AA

Innlegg tagget med ‘Bærekraft’

Satser på havvind

I omstillingen av næringslivet vil flytende havvind kunne spille en viktig rolle, og et nytt prosjekt tar sikte på å samle bedrifter med felles interesser innenfor feltet.

Les mer

Hvordan jobber din bedrift med bærekraft?

Næringsforeningen ønsker å se nærmere på hvordan, og i hvilken grad, næringslivet i regionen vår jobber med bærekraft. Hvor mange bedrifter har implementert FNs bærekraftsmål i egen strategi? Hvor mange fører klimaregnskap, eller rapporterer på bærekraft?

Les mer

– Bærekraftsarbeidet må forankres i ledelsen og styret

Strømmes bretter opp ermene og vil gjøre sitt for å bidra til et grønt skifte. – Vi har en stor påvirkningskraft til å påvirke våre interessenter, og denne ønsker vi å benytte til et grønnere skifte, sier Karl Johan Berge og Merete E. Jøranson i bedriften som selger profileringsartikler og firmagaver.

Les mer

Nytt ansikt i USUS

– I oktober hadde vi gleden av å ønske Mona Konuralp velkommen i USUS-teamet, står det i et skriv på nettsiden til USUS.

Les mer

Bli klokere på solenergi

Trade Winds Solar og en rekke aktører på klimaområdet inviterer til kurs i installasjon og bruk av solenergi. Formålet er å spre kunnskap om solenergi og støtteordninger.

Les mer

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor