AA
  • Forside
  • Teknologi for smart transport

Teknologi for smart transport

  • 25. sep 2018 , kl. 0800 - 1000
  • Dronningensgate 2
  • Foredragsholder Sven Lunøe Pihl, Bouvet, Anette Aanesland, Nye Veier
  • Påmelding - 24.september kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

25.september kommer Sven Lunøe Pihl fra Bouvet og Anette Aanesland fra Nye Veier til Næringsforeningen for å snakke om smarte transportløsninger.

Arrangementet er to-delt, hvor Pihl og Aanesland holder hvert sitt innlegg.

Pihl vil først rette fokus på hvilke drivkrefter som bidrar til å skape raske og dyptgående endringer i transportsektoren i global sammenheng. Deretter vil han vise til forskjellige eksempler på nye løsninger innenfor autonome kjøretøy, collabrativ ITS (C-ITS), og smart-by konsepter med tilhørende nye forretningsmodeller.  Avslutningsvis vil han fortelle om Borealis prosjektet som er et norsk – finsk samarbeid på å utvikle en smart transportstrekning på E8 mellom Lyngen i Troms og Helsinki Finland som kan bidra til mer effektiv lakseeksport, der Bouvet utvikler både en data-plattform for informasjonsdeling mellom ulike teknologier og beslutningstøtte for førere.

Aanesland presenterer sitt innlegg slik:

Teknologi kan bidra til renere, tryggere og mer effektiv transport. Nye Veier er en byggherre med en filosofi om å la markedet – spesialistene – løse mest mulig av oppdrag: Å planlegge, bygge og drifte viktige hovedveier. Nye Veier vil snakke om gjennomføringsmodellen og konkurransene som virkemiddel til å oppnå mer sikker og effektiv veitransport gjennom intelligente løsninger.

Morten Pettersen, Managing Director i Viasea Shipping vil på slutten av frokostmøte snakke om forskjellen mellom shortsea og feaderlinje, samtidig som han vil fortelle om muligheten til å kombinere Oslofjord/Rotterdam last med last fra Baltikum. Dette er et nytt shortsea tilbud som kommer til Kristiansand havn.

Om foredragsholderne:

Sven Lunøe Pihl leder Forretningsutvikling i Bouvet og har blant annet ansvar for satsing på maskinlæring og nye tjenester basert på sky-teknologi, samt en overordnet oppfølging av en del av Bouvets aktivitet i transportsektoren.

 

Anette Aanesland er direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier.

 

Pris (inkluderer mat):

For medlemmer: 250 kroner + mva.

Ikke-medlemmer: 500 kroner + mva.

Bindende påmelding!

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

25.september kommer Sven Lunøe Pihl fra Bouvet og Anette Aanesland fra Nye Veier til Næringsforeningen for å snakke om smarte transportløsninger.

Arrangementet er to-delt, hvor Pihl og Aanesland holder hvert sitt innlegg.

Pihl vil først rette fokus på hvilke drivkrefter som bidrar til å skape raske og dyptgående endringer i transportsektoren i global sammenheng. Deretter vil han vise til forskjellige eksempler på nye løsninger innenfor autonome kjøretøy, collabrativ ITS (C-ITS), og smart-by konsepter med tilhørende nye forretningsmodeller.  Avslutningsvis vil han fortelle om Borealis prosjektet som er et norsk – finsk samarbeid på å utvikle en smart transportstrekning på E8 mellom Lyngen i Troms og Helsinki Finland som kan bidra til mer effektiv lakseeksport, der Bouvet utvikler både en data-plattform for informasjonsdeling mellom ulike teknologier og beslutningstøtte for førere.

Aanesland presenterer sitt innlegg slik:

Teknologi kan bidra til renere, tryggere og mer effektiv transport. Nye Veier er en byggherre med en filosofi om å la markedet – spesialistene – løse mest mulig av oppdrag: Å planlegge, bygge og drifte viktige hovedveier. Nye Veier vil snakke om gjennomføringsmodellen og konkurransene som virkemiddel til å oppnå mer sikker og effektiv veitransport gjennom intelligente løsninger.

Morten Pettersen, Managing Director i Viasea Shipping vil på slutten av frokostmøte snakke om forskjellen mellom shortsea og feaderlinje, samtidig som han vil fortelle om muligheten til å kombinere Oslofjord/Rotterdam last med last fra Baltikum. Dette er et nytt shortsea tilbud som kommer til Kristiansand havn.

Om foredragsholderne:

Sven Lunøe Pihl leder Forretningsutvikling i Bouvet og har blant annet ansvar for satsing på maskinlæring og nye tjenester basert på sky-teknologi, samt en overordnet oppfølging av en del av Bouvets aktivitet i transportsektoren.

 

Anette Aanesland er direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier.

 

Pris (inkluderer mat):

For medlemmer: 250 kroner + mva.

Ikke-medlemmer: 500 kroner + mva.

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor