nødvendig for å høste gevinstene av ny teknologi.

Praktisk informasjon
Deltakelse på kurset krever medlemskap i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionens Næringshage, Lister Nyskaping eller Setesdal Regionråd, og avtale om tildelt plass med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

PRIS: Per kurs: 5990,- .  I tillegg betaler du lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt. kr. 660,-) og pensumlitteratur. (Ordinær pris for programmet vil være ca 15.000,- per kurs eller 60.000,- for alle fire kursene samlet, så dette er en unik medlemsfordel vi har utviklet for bedriftene i næringsforeningene.)

KURS 4 – Våren 2021: Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling

Ledelse av endringsprosesser, omstilling og utviklingsarbeid, sammenheng mellom teknologi, digitalisering, oppgaver og mennesker mm.
Fagansvarlig: Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen

(Det er krav om generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse for å delta, og dokumentasjon må sendes inn. Mer informasjon om dette, og beskjed om tildelt plass, gis fortløpende til studenter).

 

Det er kun noen få ledige plasser til dette kurset, så vær rask med å melde din interesse!
Send forespørsel til helena@nikr.no 

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Dette kurset er sponset av:

Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling

Det har åpnet seg noen få plasser, og du har nå muligheten til å sikre deg en av disse på det populære kurset som er et samarbeid mellom UiA og Næringsforeningene i Agder!

Kurset gir deg kunnskap om strategiske og formelle prosesser så vel som kulturelle og menneskelige prosesser som foregår i endring. Kurset ruster deg til å være pådriver i endringsprosesser, omstillingsarbeid og digitalisering.

Kursinnholdet er inndelt i tre hoveddeler:

 • Drivkreftene for endring og hva endringene medfører, inkludert digitalisering
 • Former for endringer og strategier for endringer
 • Ledelse av endringsprosesser og hvilke ledelsesformer som er best egnet i endringsprosesser.

Etter gjennomført kurs skal du:

 • gjennom kunnskaper, ferdigheter og holdninger ha kompetanse om ulike perspektiv på organisasjonsendring og hvordan endringsprosesser ledes
 • kunne reflektere over og forstå de grunnleggende elementer av organisatorisk endring som drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
 • kjenne til eksterne og kundedrevne endringsprosesser samt interne endringsprosesser
 • ha bred kunnskap om strategier for- og lederrollen i endringsprosesser gjennom muligheter og begrensninger
 • ha kunnskap om endring gjennom digitalisering, kunstig intelligens og automatisering

Dette er kurs nummer tre av fire i vårt tilbud “Ledelse i en digital tid”.

Tidspunkt for samlingene: 

1. samling: 1.-2. februar
2. samling: 4.-5. mars
3. samling: 15.-16. april

Eksamensform: 4t digital hjemmeeksamen, individuelt. Holdes 5. mai

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge koronasituasjonen pågår. 

Fakta:

Den teknologiske utviklingen krever at både bedrifter og ansatte må fornye sin kompetanse.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har sammen med Universitetet i Agder utviklet et skreddersydd kursprogram for medlemsbedriftene. Gjennom kursene vil deltakerne få kunnskap om verktøy og metoder for modellering- og digitalisering av arbeidsprosesser, teknologi som konkurransefortrinn og grunnlag for nye forretningsmodeller, digital markedsføring og optimalisering av kommunikasjonskanaler og ledelse av endringsprosessene som er nødvendig for å høste gevinstene av ny teknologi.

Praktisk informasjon
Deltakelse på kurset krever medlemskap i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionens Næringshage, Lister Nyskaping eller Setesdal Regionråd, og avtale om tildelt plass med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

PRIS: Per kurs: 5990,- .  I tillegg betaler du lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt. kr. 660,-) og pensumlitteratur. (Ordinær pris for programmet vil være ca 15.000,- per kurs eller 60.000,- for alle fire kursene samlet, så dette er en unik medlemsfordel vi har utviklet for bedriftene i næringsforeningene.)

KURS 4 – Våren 2021: Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling

Ledelse av endringsprosesser, omstilling og utviklingsarbeid, sammenheng mellom teknologi, digitalisering, oppgaver og mennesker mm.
Fagansvarlig: Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen

(Det er krav om generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse for å delta, og dokumentasjon må sendes inn. Mer informasjon om dette, og beskjed om tildelt plass, gis fortløpende til studenter).

 

Det er kun noen få ledige plasser til dette kurset, så vær rask med å melde din interesse!
Send forespørsel til helena@nikr.no 

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor