AA

Innlegg tagget med ‘Vest-Agder fylkeskommune’

Fra regionplan 2020 til regionplan 2030

Det er bare gjennom fellesskap vi kan nå ambisiøse mål, mer og bredere samarbeid i hele regionen er helt avgjørende for at vi skal nå målet om å utvikle Agder til å bli til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Les mer

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor