AA
  • Forside
  • Lederens kompass – Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Lederens kompass – Konflikthåndtering på arbeidsplassen

  • 20. apr 2021 , kl. 0830 - 1000
  • Dronningensgate 2
  • Påmelding - 19.04, klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Lederens kompass – Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Lederens kompass er en møteserie med hensikt å utfordre UIAs forelesere til å presentere faglig innsikt som er relevant for ledere i arbeidslivet. Målgruppen for møteserien er alle ledere og de med ambisjon om lederskap – vi ønsker å gi inspirasjon for utvikling og motivasjon for bedre ledelse. 

Svært mange ledere oppgir at konflikter og konflikthåndtering er det mest utfordrende aspektet med å være leder, og enkelte undersøkelser viser at ledere bruker opp mot 20 % av sin arbeidstid på å løse konflikter.

Grunnleggende konfliktforståelse og evnen til å analysere konfliktene som oppstår er nyttige verktøy for å håndtere konflikter på arbeidsplassen på en hensiktsmessig måte. I dette foredraget skal vi se nærmere på dette kombinert med leders rolle i konflikthåndteringen.

 

Foreleser:

Ingvild Torjussen Gjone er emneansvarlig på «HR i praksis -utfordringer og håndtering» og «Arbeidsmiljø og HMS». Hun har en master i Konflikthåndtering, psykologi, kriminologi, historie og arbeidslivsstudier.

Gjone har bred erfaring og har blant annet jobbet for NAV arbeidslivssentre som seniorrådgiver (Arbeid- og velferdsdir), vært fagansvarlig (Arbeid- og velferdsdir) for nasjonal strategiplan.

Hennes kompetanse områder er blant annet arbeidslivskunnskap, inkluderende arbeidsliv herunder inkluderende ledelse, psykisk helse og arbeid, arbeidsmiljøutvikling, helsefremmende arbeidsmiljø, mobbing/trakassering på arbeidsplassen, konflikthåndtering på arbeidsplassen.

Her er lenke til videreutdanning på UIA med Ingvild:

Konfliktforståelse og konflikthåndtering på arbeidsplassen – Universitetet i Agder (uia.no)

Hun vil også undervise i personalledelse.

Smittevernstiltak:
Dersom du er forkjølet eller har andre sykdomssymptomer, ber vi om at du holder deg hjemme.
Vi overholder regelen om minst 1 meters avstand og har derfor plassbegrensning på dette arrangementet.
Mat blir servert på forsvarlig måte.

Pris pr. deltaker:
Medlem kr 390 + mva
Ikke medlem kr. 780 + mva

Bindende påmelding.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Lederens kompass – Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Lederens kompass er en møteserie med hensikt å utfordre UIAs forelesere til å presentere faglig innsikt som er relevant for ledere i arbeidslivet. Målgruppen for møteserien er alle ledere og de med ambisjon om lederskap – vi ønsker å gi inspirasjon for utvikling og motivasjon for bedre ledelse. 

Svært mange ledere oppgir at konflikter og konflikthåndtering er det mest utfordrende aspektet med å være leder, og enkelte undersøkelser viser at ledere bruker opp mot 20 % av sin arbeidstid på å løse konflikter.

Grunnleggende konfliktforståelse og evnen til å analysere konfliktene som oppstår er nyttige verktøy for å håndtere konflikter på arbeidsplassen på en hensiktsmessig måte. I dette foredraget skal vi se nærmere på dette kombinert med leders rolle i konflikthåndteringen.

 

Foreleser:

Ingvild Torjussen Gjone er emneansvarlig på «HR i praksis -utfordringer og håndtering» og «Arbeidsmiljø og HMS». Hun har en master i Konflikthåndtering, psykologi, kriminologi, historie og arbeidslivsstudier.

Gjone har bred erfaring og har blant annet jobbet for NAV arbeidslivssentre som seniorrådgiver (Arbeid- og velferdsdir), vært fagansvarlig (Arbeid- og velferdsdir) for nasjonal strategiplan.

Hennes kompetanse områder er blant annet arbeidslivskunnskap, inkluderende arbeidsliv herunder inkluderende ledelse, psykisk helse og arbeid, arbeidsmiljøutvikling, helsefremmende arbeidsmiljø, mobbing/trakassering på arbeidsplassen, konflikthåndtering på arbeidsplassen.

Her er lenke til videreutdanning på UIA med Ingvild:

Konfliktforståelse og konflikthåndtering på arbeidsplassen – Universitetet i Agder (uia.no)

Hun vil også undervise i personalledelse.

Smittevernstiltak:
Dersom du er forkjølet eller har andre sykdomssymptomer, ber vi om at du holder deg hjemme.
Vi overholder regelen om minst 1 meters avstand og har derfor plassbegrensning på dette arrangementet.
Mat blir servert på forsvarlig måte.

Pris pr. deltaker:
Medlem kr 390 + mva
Ikke medlem kr. 780 + mva

Bindende påmelding.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor