AA

Landsdelens viktigste laboratorium

Olje – og gassindustrien har lenge etterspurt et sted å teste nytt utstyr. Nå ligger alt til rette for at et slikt laboratorium kommer i Grimstad. Her ser du illustrasjon av planene.

Les mer

SE MULIGHETENE

Ettertraktet kompetanse i en tid med omstilling kan gi nye muligheter i nye markeder.

Les mer

KOMPETANSEHEVING

– Summit har gitt meg ny kompetanse og ny motivasjon, sier prosjektleder Anne Marit Thomassen i Næringsforeningen.

Les mer

BLI EN BEDRE MINGLER!

Mingling er «smalltalk med mening», og en viktig del av vår måte å knytte mennesker og virksomheter nærmere hverandre.

Les mer

Sørlandet i Houston

Houston har den største norske næringslivsklyngen utenfor Norge med rundt 200 norske virksomheter. Houston har et solid apparat for å ta imot nye bedrifter som vil etablere seg i USAs energihovedstad. Olje & gass, shipping, finans, IT, helse- og medisin er de viktigste næringene i Houston. De fire topp universitetene i Texas som Norge samarbeider […]

Les mer

ENKLERE Å NAVIGERE

Det er lettere å ta riktige avgjørelser når vi kjenner selskapets verdier og navigerer etter dem.

Les mer

VISJON OG VILJE I REGIONEN

Vil kommunene i Kristiansandsregionen være offensive og skape en moderne region hvor grenser og oppgaver tar hensyn til at vi er ett bo- og arbeidsmarked, eller vil kommunereformen resultere i at minimumsvariantene velges?

Les mer

Sterk prosjektledelse

Leverandørindustrien arbeider på spreng for å kutte kostnader og finne nye løsninger. Hege Kverneland i National Oilwell Varco diskuterer gjerne hvordan ny teknologi kan hjelpe industrien bli mer kostnadseffektiv.

Les mer

IT-klyngedama

Anne Torunn Hvideberg leder Norges største IT-klynge, Digin, med 72 medlemsbedrifter i Agder-fylkene.

Les mer

Avgifter styrer bilkjøp

Ingen har større påvirkningskraft på bilkjøpere enn staten. Avgiftspolitikken legger kraftige føringer for hva slags bil nordmenn velger.

Les mer

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor