AA

Hvordan hindre datainnbrudd

  • 23. okt 2018 , kl. 0830 - 1000
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2A
  • Foredragsholder Fredrik Grindland, Bouvet
  • Påmelding - 22. oktober klokka 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Per Sandbergs ferietur til Iran, en barneskoleelev sitt datainnbrudd i Bergen kommune og norske ledere som vurderer å betale løsepenger framfor å investere mer i IT-sikkerhet, viser en sløvhet i forhold til digitalt ansvar og dårlig sikkerhetskultur.

Det er viktig å kjenne truslene fra både skoleelever og andre trusselaktører i cyberdomenet. Men som sjefen for NSM Hans Christian Pretorius, sier: Trusler får man ikke gjort noe med. Sårbarheter er det vi kan gjøre noe med, men der de fleste feiler.

23. oktober kommer Fredrik Grindland fra Bouvet til Næringsforeningen for å fortelle om nettopp dette. Foredraget vil utdype hvorfor virksomheter hyppig bør gjennomføre risikovurderinger for å identifisere potensielle trusler, sårbarheter og tiltak for å håndtere sårbarhetene. Grindland vil også gå gjennom hovedelementene i hvordan man gjennomfører risikovurdering av informasjonssikkerheten.

Om foredragsholderen:

Fredrik Grindland har en Executive MBA fra NHH og jobber som IKT rådgiver og prosjektleder i Agder. Han har et spesielt fokus på personvern og informasjonssikkerhet.

Pris:
250,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
500,- + mva for ikke-medlemmer

Bindende påmelding!

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Per Sandbergs ferietur til Iran, en barneskoleelev sitt datainnbrudd i Bergen kommune og norske ledere som vurderer å betale løsepenger framfor å investere mer i IT-sikkerhet, viser en sløvhet i forhold til digitalt ansvar og dårlig sikkerhetskultur.

Det er viktig å kjenne truslene fra både skoleelever og andre trusselaktører i cyberdomenet. Men som sjefen for NSM Hans Christian Pretorius, sier: Trusler får man ikke gjort noe med. Sårbarheter er det vi kan gjøre noe med, men der de fleste feiler.

23. oktober kommer Fredrik Grindland fra Bouvet til Næringsforeningen for å fortelle om nettopp dette. Foredraget vil utdype hvorfor virksomheter hyppig bør gjennomføre risikovurderinger for å identifisere potensielle trusler, sårbarheter og tiltak for å håndtere sårbarhetene. Grindland vil også gå gjennom hovedelementene i hvordan man gjennomfører risikovurdering av informasjonssikkerheten.

Om foredragsholderen:

Fredrik Grindland har en Executive MBA fra NHH og jobber som IKT rådgiver og prosjektleder i Agder. Han har et spesielt fokus på personvern og informasjonssikkerhet.

Pris:
250,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
500,- + mva for ikke-medlemmer

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor