AA
 • Forside
 • Smart bærekraftprogram for små- og mellomstore bedrifter

Smart bærekraftprogram for små- og mellomstore bedrifter

 • 17. feb 2021 , kl. 0900 - 1300
 • Foredragsholder Ed Gillespie, Stina Torjesen, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob T. Pedersen, Kia Klavenes mfl.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Koronakrisen har ført med seg økt oppmerksomhet omkring viktigheten av en rask grønn omstilling i næringslivet. Stadig flere virksomheter stiller krav om en gjennomtenkt bærekraftstrategi fra kunder og leverandører, i tillegg gjør flere ansatte det samme fra virksomheten de jobber i.

Nå får bedrifter i Agder muligheten til å delta i et nytt program: Bærekraft tuftet på profitt.

Vi tilbyr:

 • Konkrete og effektive verktøy for å jobbe målrettet og strategisk med bærekraft i egen virksomhet.
 • Tett og konstruktiv oppfølging av bedriften gjennom 15 timer coaching/veiledning per bedrift
 • Tre halvdagssamlinger av høy faglig kvalitet
 • Nettverksbygging og erfaringsutveksling med de andre virksomhetene som deltar i programmet
 • Omdømmebygging for virksomheten og regionen

Vi ser etter:

 • Virksomheter som ønsker å systematisere sitt arbeid med bærekraft
 • Små- og mellomstore bedrifter i Agder
 • Åpenhet og interesse for nye løsninger og andre måter å jobbe på
 • Bedrifter som allerede er gode på bærekraft, men også de som ikke er det, men ønsker å bli det

Programmet er i regi av Innoventus Sør i samarbeid med Green stat, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Klimapartnere i Agder, og er finansiert av Kristiansand kommune/BizKRS og Agder fylkeskommune. Programmet strekker seg over tre samlinger á fire timer, med oppstart i februar og avsluttende samling i april.

Det vil blant annet ta for seg grønne forretningsmodeller, innovasjon og gi de deltagende virksomhetene konkrete verktøy og kobling til relevante offentlige virkemidler for implementering av bærekraft. Du får «kick-starten» til å utforske og satse strategisk på bærekraftige forretningsmuligheter som kan gi lønnsom gevinst i egen organisasjon.

Send en kortfattet søknad, hvor du forteller kort om bedriften, hvorfor dere ønsker å delta i programmet og hva dere håper å få igjen av det. Maks 1 side. 

HER SENDER DU SØKNAD (Til: post@innoventussor.no)

FRIST FOR Å SØKE: 22. JANUAR

Vi har plass til 20 virksomheter, med opp til 2 deltagere per bedrift, og tilbudet retter seg særlig mot den delen av næringslivet (SMBs) som ikke har råd eller kompetanse til å starte dette arbeidet selv, for eksempel innen industri, teknologi og helse, m.fl.

Pris for programmet 3750 kroner (eks. mva)

Program for samlingene: (Alle finner sted i Næringsforeningens lokaler, i Dronningensgate 2A)

Samling 1, 17. februar fra kl 09.00-13.00

Klimakrisen – Nå haster det!

På denne samlingen får du en innføring i hva klimautfordringene består i, og hvordan næringslivet kan være en del av løsningen på utfordringene. Samt hvordan man kan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

9-10: Runden rundt- presentasjon av deltakerne/bedriftene

10-10.10: Benstrekk og kaffepause

10.10-10.50: Ed Gillespie, Co-founder Futerra keynote speaker, futurist & writer

10.50- 11.20: Refleksjonsoppgaver

11.20-11.30: Frukt/snacks

11.30-12.30: Stina Torjesen, Associate Professor at University of Agder, School of Business & Law 

Avsluttende refleksjonsoppgave

12.30-13.00: Lunsj

Samling 2, 17. mars, kl 09.00-13.00

Grønne forretningsmodeller

Hvordan jobbe med innovasjon med grønn bevissthet? På denne samlingen får du innføring i grønn forretningsmodellering og vi går nærmere inn på nye forretningsmuligheter som gir lønnsom gevinst.

Program:

09-0915: Introduksjon

0915-1030: Hvordan starte en bærekraftig innovasjonsprosess (RESTART), ved Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

1030-1045: Spørsmål fra salen

1045-1100: Pause

1100-1130: Erfaringer rundt sirkulærøkonomi. Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Erfaringer fra innovasjonsprosjekter med bærekraft i fokusPer Alfred Holte, prosessleder InnovasjonsLAB,  ProtoMore

1245-13: Oppsummering

Samling 3, 14. april, kl 0900-13.00

Den grønne verktøykassa

På tredje samlingen får du innføring i praktiske verktøy og metoder som gjør at bedriften din kan jobbe målrettet med bærekraftstrategi i egen virksomhet, for å styrke konkurransekraften og lønnsomheten.

Mer info om denne samlingen kommer!

0900-0930: Forankring av bærekraftstrategi i egen organisasjon: Hva må til for å få alle til å jobbe mot samme mål? Karen Landmark,  Manager Business Development and Energy System i Greenstat

09.30-11.30 Kia Klavenes, leder av strategi i KPMG Pure Sustainability. Klavenes er ekspert i bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Hun har lang erfaring fra å jobbe med noen av Nordens mest toneangivende private og offentlig eide virksomheter.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Mer info kommer (seansen ledes av Kia Klavenes)

1245-1300: Oppsummering

Mer info om denne samlingen kommer!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Koronakrisen har ført med seg økt oppmerksomhet omkring viktigheten av en rask grønn omstilling i næringslivet. Stadig flere virksomheter stiller krav om en gjennomtenkt bærekraftstrategi fra kunder og leverandører, i tillegg gjør flere ansatte det samme fra virksomheten de jobber i.

Nå får bedrifter i Agder muligheten til å delta i et nytt program: Bærekraft tuftet på profitt.

Vi tilbyr:

 • Konkrete og effektive verktøy for å jobbe målrettet og strategisk med bærekraft i egen virksomhet.
 • Tett og konstruktiv oppfølging av bedriften gjennom 15 timer coaching/veiledning per bedrift
 • Tre halvdagssamlinger av høy faglig kvalitet
 • Nettverksbygging og erfaringsutveksling med de andre virksomhetene som deltar i programmet
 • Omdømmebygging for virksomheten og regionen

Vi ser etter:

 • Virksomheter som ønsker å systematisere sitt arbeid med bærekraft
 • Små- og mellomstore bedrifter i Agder
 • Åpenhet og interesse for nye løsninger og andre måter å jobbe på
 • Bedrifter som allerede er gode på bærekraft, men også de som ikke er det, men ønsker å bli det

Programmet er i regi av Innoventus Sør i samarbeid med Green stat, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Klimapartnere i Agder, og er finansiert av Kristiansand kommune/BizKRS og Agder fylkeskommune. Programmet strekker seg over tre samlinger á fire timer, med oppstart i februar og avsluttende samling i april.

Det vil blant annet ta for seg grønne forretningsmodeller, innovasjon og gi de deltagende virksomhetene konkrete verktøy og kobling til relevante offentlige virkemidler for implementering av bærekraft. Du får «kick-starten» til å utforske og satse strategisk på bærekraftige forretningsmuligheter som kan gi lønnsom gevinst i egen organisasjon.

Send en kortfattet søknad, hvor du forteller kort om bedriften, hvorfor dere ønsker å delta i programmet og hva dere håper å få igjen av det. Maks 1 side. 

HER SENDER DU SØKNAD (Til: post@innoventussor.no)

FRIST FOR Å SØKE: 22. JANUAR

Vi har plass til 20 virksomheter, med opp til 2 deltagere per bedrift, og tilbudet retter seg særlig mot den delen av næringslivet (SMBs) som ikke har råd eller kompetanse til å starte dette arbeidet selv, for eksempel innen industri, teknologi og helse, m.fl.

Pris for programmet 3750 kroner (eks. mva)

Program for samlingene: (Alle finner sted i Næringsforeningens lokaler, i Dronningensgate 2A)

Samling 1, 17. februar fra kl 09.00-13.00

Klimakrisen – Nå haster det!

På denne samlingen får du en innføring i hva klimautfordringene består i, og hvordan næringslivet kan være en del av løsningen på utfordringene. Samt hvordan man kan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

9-10: Runden rundt- presentasjon av deltakerne/bedriftene

10-10.10: Benstrekk og kaffepause

10.10-10.50: Ed Gillespie, Co-founder Futerra keynote speaker, futurist & writer

10.50- 11.20: Refleksjonsoppgaver

11.20-11.30: Frukt/snacks

11.30-12.30: Stina Torjesen, Associate Professor at University of Agder, School of Business & Law 

Avsluttende refleksjonsoppgave

12.30-13.00: Lunsj

Samling 2, 17. mars, kl 09.00-13.00

Grønne forretningsmodeller

Hvordan jobbe med innovasjon med grønn bevissthet? På denne samlingen får du innføring i grønn forretningsmodellering og vi går nærmere inn på nye forretningsmuligheter som gir lønnsom gevinst.

Program:

09-0915: Introduksjon

0915-1030: Hvordan starte en bærekraftig innovasjonsprosess (RESTART), ved Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

1030-1045: Spørsmål fra salen

1045-1100: Pause

1100-1130: Erfaringer rundt sirkulærøkonomi. Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Erfaringer fra innovasjonsprosjekter med bærekraft i fokusPer Alfred Holte, prosessleder InnovasjonsLAB,  ProtoMore

1245-13: Oppsummering

Samling 3, 14. april, kl 0900-13.00

Den grønne verktøykassa

På tredje samlingen får du innføring i praktiske verktøy og metoder som gjør at bedriften din kan jobbe målrettet med bærekraftstrategi i egen virksomhet, for å styrke konkurransekraften og lønnsomheten.

Mer info om denne samlingen kommer!

0900-0930: Forankring av bærekraftstrategi i egen organisasjon: Hva må til for å få alle til å jobbe mot samme mål? Karen Landmark,  Manager Business Development and Energy System i Greenstat

09.30-11.30 Kia Klavenes, leder av strategi i KPMG Pure Sustainability. Klavenes er ekspert i bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Hun har lang erfaring fra å jobbe med noen av Nordens mest toneangivende private og offentlig eide virksomheter.

1130-1200: Lunsj

1200-1245: Mer info kommer (seansen ledes av Kia Klavenes)

1245-1300: Oppsummering

Mer info om denne samlingen kommer!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor