AA
  • Forside
  • Risikofordeling i entreprisekontrakt og dialog i offentlige anskaffelser

Risikofordeling i entreprisekontrakt og dialog i offentlige anskaffelser

  • 30. apr 2019 , kl. 0800 - 0930
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2
  • Foredragsholder Kjell Fredvik og Andreas Dale
  • Påmelding - 29.04.2019

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Dette frokostmøtet om risikofordeling i entreprisekontrakt og dialog i offentlige anskaffelser er åpent for alle, men mest rettet mot entreprenører og byggherrer

Frokostmøtet tar for seg disse to temaene:

Vederlagsformatets betydning for risikofordeling i kontrakt

Fordeling av risiko mellom partene er et helt sentralt element i entreprisekontrakter, og knyttes ofte opp mot valg av entrepriseform. Det er ligger imidlertid en stor grad av risikofordeling i valg av ulike vederlagsformater. Foredraget tar sikte på å gi en oversikt over ulike vederlagsformater, og hvilken betydning dette har for risikofordelingen mellom partene.

Foreløpige erfaringer med innføringen av dialog ved tilbudskonkurranser i offentlige anskaffelser

Ved innføring av tilbudskonkurranse som ny konkurranseform ved offentlige anskaffelser, er adgangen til dialog i forbindelse med gjennomføring av konkurransen betydelig utvidet. Det vil bli foretatt en gjennomgang av regelverket for dialog ved tilbudskonkurranse, herunder hvem oppdragsgiver kan ha dialog med, hva oppdragsgiver kan ha dialog om  og hvordan de ulike typene dialog skal gjennomføres.

Foredragsholdere: 


Adv. Kjell Fredvik har jobbet som advokat siden 2000 og jobber hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett, erstatningsrett og offentlige anskaffelser. Fredvik er i dag partner i Advokatfirma Tofte DA, og ansvarlig for firmaets faggruppe i fast eiendom.


Adv. Andreas Dale har jobbet som advokat siden 2008. I perioden 2008 – 2012 var han tilknyttet Kluge Advokatfirma sin entrepriseavdeling i Oslo, før han ble ansatt i Advokatfirmaet Tofte i 2012. Dale har arbeidet spesialisert med entrepriserett og fast eiendom i hele sin karriere, og har de senere år også arbeidet mye innenfor ekspropriasjonsrett. Dale er i dag partner i Advokatfirma Tofte DA, og ansvarlig for firmaets faggruppe i entrepriserett.

Pris:
250,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
500,- + mva for ikke-medlemmer

Det serveres rykende varm kaffe, nystekte rundstykker og juice.

Bindende påmelding!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Dette frokostmøtet om risikofordeling i entreprisekontrakt og dialog i offentlige anskaffelser er åpent for alle, men mest rettet mot entreprenører og byggherrer

Frokostmøtet tar for seg disse to temaene:

Vederlagsformatets betydning for risikofordeling i kontrakt

Fordeling av risiko mellom partene er et helt sentralt element i entreprisekontrakter, og knyttes ofte opp mot valg av entrepriseform. Det er ligger imidlertid en stor grad av risikofordeling i valg av ulike vederlagsformater. Foredraget tar sikte på å gi en oversikt over ulike vederlagsformater, og hvilken betydning dette har for risikofordelingen mellom partene.

Foreløpige erfaringer med innføringen av dialog ved tilbudskonkurranser i offentlige anskaffelser

Ved innføring av tilbudskonkurranse som ny konkurranseform ved offentlige anskaffelser, er adgangen til dialog i forbindelse med gjennomføring av konkurransen betydelig utvidet. Det vil bli foretatt en gjennomgang av regelverket for dialog ved tilbudskonkurranse, herunder hvem oppdragsgiver kan ha dialog med, hva oppdragsgiver kan ha dialog om  og hvordan de ulike typene dialog skal gjennomføres.

Foredragsholdere: 


Adv. Kjell Fredvik har jobbet som advokat siden 2000 og jobber hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett, erstatningsrett og offentlige anskaffelser. Fredvik er i dag partner i Advokatfirma Tofte DA, og ansvarlig for firmaets faggruppe i fast eiendom.


Adv. Andreas Dale har jobbet som advokat siden 2008. I perioden 2008 – 2012 var han tilknyttet Kluge Advokatfirma sin entrepriseavdeling i Oslo, før han ble ansatt i Advokatfirmaet Tofte i 2012. Dale har arbeidet spesialisert med entrepriserett og fast eiendom i hele sin karriere, og har de senere år også arbeidet mye innenfor ekspropriasjonsrett. Dale er i dag partner i Advokatfirma Tofte DA, og ansvarlig for firmaets faggruppe i entrepriserett.

Pris:
250,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
500,- + mva for ikke-medlemmer

Det serveres rykende varm kaffe, nystekte rundstykker og juice.

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor