AA
  • Forside
  • Webinar – Mulighetene som er gull verdt å vite om!

Webinar – Mulighetene som er gull verdt å vite om!

  • 19. mar 2021 , kl. 1200 - 1330
  • Online
  • Foredragsholder Runar Brøvig og Kristine Ribe-Christensen
  • Påmelding

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Målgruppen for webinaret er ledere og mellomledere i SMB bedrifter uavhengig bransje. Det handler om bedrifter som har behov for å tenke nytt og som ønsker å satse, som ønsker å være i forkant av andre og som har behov for å utvikle ny kunnskap og produkter.

Dagens løsninger og produksjonsmetoder utfordres av sterk global konkurranse, raske teknologiskift og det grønne skiftet. Evnen til å ta i bruk ny teknologi og nye metoder er avgjørende for bedriftenes fremtidige konkurransekraft. Det finnes fantastisk gode ordninger som altfor få personer i næringslivet kjenner til. Ordninger som gir tilgang på kapital, test-fasiliteter, kompetanse og forskere som kan gi bedriften et konkurransefortrinn inn i fremtiden.

Webinaret vil gi deg innblikk i hvordan virkemiddelapparatet, og ordninger som Norsk Katapult og Forskningsmobilisering Agder kan bistå deg og ditt selskap.

Kristine Ribe-Christensen og Runar Brøvig fra innovasjonsselskapet Innoventus Sør kjenner til de «skjulte skattene», og vil dele sin kunnskap og erfaringer med dere. Dere vil også møte gründerne bak ByBente og CleanFish Equipment som vil dele av sine erfaringer, og hvordan virkemidlene Forskningsmobilisering Agder og Norsk Katapult har bidratt positivt i utviklingen av deres bedrifter.

Forskningsmobilisering Agder skal stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosjekter. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter på Agder som har mindre enn 250 ansatte, og som ikke har nevneverdig erfaring med forskning. Ideen er å koble bedriftene med et relevant forskningsmiljø som bringer inn ny kunnskap i bedriften, f.eks. gjennom utvikling av nye produkter.

Gjennom Norsk Katapult kan både små og store bedrifter få hjelp til å akselerere utviklingen av nye, eller optimalisering av eksisterende, produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Vi snakker om alt fra mindre avklaringsprosjekter og kompetanseprosjekter, til større innovasjonsprosjekter. Norsk Katapult er etablert for å styrke innovasjonsevnen til små og mellomstore bedrifter over hele landet, og kort fortalt kan man si at katapultsentrene bidrar til en enklere, raskere og rimeligere vei fra ide til markedsintroduksjon.

Delta – og lær om noe du kanskje aldri har hørt om, men som kan tilføre bedriften uante forretningsmuligheter i fremtiden!

Foredragsholdere:

Kristine Ribe-Christensen – Forretningsutvikler, Innoventus Sør

Ribe-Christensen er forretningsutvikler og inkubatorleder i innovasjonsselskapet Innoventus Sør. Hun sitter også i det nasjonale ekspertteamet knyttet til Norsk Katapult. Ribe-Christensen har ledererfaring fra internasjonale miljøer innen oljeindustrien og telekom. Hun har ledet flere større prosjekter og tverrfaglige programmer fra strategi- og behovsanalyse til suksessfull implementert løsning. Forretningsforståelse på tvers av verdikjeden, samt innsikt i og forståelse hvordan ny teknologi og andre drivere kan gi nye muligheter.

Runar Brøvig – Forretningsutvikler, Innoventus Sør
Brøvig er forretningsutvikler i innovasjonsselskapet Innoventus Sør. Han sitter også i styret til IKT-klyngen Digin, og er en av Norges fremste kompetansemeglere. Brøvig er en erfaren teknolog med spesialisering innen medisinsk fysikk og bioteknologi. Han har stor innsikt i offentlige finansielle støtteordninger, samt lang erfaring innen forretningsutvikling- og modellering.

 

Bente Hafslund:

By Bente er et helt nytt konsept innen hårfarge til hjemmebruk og er utviklet med basis i frisørfaglig kompetanse. Bente har lang fartstid som frisør og er blant de ledende coloristene i landet. Konseptet er en web-basert løsning, Automatisere og digitalisere en frisørkonsultasjon, med salg av spesialutviklede miljøvennlige hårfargeprodukter som er tilpasset det skandinaviske håret.

(Bilde av utstyr som clanfish lager)

Tom Sevland:
er mannen bak Clean Fish AS som ønsker å revolusjonere gjenbruksfiske av rensefisk i fiskeoppdrettsanleggsnæringen i Norske fjorder. Målet deres er å drastisk kunne øke fiskevelferden for rensefisk, samtidig som de forenkler arbeidshverdagen for de som arbeider på oppdrettsanlegget. Selskapet utvikler og vil tilby egenuttenkte og produserte nyskapende produkter, systemer og tjenester innen gjenbruksfiske av leppefisk og rognkjeks.

Pris pr. deltaker:
Medlem: Ingen kostnad
Ikke medlem kr 390 + mva

Bindende påmelding.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Målgruppen for webinaret er ledere og mellomledere i SMB bedrifter uavhengig bransje. Det handler om bedrifter som har behov for å tenke nytt og som ønsker å satse, som ønsker å være i forkant av andre og som har behov for å utvikle ny kunnskap og produkter.

Dagens løsninger og produksjonsmetoder utfordres av sterk global konkurranse, raske teknologiskift og det grønne skiftet. Evnen til å ta i bruk ny teknologi og nye metoder er avgjørende for bedriftenes fremtidige konkurransekraft. Det finnes fantastisk gode ordninger som altfor få personer i næringslivet kjenner til. Ordninger som gir tilgang på kapital, test-fasiliteter, kompetanse og forskere som kan gi bedriften et konkurransefortrinn inn i fremtiden.

Webinaret vil gi deg innblikk i hvordan virkemiddelapparatet, og ordninger som Norsk Katapult og Forskningsmobilisering Agder kan bistå deg og ditt selskap.

Kristine Ribe-Christensen og Runar Brøvig fra innovasjonsselskapet Innoventus Sør kjenner til de «skjulte skattene», og vil dele sin kunnskap og erfaringer med dere. Dere vil også møte gründerne bak ByBente og CleanFish Equipment som vil dele av sine erfaringer, og hvordan virkemidlene Forskningsmobilisering Agder og Norsk Katapult har bidratt positivt i utviklingen av deres bedrifter.

Forskningsmobilisering Agder skal stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosjekter. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter på Agder som har mindre enn 250 ansatte, og som ikke har nevneverdig erfaring med forskning. Ideen er å koble bedriftene med et relevant forskningsmiljø som bringer inn ny kunnskap i bedriften, f.eks. gjennom utvikling av nye produkter.

Gjennom Norsk Katapult kan både små og store bedrifter få hjelp til å akselerere utviklingen av nye, eller optimalisering av eksisterende, produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Vi snakker om alt fra mindre avklaringsprosjekter og kompetanseprosjekter, til større innovasjonsprosjekter. Norsk Katapult er etablert for å styrke innovasjonsevnen til små og mellomstore bedrifter over hele landet, og kort fortalt kan man si at katapultsentrene bidrar til en enklere, raskere og rimeligere vei fra ide til markedsintroduksjon.

Delta – og lær om noe du kanskje aldri har hørt om, men som kan tilføre bedriften uante forretningsmuligheter i fremtiden!

Foredragsholdere:

Kristine Ribe-Christensen – Forretningsutvikler, Innoventus Sør

Ribe-Christensen er forretningsutvikler og inkubatorleder i innovasjonsselskapet Innoventus Sør. Hun sitter også i det nasjonale ekspertteamet knyttet til Norsk Katapult. Ribe-Christensen har ledererfaring fra internasjonale miljøer innen oljeindustrien og telekom. Hun har ledet flere større prosjekter og tverrfaglige programmer fra strategi- og behovsanalyse til suksessfull implementert løsning. Forretningsforståelse på tvers av verdikjeden, samt innsikt i og forståelse hvordan ny teknologi og andre drivere kan gi nye muligheter.

Runar Brøvig – Forretningsutvikler, Innoventus Sør
Brøvig er forretningsutvikler i innovasjonsselskapet Innoventus Sør. Han sitter også i styret til IKT-klyngen Digin, og er en av Norges fremste kompetansemeglere. Brøvig er en erfaren teknolog med spesialisering innen medisinsk fysikk og bioteknologi. Han har stor innsikt i offentlige finansielle støtteordninger, samt lang erfaring innen forretningsutvikling- og modellering.

 

Bente Hafslund:

By Bente er et helt nytt konsept innen hårfarge til hjemmebruk og er utviklet med basis i frisørfaglig kompetanse. Bente har lang fartstid som frisør og er blant de ledende coloristene i landet. Konseptet er en web-basert løsning, Automatisere og digitalisere en frisørkonsultasjon, med salg av spesialutviklede miljøvennlige hårfargeprodukter som er tilpasset det skandinaviske håret.

(Bilde av utstyr som clanfish lager)

Tom Sevland:
er mannen bak Clean Fish AS som ønsker å revolusjonere gjenbruksfiske av rensefisk i fiskeoppdrettsanleggsnæringen i Norske fjorder. Målet deres er å drastisk kunne øke fiskevelferden for rensefisk, samtidig som de forenkler arbeidshverdagen for de som arbeider på oppdrettsanlegget. Selskapet utvikler og vil tilby egenuttenkte og produserte nyskapende produkter, systemer og tjenester innen gjenbruksfiske av leppefisk og rognkjeks.

Pris pr. deltaker:
Medlem: Ingen kostnad
Ikke medlem kr 390 + mva

Bindende påmelding.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor