AA
 • Forside
 • Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder

Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder

 • 04. mai 2017 , kl. 0800 - 1230
 • Kristiansand
 • Påmelding - Innen 04.05.17 kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

PÅMELDING

Digitaliseringsskolens 2.samling:

Vet du nok om om digitale verdikjeder og digitale forretningsmodeller, og hva det kan ha å si for din virksomhet? Denne gangen på Digitaliseringsskolen vil vi presentere ulike former for digitale forretningsmodeller, samt hva dette kan bety for din virksomhet. Dette er noe du ikke bør gå glipp av, uansett hvilken bransje du og din bedrift tilhører!

Samlingen vil fokusere på hvordan man aktivt kan gå frem for å utvikle nye måter å nå eksisterende og nye kunder på gjennom digitale forretningsmodeller. Dette innebærer gjennomgang av praktiske rammeverk for idé-generering samt struktur for utvikling av tjenester og produkter med kunden i fokus.

Samlingen vil også beskrive ulike nye forretningmodeller, hva som kjennetegner disse, samt hvilken kompetanse som kreves for å lykkes. Det blir også en gjennomgang av to spennende eksempler fra lokalt næringsliv som belyser de utfordringer man står overfor ved utvikling av nye måter å jobbe på.

Vi ser frem til nok en spennende samling, og håper på stort engasjement fra deltakerne!

Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger for å ha faglig utbytte av Digitaliseringsskolen.

P R O G R A M 
08:15 Mingling med frukt & kaffe/te
08.45 Introduksjon v/ Næringsforeningen
08:50 Introduksjon til dagens problemstilling/ diskusjon av tilsendt case v/ Audun Finnestad PwC
09:15 Digitale verdikjeder og forretningsmodeller v/ PwC
10:15 Benstrekk
10:30 Casepresentasjon v/ Ekstern bidragsyter
11:15 Kahoot Q&A og informasjon om neste samling v/ PwC
11:45 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC og Bouvet. Kurset tilbyr praktisk rettet kompetanseheving og inspirasjon for bedrifter i regionen gjennom kvartalsvise samlinger med fokus på hvordan man skal møte fremtidens digitale verden. Målet er å dele kunnskap og gi flere selskaper muligheten til å utvikle seg i takt med nye digitale markedskrav og nye forretningsmodeller.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Kurset vil gå over fire samlinger i 2017, og skal koble deltagernes utfordringer sammen med faglige og praktiske referansecases fra det lokale næringslivet.

Følgende er tema for samlingene:

 1. Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi? 09.02.17
 2. Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder. 04.05.17
 3. Fra digital innsikt til løsning – Hvordan realisere nye digitale forretningsmodeller og verdikjeder? 21.09.17
 4. Implementering og gevinstrealisering. Hvordan sikre lønnsomhet? Hva er riktig timing for nye tjenester? 02.11.17

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

PÅMELDING

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse

PÅMELDING

Digitaliseringsskolens 2.samling:

Vet du nok om om digitale verdikjeder og digitale forretningsmodeller, og hva det kan ha å si for din virksomhet? Denne gangen på Digitaliseringsskolen vil vi presentere ulike former for digitale forretningsmodeller, samt hva dette kan bety for din virksomhet. Dette er noe du ikke bør gå glipp av, uansett hvilken bransje du og din bedrift tilhører!

Samlingen vil fokusere på hvordan man aktivt kan gå frem for å utvikle nye måter å nå eksisterende og nye kunder på gjennom digitale forretningsmodeller. Dette innebærer gjennomgang av praktiske rammeverk for idé-generering samt struktur for utvikling av tjenester og produkter med kunden i fokus.

Samlingen vil også beskrive ulike nye forretningmodeller, hva som kjennetegner disse, samt hvilken kompetanse som kreves for å lykkes. Det blir også en gjennomgang av to spennende eksempler fra lokalt næringsliv som belyser de utfordringer man står overfor ved utvikling av nye måter å jobbe på.

Vi ser frem til nok en spennende samling, og håper på stort engasjement fra deltakerne!

Programmet er lagt opp slik at du kan melde deg på en eller flere samlinger for å ha faglig utbytte av Digitaliseringsskolen.

P R O G R A M 
08:15 Mingling med frukt & kaffe/te
08.45 Introduksjon v/ Næringsforeningen
08:50 Introduksjon til dagens problemstilling/ diskusjon av tilsendt case v/ Audun Finnestad PwC
09:15 Digitale verdikjeder og forretningsmodeller v/ PwC
10:15 Benstrekk
10:30 Casepresentasjon v/ Ekstern bidragsyter
11:15 Kahoot Q&A og informasjon om neste samling v/ PwC
11:45 Lunsj og mingling

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC og Bouvet. Kurset tilbyr praktisk rettet kompetanseheving og inspirasjon for bedrifter i regionen gjennom kvartalsvise samlinger med fokus på hvordan man skal møte fremtidens digitale verden. Målet er å dele kunnskap og gi flere selskaper muligheten til å utvikle seg i takt med nye digitale markedskrav og nye forretningsmodeller.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Kurset vil gå over fire samlinger i 2017, og skal koble deltagernes utfordringer sammen med faglige og praktiske referansecases fra det lokale næringslivet.

Følgende er tema for samlingene:

 1. Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi? 09.02.17
 2. Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder. 04.05.17
 3. Fra digital innsikt til løsning – Hvordan realisere nye digitale forretningsmodeller og verdikjeder? 21.09.17
 4. Implementering og gevinstrealisering. Hvordan sikre lønnsomhet? Hva er riktig timing for nye tjenester? 02.11.17

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

PÅMELDING

Våre hovedsamarbeidspartnere