AA

Om oss

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en interesseorganisasjon som jobber for å fremme næringslivets interesser, og er en medlemseid organisasjon med nesten 1100 medlemsvirksomheter i regionen. Foreningen er en av landets største næringsforeninger, og arbeider for å skape vekst i regionen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har røtter tilbake til 1848, da den het Christianssands Handelsforening og ble ledet av Hans Christian Garmann Johnsen. 156 år senere, i 2004, ble Industriforeningen og Kristiansand Handelsstandsforening fusjonert sammen og Næringsforeningen var et faktum.

Næringsforeningen har medlemmer i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Vennesla og Iveland.

Foreningen jobber for å sikre at Kristiansandsregionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her, og jobber for å sette fokus på næringslivets interesser og rammevilkår i regionen gjennom møter og arrangementer, i næringslivsmagasinet SPENN, gjennom ulike ressursgrupper, i prosjektsamarbeid med andre aktører i regionen og øvrige aktiviteter. Næringsforeningen deltar også i ulike fora som arbeider med næringspolitiske spørsmål.

 


Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor