AA

Electric City Agder – en helelektrisk region

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Agder er i en unik posisjon i verden. Vi har et stort kraftoverskudd fra fornybare kilder og vi har sterke kompetansemiljøer. Nå har vi muligheten til å bli verdens første region hvor all energibruk er elektrisk og fornybar.

Nå starter arbeidet med å diskutere hva regionen skal jobbe for frem mot år 2030. Vi skal utarbeide Regionplan Agder 2030. Planprogrammet er ute til høring. Erfaringene viser at Agder oppnår regionale mål når vi setter oss felles målsettinger og arbeider sammen for å nå dem. Hvilke felles mål skal vi sette for år 2030?

I en verden med store klimautfordringer og hvor det meste blir digitalisert har Agder ressurser som gir regionen store muligheter.

Halvparten av Norges kraftoverskudd kommer fra denne regionen. Industrien på Agder bruker i dag rundt 5 TWH, mens kraftoverskuddet vårt i 2020 er estimert til å være på 7-8 TWH.

Og vårt kraftoverskudd kommer fra fornybar vannkraft. Dette er enestående i verdenssammenheng: Der EU har mål om 27 prosent fornybar kraft innen 2030, har Agder 100 prosent fornybar elektrisk kraft i dag. Agder sitter på en ressurs resten av verden misunner oss. Derfor er spørsmålet hvordan vi skal ta denne ressursen i bruk til nytte for hele Agder samtidig som vi møter klimautfordringen.

Et annet fortrinn er at Agder er en teknologiregion med sterke kompetansemiljøer både i næringsliv og på universitetet. Vi kan bruke vår posisjon med fornybare ressurser, vårt kraftoverskudd og vår anvendte teknologikompetanse til å skape Electric City Agder.

Siden i fjor høst har begge fylkeskommunene, Arendal kommune, Arendal næringsforening, Kristiansand kommune, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, UiA sammen med et trettitalls aktører fra regionen utviklet målbildet for Electric City Agder i 2030:

Agder – et helelektrisk samfunn

Electric City Agder er visjonen om et helelektrisk samfunn. For å få det til kan vi starte med transportsektoren, en av våre største utslippskilder. Ved å bruke noe av vårt kraftoverskudd til å elektrifisere store deler av transportsektoren kan vi kutte regionens klimagassutslipp med en tredjedel. Målet er å elektrifisere 70 prosent av all transport i regionen innen 2030 som et første steg. Da må vi bygge en infrastruktur for fremtidens digitale og klimavennlige samfunn. Våre havner må tilby landstrøm og våre flyplasser må kunne ta imot elektriske fly.

Elektrifisering og digitalisering går hånd i hånd. Nye fiberkabler må legges, både internt i Agder og ut av regionen, slik at industrien kan komme rett på den digitale motorveien. Smarte og fleksible nett, som gir samspill mellom produksjon og bruk, må bygges ut. Samarbeidet mellom Agder Energi og Microsoft om fremtidens energistyring er et viktig bidrag til å bygge Electric City Agder. I tillegg demonstrerer det hvor langt fremme Agder er i å forstå utfordringene som kommer: God verdiskaping som møter klimautfordringen.

Skape verdier av kraftoverskuddet

Electric City Agder handler også om å skape verdier av kraftoverskuddet. Store, internasjonale bedrifter ser etter stabil leveranse av klimavennlig kraft til sine produksjoner. Det gjør Agder perfekt for kraftintensive industrier. Prosessindustrien i regionen er allerede godt etablert, og er verdensledende på å utvikle klimavennlige løsninger. Eyde-klyngen har i mange år vist vei for å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig industri.

Agder har plass til flere aktører. Derfor jobbes det for å utvikle nye industrier på Agder. Bulk Infrastructures satsning på grønne datasentre er et eksempel på dette. På Støleheia kombineres fornybar energi og kjølig klima. Dette muliggjør et nytt industrieventyr på Agder.

I fjor ble funksjonen Invest in Agder etablert, nettopp for å markedsføre Agder og våre ressurser internasjonalt, og skaffe flere investeringer til regionen. Flere bedrifter til Agder, basert på våre fortrinn, vil gi flere arbeidsplasser og økt verdiskapning.

Bruk regionens kompetanse

Videre må vi bruke teknologikompetansen til å ta i bruk nye og fremtidsrettede løsninger. Målsettingen er at nye klima- og energiløsninger introduseres på Agder og at vi blir et globalt utstillingsvindu for regioner som arbeider for å bli helelektriske og fornybare.

Teknologi- og kompetansemiljøene på Universitetet i Agder og i næringslivet er viktige pådrivere for å etablere Agder som et slikt globalt knutepunkt for de nye løsningene som er rett rundt hjørnet.

Slik kan Agder, som en liten region i verdensskala, ta en ledende rolle i utviklingen. Vi kan bli en sentral energiaktør som kan både elektrifisere regionen og legge til rette for nytt næringsliv.

Men det krever regional vilje til å gi Electric City Agder et konkret innhold. Vi må ville legge til rette for et helelektrisk samfunn. Næringslivet må fortsette sin omstilling og interesse for nye løsninger. Agder kan gå foran å vise veg i det grønne skiftet. Hvis vi selv vil. Fornybar kraft og kompetanse har vi. Er regionen med på å bli Electric City Agder?

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Agder er i en unik posisjon i verden. Vi har et stort kraftoverskudd fra fornybare kilder og vi har sterke kompetansemiljøer. Nå har vi muligheten til å bli verdens første region hvor all energibruk er elektrisk og fornybar.

Nå starter arbeidet med å diskutere hva regionen skal jobbe for frem mot år 2030. Vi skal utarbeide Regionplan Agder 2030. Planprogrammet er ute til høring. Erfaringene viser at Agder oppnår regionale mål når vi setter oss felles målsettinger og arbeider sammen for å nå dem. Hvilke felles mål skal vi sette for år 2030?

I en verden med store klimautfordringer og hvor det meste blir digitalisert har Agder ressurser som gir regionen store muligheter.

Halvparten av Norges kraftoverskudd kommer fra denne regionen. Industrien på Agder bruker i dag rundt 5 TWH, mens kraftoverskuddet vårt i 2020 er estimert til å være på 7-8 TWH.

Og vårt kraftoverskudd kommer fra fornybar vannkraft. Dette er enestående i verdenssammenheng: Der EU har mål om 27 prosent fornybar kraft innen 2030, har Agder 100 prosent fornybar elektrisk kraft i dag. Agder sitter på en ressurs resten av verden misunner oss. Derfor er spørsmålet hvordan vi skal ta denne ressursen i bruk til nytte for hele Agder samtidig som vi møter klimautfordringen.

Et annet fortrinn er at Agder er en teknologiregion med sterke kompetansemiljøer både i næringsliv og på universitetet. Vi kan bruke vår posisjon med fornybare ressurser, vårt kraftoverskudd og vår anvendte teknologikompetanse til å skape Electric City Agder.

Siden i fjor høst har begge fylkeskommunene, Arendal kommune, Arendal næringsforening, Kristiansand kommune, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, UiA sammen med et trettitalls aktører fra regionen utviklet målbildet for Electric City Agder i 2030:

Agder – et helelektrisk samfunn

Electric City Agder er visjonen om et helelektrisk samfunn. For å få det til kan vi starte med transportsektoren, en av våre største utslippskilder. Ved å bruke noe av vårt kraftoverskudd til å elektrifisere store deler av transportsektoren kan vi kutte regionens klimagassutslipp med en tredjedel. Målet er å elektrifisere 70 prosent av all transport i regionen innen 2030 som et første steg. Da må vi bygge en infrastruktur for fremtidens digitale og klimavennlige samfunn. Våre havner må tilby landstrøm og våre flyplasser må kunne ta imot elektriske fly.

Elektrifisering og digitalisering går hånd i hånd. Nye fiberkabler må legges, både internt i Agder og ut av regionen, slik at industrien kan komme rett på den digitale motorveien. Smarte og fleksible nett, som gir samspill mellom produksjon og bruk, må bygges ut. Samarbeidet mellom Agder Energi og Microsoft om fremtidens energistyring er et viktig bidrag til å bygge Electric City Agder. I tillegg demonstrerer det hvor langt fremme Agder er i å forstå utfordringene som kommer: God verdiskaping som møter klimautfordringen.

Skape verdier av kraftoverskuddet

Electric City Agder handler også om å skape verdier av kraftoverskuddet. Store, internasjonale bedrifter ser etter stabil leveranse av klimavennlig kraft til sine produksjoner. Det gjør Agder perfekt for kraftintensive industrier. Prosessindustrien i regionen er allerede godt etablert, og er verdensledende på å utvikle klimavennlige løsninger. Eyde-klyngen har i mange år vist vei for å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig industri.

Agder har plass til flere aktører. Derfor jobbes det for å utvikle nye industrier på Agder. Bulk Infrastructures satsning på grønne datasentre er et eksempel på dette. På Støleheia kombineres fornybar energi og kjølig klima. Dette muliggjør et nytt industrieventyr på Agder.

I fjor ble funksjonen Invest in Agder etablert, nettopp for å markedsføre Agder og våre ressurser internasjonalt, og skaffe flere investeringer til regionen. Flere bedrifter til Agder, basert på våre fortrinn, vil gi flere arbeidsplasser og økt verdiskapning.

Bruk regionens kompetanse

Videre må vi bruke teknologikompetansen til å ta i bruk nye og fremtidsrettede løsninger. Målsettingen er at nye klima- og energiløsninger introduseres på Agder og at vi blir et globalt utstillingsvindu for regioner som arbeider for å bli helelektriske og fornybare.

Teknologi- og kompetansemiljøene på Universitetet i Agder og i næringslivet er viktige pådrivere for å etablere Agder som et slikt globalt knutepunkt for de nye løsningene som er rett rundt hjørnet.

Slik kan Agder, som en liten region i verdensskala, ta en ledende rolle i utviklingen. Vi kan bli en sentral energiaktør som kan både elektrifisere regionen og legge til rette for nytt næringsliv.

Men det krever regional vilje til å gi Electric City Agder et konkret innhold. Vi må ville legge til rette for et helelektrisk samfunn. Næringslivet må fortsette sin omstilling og interesse for nye løsninger. Agder kan gå foran å vise veg i det grønne skiftet. Hvis vi selv vil. Fornybar kraft og kompetanse har vi. Er regionen med på å bli Electric City Agder?

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor