AA

Styret 2018 – 2019

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer.I tillegg er en observartør fra de ansatte, denne er valgt av administrasjonen.

Dette bildet er av tidligere styre, og fra venstre på bildet: Helene Damman (Bouvet), Ruben Storevold (Sørlandssenteret), Per Sigurd Sørensen (UiA), Liv Brit Kambo (Kambo Eiendom), Anita S. Dietrichson Næringsforeningen, Jan Willy Føreland, styreleder (WSP Norge), Anne Marit Thomassen Næringsforeningen, Frode Jensen (NOV), Kirsti Hjemdahl Mathiesen (Agderforskning). Helge Hammersbøen (DNB) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Nytt bilde vil bli tatt av det nye styret ved neste styremøte.

Styreleder
Jan Willy Føreland
Prosjektleder
WSP Norge AS
Mob: 91 19 23 12
Styremedlem
Helene Damman
Salgssjef
Bouvet AS
Mob: 48 04 39 43
Styremedlem
Helge Hammersbøen
Regionbanksjef
DNB
Mob: 91 12 54 30
Styremedlem
Liv Brit Kambo
Direktør
Kambo Eiendom AS
Mob: 99 04 55 92
Styremedlem
Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Seniorforsker og
forretningsutvikler
Agderforskning
Mob: 95 49 59 30
Styremedlem
Bernt Jørgen Stray
Personal- og organisasjonsdirektør
Universitetet i Agder
Mob: 92 02 40 03
Styremedlem
Anniken B. Schjøtt
Markedssjef
Kristiansand Dyrepark
Mob: 97 05 97 20
Styremedlem
Ruben Storevold
Senterleder
Sørlandssenteret
Mob: 99 61 11 19
Styremedlem
Frode Jensen
Adm.dir
NOV AS
Mob: 91 36 23 03
Direktør
Anita S. Dietrichson
Direktør
Næringsforeningen
Kristiansandsregionen
Mob: 91 1648 83
Observatør
Anne Marit Thomassen
Prosjektleder
Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen
Mob: 48 99 77 34

 

Annonse
Annonse

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer.I tillegg er en observartør fra de ansatte, denne er valgt av administrasjonen.

Dette bildet er av tidligere styre, og fra venstre på bildet: Helene Damman (Bouvet), Ruben Storevold (Sørlandssenteret), Per Sigurd Sørensen (UiA), Liv Brit Kambo (Kambo Eiendom), Anita S. Dietrichson Næringsforeningen, Jan Willy Føreland, styreleder (WSP Norge), Anne Marit Thomassen Næringsforeningen, Frode Jensen (NOV), Kirsti Hjemdahl Mathiesen (Agderforskning). Helge Hammersbøen (DNB) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Nytt bilde vil bli tatt av det nye styret ved neste styremøte.

Styreleder
Jan Willy Føreland
Prosjektleder
WSP Norge AS
Mob: 91 19 23 12
Styremedlem
Helene Damman
Salgssjef
Bouvet AS
Mob: 48 04 39 43
Styremedlem
Helge Hammersbøen
Regionbanksjef
DNB
Mob: 91 12 54 30
Styremedlem
Liv Brit Kambo
Direktør
Kambo Eiendom AS
Mob: 99 04 55 92
Styremedlem
Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Seniorforsker og
forretningsutvikler
Agderforskning
Mob: 95 49 59 30
Styremedlem
Bernt Jørgen Stray
Personal- og organisasjonsdirektør
Universitetet i Agder
Mob: 92 02 40 03
Styremedlem
Anniken B. Schjøtt
Markedssjef
Kristiansand Dyrepark
Mob: 97 05 97 20
Styremedlem
Ruben Storevold
Senterleder
Sørlandssenteret
Mob: 99 61 11 19
Styremedlem
Frode Jensen
Adm.dir
NOV AS
Mob: 91 36 23 03
Direktør
Anita S. Dietrichson
Direktør
Næringsforeningen
Kristiansandsregionen
Mob: 91 1648 83
Observatør
Anne Marit Thomassen
Prosjektleder
Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen
Mob: 48 99 77 34

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere