AA
  • Forside
  • Ny storkommune – ny strategi

Ny storkommune – ny strategi

Foto: Magnus Neergaard
  • 06. des 2019 , kl. 0800 - 1100
  • Dronningensgate 2A, Kristiansand
  • Foredragsholder Jan Erik Lindjord, enhetsleder for areal og transport Kristiansand kommune. Tina Abrahamsen, næringsrådgiver Business Region Kristiansand.
  • Påmelding - Innen 05.12.19 Kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

01.01.2020 vil storkommunen være en realitet. På lik linje som bedrifter må kommuner, byer og bygder lage planer og strategier for en ønsket fremtid. Nå skal strategien for nye Kristiansand utarbeides, og vi vil ha deg med i prosessen. I tiden som kommer blir det lagt opp til medvirkning og dialog i arbeidet med utforming av strategiens innhold og tiltak knyttet til nærings i handlingsplanen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Kristiansand kommune inviterer til workshop der tema er ny samfunnsdel i kommuneplanen og revidering av handlingsprogrammet i strategisk næringsplan. Samfunnsdelen er nye Kristiansands strategi for å møte fremtidens utfordringer. Det skal bli ett lettfattelig strategisk dokument som staker ut kursen fram mot 2030. FNs bærekraftsmål vil også ha stor betydning/skal legges til grunn for strategien.

Kommunen skal fortsatt ha et næringsliv og næringsklynger i verdensklasse, bygg- og anleggsvirksomhet og varehandel. Vi skal være en region det er attraktivt for unge å studere og arbeide i, og virksomhetene skal ha tilgang på riktig kompetanse. Utvikling av næringslivet er viktig, både videreutvikle eksisterende næringsliv, men også utvikle fremtidens næringsliv med nye virksomheter. Den ny kommunen skal ivareta fiskeflåten, legge til rette for maritime og marine næringer og blir Agders nest største landbrukskommune. Stor oppmerksomhet på nye forretningsområder innenfor grønn vekst og grønn energi innebærer at det vil bli behov for enda mer teknologi og utvikling av sirkulær økonomi.

Vi håper dere vil bli med å utvikle regionen videre.

Frokost vil bli servert.

Bindende påmelding.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

01.01.2020 vil storkommunen være en realitet. På lik linje som bedrifter må kommuner, byer og bygder lage planer og strategier for en ønsket fremtid. Nå skal strategien for nye Kristiansand utarbeides, og vi vil ha deg med i prosessen. I tiden som kommer blir det lagt opp til medvirkning og dialog i arbeidet med utforming av strategiens innhold og tiltak knyttet til nærings i handlingsplanen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Kristiansand kommune inviterer til workshop der tema er ny samfunnsdel i kommuneplanen og revidering av handlingsprogrammet i strategisk næringsplan. Samfunnsdelen er nye Kristiansands strategi for å møte fremtidens utfordringer. Det skal bli ett lettfattelig strategisk dokument som staker ut kursen fram mot 2030. FNs bærekraftsmål vil også ha stor betydning/skal legges til grunn for strategien.

Kommunen skal fortsatt ha et næringsliv og næringsklynger i verdensklasse, bygg- og anleggsvirksomhet og varehandel. Vi skal være en region det er attraktivt for unge å studere og arbeide i, og virksomhetene skal ha tilgang på riktig kompetanse. Utvikling av næringslivet er viktig, både videreutvikle eksisterende næringsliv, men også utvikle fremtidens næringsliv med nye virksomheter. Den ny kommunen skal ivareta fiskeflåten, legge til rette for maritime og marine næringer og blir Agders nest største landbrukskommune. Stor oppmerksomhet på nye forretningsområder innenfor grønn vekst og grønn energi innebærer at det vil bli behov for enda mer teknologi og utvikling av sirkulær økonomi.

Vi håper dere vil bli med å utvikle regionen videre.

Frokost vil bli servert.

Bindende påmelding.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor