AA
  • Forside
  • På tide med nye regler om rekkefølgekrav?

På tide med nye regler om rekkefølgekrav?

Statsråd Nikolai Astrup. Foto Torbjørn TandbergKMD
  • 15. apr 2021 , kl. 1000 - 1045
  • Digital sending
  • Foredragsholder Jill Axelsen (JBU Eiendom), Tom Arne Aamodt (Mur i sør), Tom Chr. Bredesen (Skeie eiendom) og Unni Mæsel (Næringsmegleren)
  • Påmelding - 14 april klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Byvekstavtalen legger til rette for at flere skal kunne forflytte seg uten bruk av privatbil. Det betyr mer bygging langs de mest trafikkerte kollektivaksene samt prioritering av områder nærmere sentrum. 15. april vil vi få frem hvilke utfordringer dette gir når kommunen skal ilegge utbyggerne rekkefølgekrav, når aktører fra regionen treffer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i et digitalt møte.

Bakgrunnen for invitasjonen er bruken av rekkefølgekrav i utbygginger og uklarhet i hvordan dette blir i fremtiden. Ferske dommer mot Selvaag og Entra innebærer at kommunene gis friere tøyler for fastsetting av rekkefølgekrav; blir disse avgjørelsene stående skal det i praksis lite til for å oppfylle kravet til saklig sammenheng mellom rekkefølgekrav og utbyggingen.

Dette skjer samtidig som sentrale premisser i byvekstavtalen nye Kristiansandsregionen skal forhandle frem med staten, vil være arealbruk som fremmer muligheten for å redusere bruk av bil.

Stikkord blir transformasjon av eksisterende boligområder, fortetting i sentrale strøk og streng politikk for å åpne nye områder. Med dette oppstår også flere potensielle interessekonflikter mellom utbyggerne og kommune i form av kostbare rekkefølgekrav som enten fordyrer prosjektene eller gjør de vanskelige å gjennomføre. Blir utbyggingene for kostbare vil de være til hinder for ønsket politikk der det bygges tettere, høyere og folk kan klare seg uten bilen.

– For utbyggere er forutsigbarhet avgjørende. Det trengs klarere regulering for å sette en ramme for hvilke tiltak som er akseptabelt å legge over på utbyggere, tilpasset den konkrete utbyggingen. Dette er ganske enkelt å formulere hvis vi snakker et større boligområde i jomfruelig mark, noe annet hvis vi snakker fortetting eller transformasjon i sentrumsnære områder. En tydeligere regulering av kommunenes spillerom for å fastsette rekkefølgekrav, kan bidra til å styre utviklingen der det er bærekraftig, både sosialt og klimamessig. I tillegg er prosess og samhandling mellom utbyggere og kommune viktig for å finne balanserte rekkefølgekrav slik at ønsket utvikling kan realiseres, sier næringspolitisk leder Roar V. Osmundsen, som skal lede samtalen med statsråden.

Med i sendingen får vi høre fra Jill Akselsen, adm dir i JBU Eiendom og leder av Næringsforeningens ressursgruppe for infrastruktur og byutvikling, Tom Bredesen, adm dir Skeie eiendom, Tom Arne Aamodt, adm dir Mur i sør, Unni Mesel, daglig leder Næringsmegleren.

 

Sendingen vil bli sendt på Zoom og Facebook. Alle som melder seg på for å følge på Zoom kan sende inn spørsmål underveis som vi så langt det er mulig, vil forsøke å få svar på.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Byvekstavtalen legger til rette for at flere skal kunne forflytte seg uten bruk av privatbil. Det betyr mer bygging langs de mest trafikkerte kollektivaksene samt prioritering av områder nærmere sentrum. 15. april vil vi få frem hvilke utfordringer dette gir når kommunen skal ilegge utbyggerne rekkefølgekrav, når aktører fra regionen treffer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i et digitalt møte.

Bakgrunnen for invitasjonen er bruken av rekkefølgekrav i utbygginger og uklarhet i hvordan dette blir i fremtiden. Ferske dommer mot Selvaag og Entra innebærer at kommunene gis friere tøyler for fastsetting av rekkefølgekrav; blir disse avgjørelsene stående skal det i praksis lite til for å oppfylle kravet til saklig sammenheng mellom rekkefølgekrav og utbyggingen.

Dette skjer samtidig som sentrale premisser i byvekstavtalen nye Kristiansandsregionen skal forhandle frem med staten, vil være arealbruk som fremmer muligheten for å redusere bruk av bil.

Stikkord blir transformasjon av eksisterende boligområder, fortetting i sentrale strøk og streng politikk for å åpne nye områder. Med dette oppstår også flere potensielle interessekonflikter mellom utbyggerne og kommune i form av kostbare rekkefølgekrav som enten fordyrer prosjektene eller gjør de vanskelige å gjennomføre. Blir utbyggingene for kostbare vil de være til hinder for ønsket politikk der det bygges tettere, høyere og folk kan klare seg uten bilen.

– For utbyggere er forutsigbarhet avgjørende. Det trengs klarere regulering for å sette en ramme for hvilke tiltak som er akseptabelt å legge over på utbyggere, tilpasset den konkrete utbyggingen. Dette er ganske enkelt å formulere hvis vi snakker et større boligområde i jomfruelig mark, noe annet hvis vi snakker fortetting eller transformasjon i sentrumsnære områder. En tydeligere regulering av kommunenes spillerom for å fastsette rekkefølgekrav, kan bidra til å styre utviklingen der det er bærekraftig, både sosialt og klimamessig. I tillegg er prosess og samhandling mellom utbyggere og kommune viktig for å finne balanserte rekkefølgekrav slik at ønsket utvikling kan realiseres, sier næringspolitisk leder Roar V. Osmundsen, som skal lede samtalen med statsråden.

Med i sendingen får vi høre fra Jill Akselsen, adm dir i JBU Eiendom og leder av Næringsforeningens ressursgruppe for infrastruktur og byutvikling, Tom Bredesen, adm dir Skeie eiendom, Tom Arne Aamodt, adm dir Mur i sør, Unni Mesel, daglig leder Næringsmegleren.

 

Sendingen vil bli sendt på Zoom og Facebook. Alle som melder seg på for å følge på Zoom kan sende inn spørsmål underveis som vi så langt det er mulig, vil forsøke å få svar på.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor