AA

Styret 2019 – 2020

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

 

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer.I tillegg er en observatør fra de ansatte, denne er valgt av administrasjonen.

 

Styreleder
Jan Willy Føreland
Prosjektleder
WSP Norge AS
Mob: 91 19 23 12
Styremedlem
Helene Damman
Salgssjef
Bouvet AS
Mob: 48 04 39 43
Styremedlem
Helge Hammersbøen
Regionbanksjef
DNB
Mob: 91 12 54 30
Styremedlem
Anne Fraser Brøvig
Daglig leder
Hansen & Co AS
Mob: 92 48 91 94
Styremedlem
Terje Jochumsen
Visekonsernsjef                 Gumpens Auto
Mob: 90 02 33 19
 

Styremedlem
Bernt Jørgen Stray
Kommuneadvokat,
Kristiansand kommune
Mob: 92 02 40 03

Styremedlem
Anniken B. Schjøtt
Markedssjef
Kristiansand Dyrepark
Mob: 97 05 97 20
Styremedlem
Anne Grethe Knudsen
Banksjef Lillesand Sparebank
Mob: 48 14 96 05
Styremedlem
Kristin Wallevik
Dekan UIA – Handelshøyskolen
Mob: 48 01 05 26
Observatør
Anne Marit Thomassen
Prosjektleder
Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen
Mob: 48 99 77 34

 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

 

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer.I tillegg er en observatør fra de ansatte, denne er valgt av administrasjonen.

 

Styreleder
Jan Willy Føreland
Prosjektleder
WSP Norge AS
Mob: 91 19 23 12
Styremedlem
Helene Damman
Salgssjef
Bouvet AS
Mob: 48 04 39 43
Styremedlem
Helge Hammersbøen
Regionbanksjef
DNB
Mob: 91 12 54 30
Styremedlem
Anne Fraser Brøvig
Daglig leder
Hansen & Co AS
Mob: 92 48 91 94
Styremedlem
Terje Jochumsen
Visekonsernsjef                 Gumpens Auto
Mob: 90 02 33 19
 

Styremedlem
Bernt Jørgen Stray
Kommuneadvokat,
Kristiansand kommune
Mob: 92 02 40 03

Styremedlem
Anniken B. Schjøtt
Markedssjef
Kristiansand Dyrepark
Mob: 97 05 97 20
Styremedlem
Anne Grethe Knudsen
Banksjef Lillesand Sparebank
Mob: 48 14 96 05
Styremedlem
Kristin Wallevik
Dekan UIA – Handelshøyskolen
Mob: 48 01 05 26
Observatør
Anne Marit Thomassen
Prosjektleder
Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen
Mob: 48 99 77 34

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor