AA
  • Forside
  • Kurs i Ledelse i en digital tid

Kurs i Ledelse i en digital tid

  • 26. sep 2019 - 22 nov 2019 , kl. 0830 - 1600
  • Handelshøyskolen UiA, Gimlemoen 13.
  • Foredragsholder Se kursbeskrivelse
  • Påmelding

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Den teknologiske utviklingen krever at både bedrifter og ansatte må fornye sin kompetanse.

Universitetet i Agder og  Næringsforeningsalliansen* har utviklet et skreddersydd kursprogram for Næringsforeningsalliansens medlemmer. Tilbudet vil gi ledere og nøkkelpersonell i omstillingsarbeidet en helhetlig forståelse for hvordan digital innovasjon og endring påvirker verdikjedene, forretningsmodellene og arbeidsprosessene i virksomheten.

Kursprogrammet består av fire kurs hver på 7,5 studiepoeng. Tilbudet gjennomføres første gang som pilot i perioden høst 2019 – vår 2021.

KURS 1 – Høsten 2019: Digitalisering i forbedringsarbeidet
Strategisk teknologiforståelse, verktøy og metoder for digitalisering av prosesser med fokus på prosessforståelse, prosessmodellering, prosessendring mm.
Fagansvarlig: Professor Dag Håkon Olsen

KURS 2 – Våren 2020: Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid
Strategiutvikling og implementering, sammenheng mellom innovasjon, teknologi og konkurransefortrinn, forretningsmodellinnovasjon og digital transformasjon, organisasjoners samspill med omgivelsene med mer.
Fagansvarlig: Førsteamanuensis Tor Helge Aas

KURS 3 – Høsten 2020: Digital markedsføring og kommunikasjon
Digital kommunikasjon, nye markedskanaler og kanaloptimalisering, juridiske- og etiske aspekter, CRM, digitalt samarbeid og samhandling mm.
Fagansvarlig: Professor Sangeeta Singh

KURS 4 – Våren 2021: Endringsledelse og organisasjonsutvikling i en digital tid
Ledelse av endringsprosesser, omstilling og utviklingsarbeid, sammenheng mellom teknologi, digitalisering, oppgaver og mennesker mm.
Fagansvarlig: Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen

Arbeidsform og eksamen:
Hvert kurs gjennomføres med tre samlinger over to dager parallelt med jobb. Undervisningsform: forelesning, gjesteforelesere, øvelser, case, gruppediskusjoner og digitalt klasserom (canvas).

Praktisk informasjon
Deltakelse på kurset krever medlemskap og avtale om tildelt plass med Næringsforeningsalliansen.
PRIS: Per kurs: 5990,- Melder du deg på alle kursene samtidig: 20.000,- I tillegg betaler du lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt. kr. 660,-) og pensumlitteratur.

Ordinær pris for programmet vil være ca 15.000,- per kurs eller 60.000,- for alle fire kursene samlet, så dette er en unik medlemfordel vi har utviklet for bedriftene i næringsforeningene.

Oppstart første kurs: 1.samling: 26.-27. september. 2.samling: 24.-25.oktober. 3.samling: 21.-22.november 2019

 

Påmeldingsfrist 28. august 2019!

Det er krav om generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse for å delta, og dokumentasjon må sendes inn. Mer informasjon om dette, og beskjed om tildelt plass, gis fortløpende til studenter.

* Næringsforeningen i Kristiansandsregionen i samarbeid med Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping og Setesdal Regionråd
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Den teknologiske utviklingen krever at både bedrifter og ansatte må fornye sin kompetanse.

Universitetet i Agder og  Næringsforeningsalliansen* har utviklet et skreddersydd kursprogram for Næringsforeningsalliansens medlemmer. Tilbudet vil gi ledere og nøkkelpersonell i omstillingsarbeidet en helhetlig forståelse for hvordan digital innovasjon og endring påvirker verdikjedene, forretningsmodellene og arbeidsprosessene i virksomheten.

Kursprogrammet består av fire kurs hver på 7,5 studiepoeng. Tilbudet gjennomføres første gang som pilot i perioden høst 2019 – vår 2021.

KURS 1 – Høsten 2019: Digitalisering i forbedringsarbeidet
Strategisk teknologiforståelse, verktøy og metoder for digitalisering av prosesser med fokus på prosessforståelse, prosessmodellering, prosessendring mm.
Fagansvarlig: Professor Dag Håkon Olsen

KURS 2 – Våren 2020: Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid
Strategiutvikling og implementering, sammenheng mellom innovasjon, teknologi og konkurransefortrinn, forretningsmodellinnovasjon og digital transformasjon, organisasjoners samspill med omgivelsene med mer.
Fagansvarlig: Førsteamanuensis Tor Helge Aas

KURS 3 – Høsten 2020: Digital markedsføring og kommunikasjon
Digital kommunikasjon, nye markedskanaler og kanaloptimalisering, juridiske- og etiske aspekter, CRM, digitalt samarbeid og samhandling mm.
Fagansvarlig: Professor Sangeeta Singh

KURS 4 – Våren 2021: Endringsledelse og organisasjonsutvikling i en digital tid
Ledelse av endringsprosesser, omstilling og utviklingsarbeid, sammenheng mellom teknologi, digitalisering, oppgaver og mennesker mm.
Fagansvarlig: Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen

Arbeidsform og eksamen:
Hvert kurs gjennomføres med tre samlinger over to dager parallelt med jobb. Undervisningsform: forelesning, gjesteforelesere, øvelser, case, gruppediskusjoner og digitalt klasserom (canvas).

Praktisk informasjon
Deltakelse på kurset krever medlemskap og avtale om tildelt plass med Næringsforeningsalliansen.
PRIS: Per kurs: 5990,- Melder du deg på alle kursene samtidig: 20.000,- I tillegg betaler du lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt. kr. 660,-) og pensumlitteratur.

Ordinær pris for programmet vil være ca 15.000,- per kurs eller 60.000,- for alle fire kursene samlet, så dette er en unik medlemfordel vi har utviklet for bedriftene i næringsforeningene.

Oppstart første kurs: 1.samling: 26.-27. september. 2.samling: 24.-25.oktober. 3.samling: 21.-22.november 2019

 

Påmeldingsfrist 28. august 2019!

Det er krav om generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse for å delta, og dokumentasjon må sendes inn. Mer informasjon om dette, og beskjed om tildelt plass, gis fortløpende til studenter.

* Næringsforeningen i Kristiansandsregionen i samarbeid med Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping og Setesdal Regionråd

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor