AA
  • Forside
  • Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder

Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder

  • 25. apr 2018 , kl. 0800 - 1200
  • Dronningensgate 2A, Kristiansand
  • Påmelding - Innen 24.04.18 kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Meld deg på en eller flere samlinger

Digitaliseringsskolens 2. samling

Vet du nok om digitale verdikjeder og digitale forretningsmodeller, og hva det kan ha å si for din virksomhet? Vi vil presentere ulike former for digitale forretningsmodeller, samt hva dette kan bety for din virksomhet. Dette er noe du ikke bør gå glipp av, uansett hvilken bransje du og din bedrift tilhører!

Samlingen vil fokusere på hvordan man aktivt kan gå frem for å utvikle nye måter å nå eksisterende og nye kunder på gjennom digitale forretningsmodeller. Dette innebærer gjennomgang av praktiske rammeverk for idé-generering samt struktur for utvikling av tjenester og produkter med kunden i fokus.

Samlingen vil også beskrive ulike nye forretningsmodeller, hva som kjennetegner disse, samt hvilken kompetanse som kreves for å lykkes. Det blir også en gjennomgang av eksempler fra lokalt næringsliv som belyser de utfordringer man står overfor ved utvikling av nye måter å jobbe på.

Vi får besøk av vinneren av Innovasjonsprisen som ble utdelt på Digitaliseringskonferansen 2018, Sykepleie Pluss.  De vil presentere den reisen de har gjort fra idé til salgbart produkt. I tillegg til at løsningen benytter kunstig intelligens, har de kun benyttet sosiale medier i markedsføringen.

PROGRAM

08:00 Mingling med frukt & kaffe/te

08.15 Velkommen v/ Næringsforeningen

08:20 Introduksjon til dagens samling v/ Jorunn Øvsthus Borgersen PwC

08:30 Gjennomgang gruppeoppgave fra forrige samling v/ Fredrik Grindland Bouvet

09:00 Utvikling av digitale forretningsmodeller ved Design Thinking, inkludert gruppearbeid og benstrekk  v/Isabelle Golf og Jorunn Øvsthus Borgersen, PwC

11:15 Casepresentasjon v/ SykepleiePluss.no

11:45 Presentasjon av gruppearbeid til neste samling v/ Isabelle Golf og Jorunn Øvsthus Borgersen, PwC

12:00 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC, Bouvet og Egde Consulting. Kurset tilbyr praktisk rettet erfarings basert kompetanseheving og inspirasjon for virksomheter i regionen. Gjennom 4 samlinger med fokus på hvordan man kan tilpasse seg den digitale verden, er målet å dele kunnskap og gi flere virksomheter muligheten til å utvikle seg i takt med digitale forventninger og nye forretningsmodeller.

Digitaliseringsskolen er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi. Målet med Digitaliseringsskolen er å bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter.

Dette er noe du ikke bør gå glipp av, uansett hvilken bransje du og din virksomhet tilhører. Vi blir alle kraftig påvirket av endringene, enten vi liker det eller ikke. Digitalisering kan skape muligheter for din virksomhet, men kan også gi uventet ny konkurranse.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger for å ha faglig utbytte.  Det legges opp til gruppearbeid mellom hver samling. De som melder seg på hele programmet og deltar aktivt i gruppearbeidet vil derfor få størst utbytte av Digitaliseringsskolen.

Andre samlinger på Digitaliseringsskolen:

28.02: Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi?
25.04: Utvikling av digitale forretningmodeller og verdikjeder
05.09: Fra digital innsikt til løsning
31.10: Hvordan få gevinst av digitale implementeringer

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Meld deg på en eller flere samlinger

Digitaliseringsskolens 2. samling

Vet du nok om digitale verdikjeder og digitale forretningsmodeller, og hva det kan ha å si for din virksomhet? Vi vil presentere ulike former for digitale forretningsmodeller, samt hva dette kan bety for din virksomhet. Dette er noe du ikke bør gå glipp av, uansett hvilken bransje du og din bedrift tilhører!

Samlingen vil fokusere på hvordan man aktivt kan gå frem for å utvikle nye måter å nå eksisterende og nye kunder på gjennom digitale forretningsmodeller. Dette innebærer gjennomgang av praktiske rammeverk for idé-generering samt struktur for utvikling av tjenester og produkter med kunden i fokus.

Samlingen vil også beskrive ulike nye forretningsmodeller, hva som kjennetegner disse, samt hvilken kompetanse som kreves for å lykkes. Det blir også en gjennomgang av eksempler fra lokalt næringsliv som belyser de utfordringer man står overfor ved utvikling av nye måter å jobbe på.

Vi får besøk av vinneren av Innovasjonsprisen som ble utdelt på Digitaliseringskonferansen 2018, Sykepleie Pluss.  De vil presentere den reisen de har gjort fra idé til salgbart produkt. I tillegg til at løsningen benytter kunstig intelligens, har de kun benyttet sosiale medier i markedsføringen.

PROGRAM

08:00 Mingling med frukt & kaffe/te

08.15 Velkommen v/ Næringsforeningen

08:20 Introduksjon til dagens samling v/ Jorunn Øvsthus Borgersen PwC

08:30 Gjennomgang gruppeoppgave fra forrige samling v/ Fredrik Grindland Bouvet

09:00 Utvikling av digitale forretningsmodeller ved Design Thinking, inkludert gruppearbeid og benstrekk  v/Isabelle Golf og Jorunn Øvsthus Borgersen, PwC

11:15 Casepresentasjon v/ SykepleiePluss.no

11:45 Presentasjon av gruppearbeid til neste samling v/ Isabelle Golf og Jorunn Øvsthus Borgersen, PwC

12:00 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC, Bouvet og Egde Consulting. Kurset tilbyr praktisk rettet erfarings basert kompetanseheving og inspirasjon for virksomheter i regionen. Gjennom 4 samlinger med fokus på hvordan man kan tilpasse seg den digitale verden, er målet å dele kunnskap og gi flere virksomheter muligheten til å utvikle seg i takt med digitale forventninger og nye forretningsmodeller.

Digitaliseringsskolen er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi. Målet med Digitaliseringsskolen er å bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter.

Dette er noe du ikke bør gå glipp av, uansett hvilken bransje du og din virksomhet tilhører. Vi blir alle kraftig påvirket av endringene, enten vi liker det eller ikke. Digitalisering kan skape muligheter for din virksomhet, men kan også gi uventet ny konkurranse.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger for å ha faglig utbytte.  Det legges opp til gruppearbeid mellom hver samling. De som melder seg på hele programmet og deltar aktivt i gruppearbeidet vil derfor få størst utbytte av Digitaliseringsskolen.

Andre samlinger på Digitaliseringsskolen:

28.02: Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi?
25.04: Utvikling av digitale forretningmodeller og verdikjeder
05.09: Fra digital innsikt til løsning
31.10: Hvordan få gevinst av digitale implementeringer

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor