AA

Arbeidsgivers styringsrett

  • Gjennom en rekke sentrale dommer fra Høyesterett de siste ti-femten årene, har det blitt fastlagt hva som ligger i styringsretten, og hva som kreves av forsvarlig saksbehandling og hensyn bak beslutningene.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Hva ligger i uttrykket styringsrett, og hva kreves for å bruke styringsretten som et verktøy ved omstilling og endring?

Når endringstakten i markedet øker raskt, er det særlig viktig å bruke de verktøy man har som arbeidsgiver til å lede sin virksomhet og sine ansatte. Å kunne få frem det beste i sine ansatte, samtidig som man tar beslutninger man mener er riktig for bedriften og de ansatte som en helhet, er nødvendig for å sikre at man kan endre seg i tråd med de forventninger som stilles i markedet.

I løpet av de siste førti årene har lovgivningen på arbeidsrettens område gått gjennom en omfattende utvikling.

Arbeidsgivers styringsrett kan betegnes som det spillerom man har som arbeidsgiver til å fatte beslutninger overfor sine arbeidstaker innenfor grensene av det som er avtalt og som følger av lov og tariffavtale.

I løpet av de siste førti årene har lovgivningen på arbeidsrettens område gått gjennom en omfattende utvikling. Regler om psykisk helsevern, vern mot diskriminering, beskyttelse av arbeidstakers integritet, kravet om en trygg arbeidsplass for arbeidstaker – alle disse reglene har innskrenket spillerommet arbeidsgiver har til å instruere, og lagt klare krav til og begrensninger på arbeidsgiver.

Kronikkforfatter Kjetil Mogård Bergem i Deloitte

For å kunne benytte styringsretten må arbeidsgiver vurdere om beslutningen som skal gjøres ligger innenfor styringsrettens grenser. Ut over grensen ligger som nevnt begrensningene som følger av arbeidsavtalen, tariffavtaler og lovgivning. Er beslutningen utenfor styringsrettens område, kan man i realiteten ha gjennomført en endringsoppsigelse. Konsekvensen av det kan bli krav fra arbeidstaker om erstatning og rett til å stå i stillingen. Med på kjøpet følger ofte et vesentlig dårligere arbeidsmiljø.

Gjennom en rekke sentrale dommer fra Høyesterett de siste ti-femten årene, har det blitt fastlagt hva som ligger i styringsretten, og hva som kreves av forsvarlig saksbehandling og hensyn bak beslutningene. Videre er det oppstilt ulike vilkår i de tilfeller arbeidsgiver ønsker å endre arbeidstakers arbeidsoppgaver, arbeidstid eller arbeidssted. I en nyere dom fra lagmannsretten fremgikk det at arbeidsgiver kunne gjøre endringer i bonusordningen til ansatte, da bedriften ikke var bundet av teksten i arbeidsavtalen eller reglementet om ordningen, og det lå saklige hensyn bak beslutningen, og en ryddig saksbehandling.

Er man som arbeidsgiver usikker på om man kan gjennomføre en endring innenfor styringsretten bør man gjøre seg kjent med de krav som stilles av domstolene til de ulike endringene som skal gjøres, og hvordan saksbehandlingen bør være. Det kan være lurt å søke profesjonell bistand, da konsekvensene ved en feilvurdering kan være store.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Hva ligger i uttrykket styringsrett, og hva kreves for å bruke styringsretten som et verktøy ved omstilling og endring?

Når endringstakten i markedet øker raskt, er det særlig viktig å bruke de verktøy man har som arbeidsgiver til å lede sin virksomhet og sine ansatte. Å kunne få frem det beste i sine ansatte, samtidig som man tar beslutninger man mener er riktig for bedriften og de ansatte som en helhet, er nødvendig for å sikre at man kan endre seg i tråd med de forventninger som stilles i markedet.

I løpet av de siste førti årene har lovgivningen på arbeidsrettens område gått gjennom en omfattende utvikling.

Arbeidsgivers styringsrett kan betegnes som det spillerom man har som arbeidsgiver til å fatte beslutninger overfor sine arbeidstaker innenfor grensene av det som er avtalt og som følger av lov og tariffavtale.

I løpet av de siste førti årene har lovgivningen på arbeidsrettens område gått gjennom en omfattende utvikling. Regler om psykisk helsevern, vern mot diskriminering, beskyttelse av arbeidstakers integritet, kravet om en trygg arbeidsplass for arbeidstaker – alle disse reglene har innskrenket spillerommet arbeidsgiver har til å instruere, og lagt klare krav til og begrensninger på arbeidsgiver.

Kronikkforfatter Kjetil Mogård Bergem i Deloitte

For å kunne benytte styringsretten må arbeidsgiver vurdere om beslutningen som skal gjøres ligger innenfor styringsrettens grenser. Ut over grensen ligger som nevnt begrensningene som følger av arbeidsavtalen, tariffavtaler og lovgivning. Er beslutningen utenfor styringsrettens område, kan man i realiteten ha gjennomført en endringsoppsigelse. Konsekvensen av det kan bli krav fra arbeidstaker om erstatning og rett til å stå i stillingen. Med på kjøpet følger ofte et vesentlig dårligere arbeidsmiljø.

Gjennom en rekke sentrale dommer fra Høyesterett de siste ti-femten årene, har det blitt fastlagt hva som ligger i styringsretten, og hva som kreves av forsvarlig saksbehandling og hensyn bak beslutningene. Videre er det oppstilt ulike vilkår i de tilfeller arbeidsgiver ønsker å endre arbeidstakers arbeidsoppgaver, arbeidstid eller arbeidssted. I en nyere dom fra lagmannsretten fremgikk det at arbeidsgiver kunne gjøre endringer i bonusordningen til ansatte, da bedriften ikke var bundet av teksten i arbeidsavtalen eller reglementet om ordningen, og det lå saklige hensyn bak beslutningen, og en ryddig saksbehandling.

Er man som arbeidsgiver usikker på om man kan gjennomføre en endring innenfor styringsretten bør man gjøre seg kjent med de krav som stilles av domstolene til de ulike endringene som skal gjøres, og hvordan saksbehandlingen bør være. Det kan være lurt å søke profesjonell bistand, da konsekvensene ved en feilvurdering kan være store.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor