AA
  • Forside
  • Uten lastebil stopper Norge – men må sjåføren være norsk?

Uten lastebil stopper Norge – men må sjåføren være norsk?

  • 17. apr 2018 , kl. 0800 - 1000
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2
  • Foredragsholder Camille Ongre
  • Påmelding - Innen 16.04.2018 Kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har i samarbeid med Sørlandets Europakontor

invitert Camilla Ongre – Samferdselsråd til EU til dette frokostmøte.

Europakommisjonen har foreslått en rekke nye tiltak innenfor transportsektoren under paraplyen «Europe on the Move». Målet er å skape en mer miljøvennlig, sosial rettferdig og konkurransedyktig transportsektor. Likevel er det en rekke tiltak som har vakt oppmerksomhet og skapt debatt.

Camilla Ongre, samferdselsråd i EU.

De foreslåtte endringene i kabotasjeregelverket et eksempel.  En viktig sak for transportnæringen, vareeierne og speditørbransjen i Norge. Nå vil EU i den nye transportpakken som er under arbeid utvide disse reglene og gjøre det enklere for utenlandske sjåfører å ta oppdrag mens de er i Norge. Hva vil dette bety for prisene på transporttjenester fremover? Hva vil Norge gjøre for å påvirke dette forslaget? I tillegg til kabotasjeregelverket er det foreslått tiltak og endringer innenfor digitalisering, skjerpede kontrollrutiner, miljøtiltak, nye regler for vegprising og krav til transportkjøper.

Hvor mye av denne transportpakkene vil bli implementert i Norge?

Er din bedrift en transportkjøper, eller jobber du innenfor transportsektoren? Ja, da bør du kjenne din besøkelsestid for å sikre deg at du er forberedt på endringene som kommer. Her har du mulighet for å stille spørsmål direkte til Norges Samferdselsråd til EU.

Hold av denne dagen til et viktig frokostmøte for din bransje.

Deltakeravgift:
For medlemmer av Næringsforeningen kr. 250,-.
For ikke medlemmer av Næringsforeningen kr. 500,-.

Bindende påmelding.

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har i samarbeid med Sørlandets Europakontor

invitert Camilla Ongre – Samferdselsråd til EU til dette frokostmøte.

Europakommisjonen har foreslått en rekke nye tiltak innenfor transportsektoren under paraplyen «Europe on the Move». Målet er å skape en mer miljøvennlig, sosial rettferdig og konkurransedyktig transportsektor. Likevel er det en rekke tiltak som har vakt oppmerksomhet og skapt debatt.

Camilla Ongre, samferdselsråd i EU.

De foreslåtte endringene i kabotasjeregelverket et eksempel.  En viktig sak for transportnæringen, vareeierne og speditørbransjen i Norge. Nå vil EU i den nye transportpakken som er under arbeid utvide disse reglene og gjøre det enklere for utenlandske sjåfører å ta oppdrag mens de er i Norge. Hva vil dette bety for prisene på transporttjenester fremover? Hva vil Norge gjøre for å påvirke dette forslaget? I tillegg til kabotasjeregelverket er det foreslått tiltak og endringer innenfor digitalisering, skjerpede kontrollrutiner, miljøtiltak, nye regler for vegprising og krav til transportkjøper.

Hvor mye av denne transportpakkene vil bli implementert i Norge?

Er din bedrift en transportkjøper, eller jobber du innenfor transportsektoren? Ja, da bør du kjenne din besøkelsestid for å sikre deg at du er forberedt på endringene som kommer. Her har du mulighet for å stille spørsmål direkte til Norges Samferdselsråd til EU.

Hold av denne dagen til et viktig frokostmøte for din bransje.

Deltakeravgift:
For medlemmer av Næringsforeningen kr. 250,-.
For ikke medlemmer av Næringsforeningen kr. 500,-.

Bindende påmelding.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor