AA

Personvern (GDPR) i praksis

  • 07. nov 2017 , kl. 0800 - 1000
  • Håndverkerforeningens lokaler, inngang Wergelandsparken. Trapp/dør mellom Restaruant Luihn og Coop Extra Butikken
  • Foredragsholder TBA
  • Påmelding - Innen 06.11.17 Kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Hvilke tiltak skal iverksettes i din bedrift?

Alle norske bedrifter er berørt av EU’s nye personvernforordning som trer i kraft 25. mai 2018.  Konsekvensene av å ikke følge de nye reglene kan få store følger for deg og for din bedrift.  Hver dag behandler norske virksomheter store menger informasjon om ansatte, jobbsøkere og kunder. I mai 2018 kommer det nye EU-regler (GDPR), og veldig få er godt forberedt på hva dette innebærer

Det nye regelverket gir individet rettigheter som står i samsvar med dagens digitale samfunn.  For oss bedrifter betyr dette noen endringer.

Har du oversikt over hvilke tiltak som må iverksettes i din bedrift?  I samarbeid med Birtpro AS og Advokatfirmaet Tofte DA inviterer Næringsforeningen til frokostseminar om GDPR i praksis.  Her vil vi gjennomgå hva de nye reglene sier og hvordan du allerede nå kan innrette deg på en best mulig måte.

Program:

0800    Frokost

0815    Hva er GDPR v/ Adv Tofte

0900    Kort pause

0910    Hva er GDPR i praksis v/ Bitpro

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer: 500,- + mva

Bindende påmelding

VELKOMMEN!

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Hvilke tiltak skal iverksettes i din bedrift?

Alle norske bedrifter er berørt av EU’s nye personvernforordning som trer i kraft 25. mai 2018.  Konsekvensene av å ikke følge de nye reglene kan få store følger for deg og for din bedrift.  Hver dag behandler norske virksomheter store menger informasjon om ansatte, jobbsøkere og kunder. I mai 2018 kommer det nye EU-regler (GDPR), og veldig få er godt forberedt på hva dette innebærer

Det nye regelverket gir individet rettigheter som står i samsvar med dagens digitale samfunn.  For oss bedrifter betyr dette noen endringer.

Har du oversikt over hvilke tiltak som må iverksettes i din bedrift?  I samarbeid med Birtpro AS og Advokatfirmaet Tofte DA inviterer Næringsforeningen til frokostseminar om GDPR i praksis.  Her vil vi gjennomgå hva de nye reglene sier og hvordan du allerede nå kan innrette deg på en best mulig måte.

Program:

0800    Frokost

0815    Hva er GDPR v/ Adv Tofte

0900    Kort pause

0910    Hva er GDPR i praksis v/ Bitpro

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer: 500,- + mva

Bindende påmelding

VELKOMMEN!

Våre hovedsamarbeidspartnere