AA
  • Forside
  • Forside
  • – Arbeidsgivere skal jobbe systematisk for å forhindre trakassering

– Arbeidsgivere skal jobbe systematisk for å forhindre trakassering

spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Alle virksomheter plikter å ha en uttalt holdning om at seksuell trakassering er uakseptabelt. I tillegg skal de ha en plan for hvordan man håndterer konkrete tilfeller.

Helle I. Mellingen.

Alle arbeidsgivere har en plikt til å drive systematisk arbeid for å forhindre trakassering. Aksjonen i sosiale medier har hatt som mål å vise hvor utbredt seksuell trakassering er. Samtidig har det blitt klart at mange ikke vet hva seksuell trakassering er, hvordan det rammer eller hva man kan gjøre for å forebygge slik adferd. Seksuell trakassering defineres i likestillingsloven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom». Trakassering på grunnlag av etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering eller en kombinasjon av flere av disse kjennetegnene ved en person, omfattes fra januar 2018 av den samme loven.

I en fersk levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø fra SSB, fant man et kvinner langt oftere enn menn blir utsatt for seksuell trakassering eller mobbing på arbeidsplassen (fire prosent av menn og ti prosent av kvinner oppgir at de månedlig eller oftere blir utsatt for dette).

Statistikken viser at de yngste arbeidstakerne, de med lavest utdanningsnivå og inntekt og personer som jobber deltid er mer utsatt enn personer som  jobber fulltid og har høyere utdanning. Dette betegner at det svært ofte er en maktubalanse mellom den som trakasserer og den som blir trakassert, som vil forsterke den trakassertes opplevelse av utrygghet, og samtidig gjøre det vanskelig å si fra om det som oppleves som ubehagelig.

Seksuell trakassering trenger ikke dreie seg om grove overgrep, men omfatter uønskede hendelser som får den som rammes til å føle seg utrygg eller nedverdiget. Det kan være slibrige vitser, seksuelle antydninger, berøringer eller andre handlinger. Retten til et arbeidsmiljø uten seksuell trakassering gjelder i alle deler av norsk arbeidsliv. Man kan ikke hevde at «slik er tonen hos oss» eller at dette hører til jobben, og må bare tåles. Alle arbeidsgivere har en plikt til å drive systematisk arbeid for å forhindre at ansatte blir utsatt fortrakassering. Dette gjelder uavhengig av om man blir trakassert av kolleger, kunder eller i jobbsammenheng for øvrig.

For å forebygge trakassering, skal virksomheten ha en uttalt holdning om at seksuell trakassering er uakseptabelt. Man skal ha en plan for hvordan man håndterer konkrete tilfeller, og denne planen må være kjent både blant ledere og ansatte. Det er viktig at ansatte vet hvem man går til dersom konkrete situasjoner oppstår, og at man føler seg trygg på at slike saker blir tatt på alvor.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Alle virksomheter plikter å ha en uttalt holdning om at seksuell trakassering er uakseptabelt. I tillegg skal de ha en plan for hvordan man håndterer konkrete tilfeller.

Helle I. Mellingen.

Alle arbeidsgivere har en plikt til å drive systematisk arbeid for å forhindre trakassering. Aksjonen i sosiale medier har hatt som mål å vise hvor utbredt seksuell trakassering er. Samtidig har det blitt klart at mange ikke vet hva seksuell trakassering er, hvordan det rammer eller hva man kan gjøre for å forebygge slik adferd. Seksuell trakassering defineres i likestillingsloven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom». Trakassering på grunnlag av etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering eller en kombinasjon av flere av disse kjennetegnene ved en person, omfattes fra januar 2018 av den samme loven.

I en fersk levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø fra SSB, fant man et kvinner langt oftere enn menn blir utsatt for seksuell trakassering eller mobbing på arbeidsplassen (fire prosent av menn og ti prosent av kvinner oppgir at de månedlig eller oftere blir utsatt for dette).

Statistikken viser at de yngste arbeidstakerne, de med lavest utdanningsnivå og inntekt og personer som jobber deltid er mer utsatt enn personer som  jobber fulltid og har høyere utdanning. Dette betegner at det svært ofte er en maktubalanse mellom den som trakasserer og den som blir trakassert, som vil forsterke den trakassertes opplevelse av utrygghet, og samtidig gjøre det vanskelig å si fra om det som oppleves som ubehagelig.

Seksuell trakassering trenger ikke dreie seg om grove overgrep, men omfatter uønskede hendelser som får den som rammes til å føle seg utrygg eller nedverdiget. Det kan være slibrige vitser, seksuelle antydninger, berøringer eller andre handlinger. Retten til et arbeidsmiljø uten seksuell trakassering gjelder i alle deler av norsk arbeidsliv. Man kan ikke hevde at «slik er tonen hos oss» eller at dette hører til jobben, og må bare tåles. Alle arbeidsgivere har en plikt til å drive systematisk arbeid for å forhindre at ansatte blir utsatt fortrakassering. Dette gjelder uavhengig av om man blir trakassert av kolleger, kunder eller i jobbsammenheng for øvrig.

For å forebygge trakassering, skal virksomheten ha en uttalt holdning om at seksuell trakassering er uakseptabelt. Man skal ha en plan for hvordan man håndterer konkrete tilfeller, og denne planen må være kjent både blant ledere og ansatte. Det er viktig at ansatte vet hvem man går til dersom konkrete situasjoner oppstår, og at man føler seg trygg på at slike saker blir tatt på alvor.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor