AA
  • Forside
  • Livslang læring i arbeidslivet

Livslang læring i arbeidslivet

  • 08. nov 2019 , kl. 1200 - 1330
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2
  • Foredragsholder Agnete Rieber-Mohn og Erik Dale
  • Påmelding - Påmeldingsfrist: 07 november, klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Livslang læring gjennom etter- og videreutdanning vil prege fremtidens arbeidsliv da høyt endringstempo på grunn av digitalisering og automatisering skaper behov for kompetanseutvikling i alle livs- og karrierefaser. Kruse Smith og Glencore Nikkelverk jobber kontinuerlig med å oppdatere egen kompetanse for møte behovet for kontinuerlig forbedring.

Vi inviterer ledere og hr personer mfl for å få tips, stille spørsmål og for å inspireres av disse selskapene.

«Glencore Nikkelverk – en læringsintensiv arbeidsplass»

HR direktør Agnete Rieber-Mohn
Agnete har vært HR direktør ved Glencore Nikkelverk side 2015. Hun har mer enn 25 års erfaring som leder og rådgiver innen organisasjons- og lederutvikling både fra privat og offentlig virksomhet. Av utdannelse er hun samfunnsviter med hovedfag i pedagogikk samt fag innen organisasjon og ledelse.

Glencore Nikkelverk har over lang tid hatt en systematisk satsing på læring og kompetanseutvikling. Bedriften er helt avhengig av oppdatert kompetanse for møte behovet for kontinuerlig forbedring av sin avanserte produksjon. Foredraget vil gi et innblikk i bedriftens kultur for læring og hvordan man tilrettelegger for læring gjennom hele yrkesløpet. Viktige satsninger er blant annet bred involvering av alle ansatte i kontinuerlig forbedringsarbeid, tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner og kunnskapsutveksling med andre bedrifter. Foredraget vil også belyse utfordringer knyttet til framtidens kompetansebehov og hvordan vi kan mobilisere alle ansatte slik at de tilegner seg ny kompetanse.

 «Hvem kan hva i Kruse Smith?»

Krav fra kunder og byggherrer på større og omfattende prosjekter setter store krav til bedriftens innsikt og dokumentasjon av kompetanse. Kruse Smith Entreprenør har gjennomført et omfattende arbeide med kompetansekartlegging og utvikling de siste to årene. Arbeidet har også vært sentralt i konsernets digitale satsing. Erik Dale deler konkrete erfaringer.

Erik Dale, konserndirektør HR og kommunikasjon
Del av konsernledelsen i Kruse Smith siden 2012. Arbeidet som leder, grunder og rådgiver i grenselandet organisasjon, ledelse og kommunikasjon i over 20 år.

 

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva

Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Vi serverer som vanlig en deilig lunsj i atriet vårt fra klokken 11:30 for å gi de av dere som ønsker å komme litt tidligere tid og mulighet til å mingle med kollegaer eller andre medlemmer.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Livslang læring gjennom etter- og videreutdanning vil prege fremtidens arbeidsliv da høyt endringstempo på grunn av digitalisering og automatisering skaper behov for kompetanseutvikling i alle livs- og karrierefaser. Kruse Smith og Glencore Nikkelverk jobber kontinuerlig med å oppdatere egen kompetanse for møte behovet for kontinuerlig forbedring.

Vi inviterer ledere og hr personer mfl for å få tips, stille spørsmål og for å inspireres av disse selskapene.

«Glencore Nikkelverk – en læringsintensiv arbeidsplass»

HR direktør Agnete Rieber-Mohn
Agnete har vært HR direktør ved Glencore Nikkelverk side 2015. Hun har mer enn 25 års erfaring som leder og rådgiver innen organisasjons- og lederutvikling både fra privat og offentlig virksomhet. Av utdannelse er hun samfunnsviter med hovedfag i pedagogikk samt fag innen organisasjon og ledelse.

Glencore Nikkelverk har over lang tid hatt en systematisk satsing på læring og kompetanseutvikling. Bedriften er helt avhengig av oppdatert kompetanse for møte behovet for kontinuerlig forbedring av sin avanserte produksjon. Foredraget vil gi et innblikk i bedriftens kultur for læring og hvordan man tilrettelegger for læring gjennom hele yrkesløpet. Viktige satsninger er blant annet bred involvering av alle ansatte i kontinuerlig forbedringsarbeid, tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner og kunnskapsutveksling med andre bedrifter. Foredraget vil også belyse utfordringer knyttet til framtidens kompetansebehov og hvordan vi kan mobilisere alle ansatte slik at de tilegner seg ny kompetanse.

 «Hvem kan hva i Kruse Smith?»

Krav fra kunder og byggherrer på større og omfattende prosjekter setter store krav til bedriftens innsikt og dokumentasjon av kompetanse. Kruse Smith Entreprenør har gjennomført et omfattende arbeide med kompetansekartlegging og utvikling de siste to årene. Arbeidet har også vært sentralt i konsernets digitale satsing. Erik Dale deler konkrete erfaringer.

Erik Dale, konserndirektør HR og kommunikasjon
Del av konsernledelsen i Kruse Smith siden 2012. Arbeidet som leder, grunder og rådgiver i grenselandet organisasjon, ledelse og kommunikasjon i over 20 år.

 

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva

Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Vi serverer som vanlig en deilig lunsj i atriet vårt fra klokken 11:30 for å gi de av dere som ønsker å komme litt tidligere tid og mulighet til å mingle med kollegaer eller andre medlemmer.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor