AA
 • Forside
 • Arbeidsgivers håndtering av sykefravær – Tilrettelegging, bestridelse og oppsigelse

Arbeidsgivers håndtering av sykefravær – Tilrettelegging, bestridelse og oppsigelse

 • 04. des 2018 , kl. 0800 - 0930
 • Dronningensgate 2
 • Foredragsholder Kjetil Mogård Bergem, advokat Deloitte
 • Påmelding - 03. desember klokken 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Arbeidsgivere skal følge opp og håndtere ansatte med sykefravær på en god og forsvarlig måte.

Nyere rettspraksis har klargjort hvordan ansatte i sykefraværsperioden kan og bør håndteres, samt adgangen til og fremgangsmåten ved oppsigelse av ansatte med høyt sykefravær. 4. desember kommer advokat Kjetil Mogård Bergem fra Deloitte for å snakke om hvilke retningslinjer som gjelder.

Kurset tar blant annet for seg følgende:

 • Oppfølgning og tilrettelegging
 • Dialogmøte, medvirkning og oppfølgingsplan
 • Bestridelse av sykefravær
 • Hvilket vern har en arbeidstaker som har flere og stadige kortvarige sykefravær?
 • Hvilket vern har langtidssykemeldte?
 • Adgangen til oppsigelse i og utenfor verneperioden?

Hvilke type bedrifter vil ha nytte av dette?

Alle bedrifter hvor arbeidsgiver håndterer sykefravær blant ansatte, uavhengig av omfanget av sykefraværet i bedriften. Det er mest relevant for privat næringsliv, men det vil også være aktuelt for offentlig sektor.

Etter foredraget vil arbeidsgiverne sitte igjen med en bedre forståelse av hvilke plikter de er pålagt i loven for å håndtere sykemeldte ansatte. Videre vil de være bedre rustet til å håndtere vanskelige situasjoner hvor det kan bli nødvendig å bestride en sykemelding, og vurdere oppsigelse som et alternativ.

Kjetil Bergem, Deloitte

PRIS: 

250,- for medlemmer av Næringsforeningen

500,- for ikke-medlemmer

Bindende påmelding!

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Arbeidsgivere skal følge opp og håndtere ansatte med sykefravær på en god og forsvarlig måte.

Nyere rettspraksis har klargjort hvordan ansatte i sykefraværsperioden kan og bør håndteres, samt adgangen til og fremgangsmåten ved oppsigelse av ansatte med høyt sykefravær. 4. desember kommer advokat Kjetil Mogård Bergem fra Deloitte for å snakke om hvilke retningslinjer som gjelder.

Kurset tar blant annet for seg følgende:

 • Oppfølgning og tilrettelegging
 • Dialogmøte, medvirkning og oppfølgingsplan
 • Bestridelse av sykefravær
 • Hvilket vern har en arbeidstaker som har flere og stadige kortvarige sykefravær?
 • Hvilket vern har langtidssykemeldte?
 • Adgangen til oppsigelse i og utenfor verneperioden?

Hvilke type bedrifter vil ha nytte av dette?

Alle bedrifter hvor arbeidsgiver håndterer sykefravær blant ansatte, uavhengig av omfanget av sykefraværet i bedriften. Det er mest relevant for privat næringsliv, men det vil også være aktuelt for offentlig sektor.

Etter foredraget vil arbeidsgiverne sitte igjen med en bedre forståelse av hvilke plikter de er pålagt i loven for å håndtere sykemeldte ansatte. Videre vil de være bedre rustet til å håndtere vanskelige situasjoner hvor det kan bli nødvendig å bestride en sykemelding, og vurdere oppsigelse som et alternativ.

Kjetil Bergem, Deloitte

PRIS: 

250,- for medlemmer av Næringsforeningen

500,- for ikke-medlemmer

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor