AA

Styret 2021 – 2022

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

 

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer. I tillegg er en observatør fra de ansatte, denne er valgt av administrasjonen.

 

Styreleder
Helene Tønnessen
Avdelingsleder Agder
Bouvet AS
Mob: 48 04 39 43
Styremedlem
Bernt Inge Øhrn
Daglig leder
Maritime Protection
Mob: 90 81 75 64
Styremedlem
Tom Bredesen
Administrerende direktør
Skeie Eiendom
Mob: 90 11 45 56
Styremedlem
Anne Fraser Brøvig
Daglig leder
Hansen & Co AS
Mob: 92 48 91 94
Styremedlem
Terje Jochumsen
Visekonsernsjef                 Gumpens Auto
Mob: 90 02 33 19
Styremedlem
Gøril Hannås
Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Universitetet i Agder
Mob: 90 62 12 93
Styremedlem
Anniken B. Schjøtt
Markedssjef
Kristiansand Dyrepark
Mob: 97 05 97 20
Styremedlem
Anne Grethe Knudsen
Banksjef
Lillesand Sparebank
Mob: 48 14 96 05
Observatør
Anne Marit Thomassen
Økonomi- og administrasjonsansvarlig i Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen
Mob: 48 99 77 34

 

 

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer. I tillegg er en observatør fra de ansatte, denne er valgt av administrasjonen.

 

Styreleder
Helene Tønnessen
Avdelingsleder Agder
Bouvet AS
Mob: 48 04 39 43
Styremedlem
Bernt Inge Øhrn
Daglig leder
Maritime Protection
Mob: 90 81 75 64
Styremedlem
Tom Bredesen
Administrerende direktør
Skeie Eiendom
Mob: 90 11 45 56
Styremedlem
Anne Fraser Brøvig
Daglig leder
Hansen & Co AS
Mob: 92 48 91 94
Styremedlem
Terje Jochumsen
Visekonsernsjef                 Gumpens Auto
Mob: 90 02 33 19
Styremedlem
Gøril Hannås
Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Universitetet i Agder
Mob: 90 62 12 93
Styremedlem
Anniken B. Schjøtt
Markedssjef
Kristiansand Dyrepark
Mob: 97 05 97 20
Styremedlem
Anne Grethe Knudsen
Banksjef
Lillesand Sparebank
Mob: 48 14 96 05
Observatør
Anne Marit Thomassen
Økonomi- og administrasjonsansvarlig i Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen
Mob: 48 99 77 34

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor