AA

Sikkerhetsdag med Atea

  • 06. mai 2020 , kl. 0900 - 1500
  • Digitalt
  • Påmelding

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen arrangerer Atea Sikkerhetsdagen i Kristiansand – denne gangen digitalt. Passer for deg som jobber med eller interesserer deg for informasjonssikkerhet.

På Sikkerhetsdagen får du mulighet til å se, høre og chatte med flere av landets fremste eksperter innenfor informasjonssikkerhet. Vi tilrettelegger for dialog og erfaringsdeling gjennom en interaktiv plattform, med live chat og muligheter for å finne et passende foredrag for deg, uten at du trenger å forlate huset.

Praktisk bruk av nye sikkerhetsprinsipper 

Som en rød tråd vil vi ha fokus på Nasjonal Sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og hvordan disse kan oversettes til praktisk bruk. Vi vil også adressere temaer som multi-cloud og IOT-sikkerhet. Det faglige innholdet er rettet mot deg som er ansvarlig for, jobber med eller interesserer deg for informasjonssikkerhet.

Sikkerhet, trusler og skyløsninger 

I løpet av de siste årene har digitaliseringen endret Norge – og endringene skjer stadig raskere. Flere og flere virksomheter planlegger å ta i bruk og/eller er i gang med ulike skyløsninger. Brukerne er svært mobile, hvilket medfører at data blir distribuert til flere og flere enheter og lokasjoner. Dette gjør arbeidshverdagen enklere og mer effektiv, men samtidig medfører det også et økt trusselbilde, som stadig er i stor endring. Angrepsvektorene blir flere og de kriminelle har flyttet fokus fra å ikke kun gjelde de store amerikanske virksomhetene, men til også å angripe de mindre og mellomstore virksomhetene på internasjonal arena. Dette setter vi på agendaen under Sikkerhetsdagen!

Arrangementet er gratis, men husk å melde deg på!

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

I samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen arrangerer Atea Sikkerhetsdagen i Kristiansand – denne gangen digitalt. Passer for deg som jobber med eller interesserer deg for informasjonssikkerhet.

På Sikkerhetsdagen får du mulighet til å se, høre og chatte med flere av landets fremste eksperter innenfor informasjonssikkerhet. Vi tilrettelegger for dialog og erfaringsdeling gjennom en interaktiv plattform, med live chat og muligheter for å finne et passende foredrag for deg, uten at du trenger å forlate huset.

Praktisk bruk av nye sikkerhetsprinsipper 

Som en rød tråd vil vi ha fokus på Nasjonal Sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og hvordan disse kan oversettes til praktisk bruk. Vi vil også adressere temaer som multi-cloud og IOT-sikkerhet. Det faglige innholdet er rettet mot deg som er ansvarlig for, jobber med eller interesserer deg for informasjonssikkerhet.

Sikkerhet, trusler og skyløsninger 

I løpet av de siste årene har digitaliseringen endret Norge – og endringene skjer stadig raskere. Flere og flere virksomheter planlegger å ta i bruk og/eller er i gang med ulike skyløsninger. Brukerne er svært mobile, hvilket medfører at data blir distribuert til flere og flere enheter og lokasjoner. Dette gjør arbeidshverdagen enklere og mer effektiv, men samtidig medfører det også et økt trusselbilde, som stadig er i stor endring. Angrepsvektorene blir flere og de kriminelle har flyttet fokus fra å ikke kun gjelde de store amerikanske virksomhetene, men til også å angripe de mindre og mellomstore virksomhetene på internasjonal arena. Dette setter vi på agendaen under Sikkerhetsdagen!

Arrangementet er gratis, men husk å melde deg på!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor