AA

Styret 2018 – 2019

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer.I tillegg er en observartør fra de ansatte, denne er valgt av administrasjonen.

Øverst til venstre: Anita S. Dietrichson Næringsforeningen, Frode Jensen (NOV), Anne Marit Thomassen Næringsforeningen, Jan Willy Føreland, styreleder (WSP Norge), Kirsti Hjemdahl Mathiesen (Agderforskning). Nederst fra venstre: Bernt Rune Stray (UiA), Anniken B. Schjøtt (Kristiansand Dyrepark), Ruben Storevold (Sørlandssenteret), Helene Damman (Bouvet), Helge Hammersbøen (DNB) og Liv Brit Kambo (Kambo Eiendom).

Styreleder
Jan Willy Føreland
Prosjektleder
WSP Norge AS
Mob: 91 19 23 12
Styremedlem
Helene Damman
Salgssjef
Bouvet AS
Mob: 48 04 39 43
Styremedlem
Helge Hammersbøen
Regionbanksjef
DNB
Mob: 91 12 54 30
Styremedlem
Liv Brit Kambo
Direktør
Kambo Eiendom AS
Mob: 99 04 55 92
Styremedlem
Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Seniorforsker og
forretningsutvikler
Agderforskning
Mob: 95 49 59 30
Styremedlem
Bernt Jørgen Stray
Personal- og organisasjonsdirektør
Universitetet i Agder
Mob: 92 02 40 03
Styremedlem
Anniken B. Schjøtt
Markedssjef
Kristiansand Dyrepark
Mob: 97 05 97 20
Styremedlem
Ruben Storevold
Senterleder
Sørlandssenteret
Mob: 99 61 11 19
Styremedlem
Frode Jensen
Adm.dir
NOV AS
Mob: 91 36 23 03
Direktør
Geir Jørgensen
Direktør
Næringsforeningen
Kristiansandsregionen
Mob: 99 04 54 40
Observatør
Anne Marit Thomassen
Prosjektleder
Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen
Mob: 48 99 77 34

 

Annonse
Annonse
Annonse

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer.I tillegg er en observartør fra de ansatte, denne er valgt av administrasjonen.

Øverst til venstre: Anita S. Dietrichson Næringsforeningen, Frode Jensen (NOV), Anne Marit Thomassen Næringsforeningen, Jan Willy Føreland, styreleder (WSP Norge), Kirsti Hjemdahl Mathiesen (Agderforskning). Nederst fra venstre: Bernt Rune Stray (UiA), Anniken B. Schjøtt (Kristiansand Dyrepark), Ruben Storevold (Sørlandssenteret), Helene Damman (Bouvet), Helge Hammersbøen (DNB) og Liv Brit Kambo (Kambo Eiendom).

Styreleder
Jan Willy Føreland
Prosjektleder
WSP Norge AS
Mob: 91 19 23 12
Styremedlem
Helene Damman
Salgssjef
Bouvet AS
Mob: 48 04 39 43
Styremedlem
Helge Hammersbøen
Regionbanksjef
DNB
Mob: 91 12 54 30
Styremedlem
Liv Brit Kambo
Direktør
Kambo Eiendom AS
Mob: 99 04 55 92
Styremedlem
Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Seniorforsker og
forretningsutvikler
Agderforskning
Mob: 95 49 59 30
Styremedlem
Bernt Jørgen Stray
Personal- og organisasjonsdirektør
Universitetet i Agder
Mob: 92 02 40 03
Styremedlem
Anniken B. Schjøtt
Markedssjef
Kristiansand Dyrepark
Mob: 97 05 97 20
Styremedlem
Ruben Storevold
Senterleder
Sørlandssenteret
Mob: 99 61 11 19
Styremedlem
Frode Jensen
Adm.dir
NOV AS
Mob: 91 36 23 03
Direktør
Geir Jørgensen
Direktør
Næringsforeningen
Kristiansandsregionen
Mob: 99 04 54 40
Observatør
Anne Marit Thomassen
Prosjektleder
Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen
Mob: 48 99 77 34

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor