AA
  • Forside
  • Webinar: Tilskuddsordninger i korona-tid

Webinar: Tilskuddsordninger i korona-tid

  • 03. apr 2020 , kl. 1300 - 1400
  • Webinar
  • Foredragsholder Sveinung Hovstad, Siren M. Neset, Kristin Tofte Andresen og Kristine Ribe Christensen
  • Påmelding - 03. april kl. 12:15

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Koronakrisen utfordrer bedriftene både i form av krevende likviditet og behov for å fortsette sitt innovasjonsarbeid. Hvilke muligheter finnes utenom den statlige lånegarantien?

Vi i Næringsforeningen har samlet flere tilskuddsgivere til et webinar for å belyse hvilke ulike tiltakspakker som er tilgjengelig for bedrifter. Organisasjonene vil fortelle hvilke muligheter som finnes, om rammene og rent praktisk hvordan bedrifter går frem i søknadsprosessen.

Foredragsholdere:

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har justert sine tilbud for å møte næringslivets endrede behov som følge av koronapandemien, og flere tiltak blir behandlet av Stortinget denne uken. Direktør for Innovasjon Agder, Sveinung Hovstad vil fortelle om deres tilbud og siste nytt fra dem.

Forskningsrådet
Forskningsrådet har en rekke nasjonale satsninger og regionale ordninger for å hjelpe næringslivet under koronakrisen. Regionsansvarlig for Agder, Siren M. Neset vil fortelle om hva de gjør for å bistå bedriftene og aktuelle ordninger slik som SkatteFUNN, innovasjonsprosjekter, og forprosjekter innen tjenestenæringene.

Agder Fylkeskommune
Som et tiltak for å unngå oppsigelser, tilbyr Agder Fylkeskommune tilskudd til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger. Fylkesdirektør, Kristin Tofte Andersen vil fortelle om hva støtteordningen går ut på og det praktiske rundt søknaden.

Innoventus Sør
Innoventus Sør har rollen som operatør for Siva sitt Inkubatorprogram, som har fått ytterligere virkemidler via Regjeringens tiltakspakker. De er også kompetansemeglere for Forskningsmobilisering Agder og sitter i ekspertrådet for Norsk katapult. Virkemidlene er rettet mot oppstarts- og SMB-bedrifter. Inkubatorleder, Kristine Ribe Christensen kommer for å fortelle om deres ordninger til bedriftene.

 

TEKNISK GJENNOMFØRING:
Link til webinaret vil bli sendt i e-post før oppstart
Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis via chat-funksjon.
For dialog i forkant, kontakt helena@nikr.no.

 

Velkommen til webinar!

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Koronakrisen utfordrer bedriftene både i form av krevende likviditet og behov for å fortsette sitt innovasjonsarbeid. Hvilke muligheter finnes utenom den statlige lånegarantien?

Vi i Næringsforeningen har samlet flere tilskuddsgivere til et webinar for å belyse hvilke ulike tiltakspakker som er tilgjengelig for bedrifter. Organisasjonene vil fortelle hvilke muligheter som finnes, om rammene og rent praktisk hvordan bedrifter går frem i søknadsprosessen.

Foredragsholdere:

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har justert sine tilbud for å møte næringslivets endrede behov som følge av koronapandemien, og flere tiltak blir behandlet av Stortinget denne uken. Direktør for Innovasjon Agder, Sveinung Hovstad vil fortelle om deres tilbud og siste nytt fra dem.

Forskningsrådet
Forskningsrådet har en rekke nasjonale satsninger og regionale ordninger for å hjelpe næringslivet under koronakrisen. Regionsansvarlig for Agder, Siren M. Neset vil fortelle om hva de gjør for å bistå bedriftene og aktuelle ordninger slik som SkatteFUNN, innovasjonsprosjekter, og forprosjekter innen tjenestenæringene.

Agder Fylkeskommune
Som et tiltak for å unngå oppsigelser, tilbyr Agder Fylkeskommune tilskudd til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger. Fylkesdirektør, Kristin Tofte Andersen vil fortelle om hva støtteordningen går ut på og det praktiske rundt søknaden.

Innoventus Sør
Innoventus Sør har rollen som operatør for Siva sitt Inkubatorprogram, som har fått ytterligere virkemidler via Regjeringens tiltakspakker. De er også kompetansemeglere for Forskningsmobilisering Agder og sitter i ekspertrådet for Norsk katapult. Virkemidlene er rettet mot oppstarts- og SMB-bedrifter. Inkubatorleder, Kristine Ribe Christensen kommer for å fortelle om deres ordninger til bedriftene.

 

TEKNISK GJENNOMFØRING:
Link til webinaret vil bli sendt i e-post før oppstart
Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis via chat-funksjon.
For dialog i forkant, kontakt helena@nikr.no.

 

Velkommen til webinar!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor