AA
  • Forside
  • Verdier og kultur – hva betyr det for resultater og måloppnåelse?

Verdier og kultur – hva betyr det for resultater og måloppnåelse?

  • 29. sep 2017 , kl. 1200 - 1330
  • Håndverkerforeningens lokaler, inngang Wergelandsparken. Trapp/dør mellom Restaruant Luihn og Coop Extra Butikken
  • Påmelding - innen 28.09.2017 kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Sammen med PWC AS inviterer Næringsforeningen i Kristiansandsregionen til fredagsforum.

Mange av de mest vellykkede og fremgangsrike virksomhetene i verden har til felles et sterkt fokus på ledelse, kultur, visjon og verdier. Mye tyder på at dette fokuset styrker virksomhetenes resultater og utvikling gjennom positiv effekt på rekrutteringsevne og ansattes motivasjon, prestasjon og engasjement.

PwC har de siste årene jobbet med prosjekter i ulike virksomheter hvor sammenhengen mellom kultur og verdier på den ene siden og resultater, prestasjon og ressursbruk på den andre har vært et sentralt tema. På seminaret vil direktør Hege Gabrielsen dele sine erfaringer fra arbeid i ulike typer organisasjoner og snakke om hva det er mulig å oppnå gjennom verdibasert organisasjonsutvikling.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer: 500,- + mva

Bindende påmelding!

VELKOMMEN!

PÅMELDING

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Sammen med PWC AS inviterer Næringsforeningen i Kristiansandsregionen til fredagsforum.

Mange av de mest vellykkede og fremgangsrike virksomhetene i verden har til felles et sterkt fokus på ledelse, kultur, visjon og verdier. Mye tyder på at dette fokuset styrker virksomhetenes resultater og utvikling gjennom positiv effekt på rekrutteringsevne og ansattes motivasjon, prestasjon og engasjement.

PwC har de siste årene jobbet med prosjekter i ulike virksomheter hvor sammenhengen mellom kultur og verdier på den ene siden og resultater, prestasjon og ressursbruk på den andre har vært et sentralt tema. På seminaret vil direktør Hege Gabrielsen dele sine erfaringer fra arbeid i ulike typer organisasjoner og snakke om hva det er mulig å oppnå gjennom verdibasert organisasjonsutvikling.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer: 500,- + mva

Bindende påmelding!

VELKOMMEN!

PÅMELDING

Våre hovedsamarbeidspartnere