AA
 • Forside
 • Plastreduksjon – Det står på agendaen, men hvordan gjennomfører du?

Plastreduksjon – Det står på agendaen, men hvordan gjennomfører du?

Illustrasjonsfoto: Brian Yurasits på Unsplash
 • 09. okt 2020 , kl. 1200 - 1330
 • Dronningens gate 2A
 • Foredragsholder Erlend Moksness, Erik Severin Svensen, Øystein Frustøl, Kjartan Rønvik
 • Påmelding - 8. oktober kl. 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I 2015 satte FN havet på agendaen med bærekrafstmål nr. 14. Først i 2017 fikk Norge øynene opp for plastproblemet med funn av den avdøde plasthvalen. Er vi i stand til å nå FN’s mål om å forhindre marin forsøpling innen 2025? Og hva gjør næringslivet for å få dette til?

Marin forsøpling er et av de raskest voksende miljøproblemene i verden. Hvordan forholder bedrifter seg til slike store verdensproblemer? Hvilke muligheter ligger det i å tørre å ta ansvar, tenke alternativt og omstille virksomheten?  Fredag 9. oktober retter vi fokus på plastproblematikken i et næringsperspektiv, og du får høre hvordan lokale bedrifter omstiller seg for å løse et globalt problem. Arrangementet holdes i samarbeid med SMB opp mot årets TV-aksjon.

Vi får besøk av tidligere forskningsdirektør for Havforskningsinstituttet, Erlend Moksness som vil sette søkelys på plastproblematikken. Deretter får vi høre fra bedriftene NorEngros, Pure Norway Water og Sørlandschips som på hver sin måte har tatt store strategiske grep for bruk og utnyttelse av plast. Deres engasjement for å bidra til mindre plastforsøpling har gitt dem nye posisjoner i markedet. Program:

 • Erlend Moksness, tidligere forskningsdirektør for Havforskningsinstituttet. Moksness vil fortelle om plastens historie og egenskaper, utfordringer med plast i havet, reduksjon av plast i samfunnet og hvordan næringen kan møte denne utfordringen
 • Erik Severin Svensen, daglig leder i NorEngros Gustav Pedersen. Om miljøvennlige alternativer, økonomiske gevinster og kunders betydning
 • Øystein Frustøl, daglig leder i Pure Norway Water. Om å bruke et globalt problem til å skape nye produkter og ekspandere til nye markeder
 • Kjartan Rønvik, fabrikk- og produksjonssjef i Sørlandschips. Om hvordan de arbeider strategisk for å klare å spare 80 tonn plast i året

Om årets TV-aksjon:
TV-aksjonen 2020 går til World Wildlife Foundation (WWF) med tema “Et hav av muligheter”. Innsamlingen går til å bekjempe plast i havet i Sør-Øst Asia – der problemet anses å være størst. Midlene skal gi lokalt næringsliv nye avfallssystemer for å fase ut engangsplast, opplæring av muligheter for inntekter av sortert avfall, kommersiell utnyttelse av organisk avfall, lære fiskebåter å fase ut engangsplast og bistå bedrifter med alternativer til engangsplast.

Smitteverntiltak: 

 • Dersom du har symptomer på forkjølelse, eller har vært i utlandet de siste 10 dagene, ber vi om at du holder deg hjemme
 • Det skal overholdes minst 1 meters avstand
 • Servering foregår på en forsvarlig måte
 • Det blir tilrettelagt for å opprettholde god håndhygiene og oppmuntrer til dette under hele arrangementet

Pris: 

Arrangementet er et bidrag til årets TV-aksjonen og er gratis for deltakere
Det blir servet lunsj

Vi har plassbegrensninger på dette arrangementet. Husk å melde deg på!
Bindende påmelding.

 

Velkommen til et inspirerende lunsjforedrag!

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I 2015 satte FN havet på agendaen med bærekrafstmål nr. 14. Først i 2017 fikk Norge øynene opp for plastproblemet med funn av den avdøde plasthvalen. Er vi i stand til å nå FN’s mål om å forhindre marin forsøpling innen 2025? Og hva gjør næringslivet for å få dette til?

Marin forsøpling er et av de raskest voksende miljøproblemene i verden. Hvordan forholder bedrifter seg til slike store verdensproblemer? Hvilke muligheter ligger det i å tørre å ta ansvar, tenke alternativt og omstille virksomheten?  Fredag 9. oktober retter vi fokus på plastproblematikken i et næringsperspektiv, og du får høre hvordan lokale bedrifter omstiller seg for å løse et globalt problem. Arrangementet holdes i samarbeid med SMB opp mot årets TV-aksjon.

Vi får besøk av tidligere forskningsdirektør for Havforskningsinstituttet, Erlend Moksness som vil sette søkelys på plastproblematikken. Deretter får vi høre fra bedriftene NorEngros, Pure Norway Water og Sørlandschips som på hver sin måte har tatt store strategiske grep for bruk og utnyttelse av plast. Deres engasjement for å bidra til mindre plastforsøpling har gitt dem nye posisjoner i markedet. Program:

 • Erlend Moksness, tidligere forskningsdirektør for Havforskningsinstituttet. Moksness vil fortelle om plastens historie og egenskaper, utfordringer med plast i havet, reduksjon av plast i samfunnet og hvordan næringen kan møte denne utfordringen
 • Erik Severin Svensen, daglig leder i NorEngros Gustav Pedersen. Om miljøvennlige alternativer, økonomiske gevinster og kunders betydning
 • Øystein Frustøl, daglig leder i Pure Norway Water. Om å bruke et globalt problem til å skape nye produkter og ekspandere til nye markeder
 • Kjartan Rønvik, fabrikk- og produksjonssjef i Sørlandschips. Om hvordan de arbeider strategisk for å klare å spare 80 tonn plast i året

Om årets TV-aksjon:
TV-aksjonen 2020 går til World Wildlife Foundation (WWF) med tema “Et hav av muligheter”. Innsamlingen går til å bekjempe plast i havet i Sør-Øst Asia – der problemet anses å være størst. Midlene skal gi lokalt næringsliv nye avfallssystemer for å fase ut engangsplast, opplæring av muligheter for inntekter av sortert avfall, kommersiell utnyttelse av organisk avfall, lære fiskebåter å fase ut engangsplast og bistå bedrifter med alternativer til engangsplast.

Smitteverntiltak: 

 • Dersom du har symptomer på forkjølelse, eller har vært i utlandet de siste 10 dagene, ber vi om at du holder deg hjemme
 • Det skal overholdes minst 1 meters avstand
 • Servering foregår på en forsvarlig måte
 • Det blir tilrettelagt for å opprettholde god håndhygiene og oppmuntrer til dette under hele arrangementet

Pris: 

Arrangementet er et bidrag til årets TV-aksjonen og er gratis for deltakere
Det blir servet lunsj

Vi har plassbegrensninger på dette arrangementet. Husk å melde deg på!
Bindende påmelding.

 

Velkommen til et inspirerende lunsjforedrag!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor