AA

Integreringsmottak

Næringsforeningen har som et av sine mål å jobbe for mer mangfold i næringslivet og ta et samfunnsansvar på vegne av våre medlemmer. Vår satsing i 2017 vil være å støtte Kristiansand kommune i arbeidet med å få flere flyktninger ut i arbeidspraksis. Konkret har vi som mål å bidra til at mellom 35 og 50 kandidater fra integreringsmottaket kommer i gang i arbeidslivet med en praksisplass.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Integreringsmottaket har som mål at innvandrere med flyktning bakgrunn kommer raskt i jobb og raskt blir en del av lokalsamfunnet. Norsk språk er viktig for integrering, og det er også arbeid. Derfor vil Næringsforeningen nå støtte Kristiansand kommune med å bidra til å skaffe arbeidsplasser.

Å tilby en praksisplass betyr at man tar inn en person fra integreringsmottaket til å arbeide i sin bedrift 1-2 dager i uken. Denne personen skal få opplæring i norsk arbeidskultur og få tett oppfølgning, som enhver nyansatt. Personen skal ikke lønnes. Bedriftene som tar inn en kandidat vil få en kontaktperson i integreringsmottaket som vil følge bedriften opp. Videre vil Næringsforeningen også opprette nettverkssamlinger for bedriftene hvor disse kan møtes, for å utveksle erfaringer mer hverandre. Disse samlingene skal avholdes hvert kvartal, og vil bli publisert i vår kalender.

Personene på integreringsmottaket har ulik kompetanse/kompetansenivå og nivå på sin norsk. Næringsforeningen ønsker å bidra til å koble riktig kompetanse hos kandidatene, med det behovet for kompetanse som den enkelte bedrift har.

Her kan du se en foreløpig oversikt over de ulike personenes kompetanse.

På sikt så vil Kristiansand kommune opprette en database med en oversikt over kompetansen hos den enkelte.

Ønsker du å vite mer, eller kunne du tenkte deg å ta inn en kandidat fra integreringsmottaket i din bedrift?

Ta kontakt med Runar Brøvig i Næringsforeningen: epost: runar@kristiansand-chamber.no, telefon: 46660641.

 

Nok en Integreringsbedrift er kåret. F.v. Runar Brøvig, Næringsforeningen, Jan Heikki Maurstad, Bård Kvislabakken, Byggservice Kristiansand kommune. Fotograf Marte Krogstad, Kristiansand kommune.

Nok en Integreringsbedrift er kåret. F.v. Runar Brøvig, Næringsforeningen, Jan Heikki Maurstad, Bård Kvislabakken, Byggservice Kristiansand kommune. Fotograf Marte Krogstad, Kristiansand kommune.

Annonse
Annonse

Integreringsmottaket har som mål at innvandrere med flyktning bakgrunn kommer raskt i jobb og raskt blir en del av lokalsamfunnet. Norsk språk er viktig for integrering, og det er også arbeid. Derfor vil Næringsforeningen nå støtte Kristiansand kommune med å bidra til å skaffe arbeidsplasser.

Å tilby en praksisplass betyr at man tar inn en person fra integreringsmottaket til å arbeide i sin bedrift 1-2 dager i uken. Denne personen skal få opplæring i norsk arbeidskultur og få tett oppfølgning, som enhver nyansatt. Personen skal ikke lønnes. Bedriftene som tar inn en kandidat vil få en kontaktperson i integreringsmottaket som vil følge bedriften opp. Videre vil Næringsforeningen også opprette nettverkssamlinger for bedriftene hvor disse kan møtes, for å utveksle erfaringer mer hverandre. Disse samlingene skal avholdes hvert kvartal, og vil bli publisert i vår kalender.

Personene på integreringsmottaket har ulik kompetanse/kompetansenivå og nivå på sin norsk. Næringsforeningen ønsker å bidra til å koble riktig kompetanse hos kandidatene, med det behovet for kompetanse som den enkelte bedrift har.

Her kan du se en foreløpig oversikt over de ulike personenes kompetanse.

På sikt så vil Kristiansand kommune opprette en database med en oversikt over kompetansen hos den enkelte.

Ønsker du å vite mer, eller kunne du tenkte deg å ta inn en kandidat fra integreringsmottaket i din bedrift?

Ta kontakt med Runar Brøvig i Næringsforeningen: epost: runar@kristiansand-chamber.no, telefon: 46660641.

 

Nok en Integreringsbedrift er kåret. F.v. Runar Brøvig, Næringsforeningen, Jan Heikki Maurstad, Bård Kvislabakken, Byggservice Kristiansand kommune. Fotograf Marte Krogstad, Kristiansand kommune.

Nok en Integreringsbedrift er kåret. F.v. Runar Brøvig, Næringsforeningen, Jan Heikki Maurstad, Bård Kvislabakken, Byggservice Kristiansand kommune. Fotograf Marte Krogstad, Kristiansand kommune.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere