AA

Virksomheten

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en av landets største, og arbeider for å skape vekst i regionen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har sine røtter tilbake til 1848. Den første formann var Hans Christian Garmann Johnsen som den gang ledet Christianssands Handelsforening.

Industriforeningen og Kristiansand Handelsstandsforening ble fusjonert sammen og Næringsforeningen. var et faktum den 1. januar 2004. Ettersom samarbeidet i Knutepunktkommunene har blitt sterkere, har Næringsforeningen etter hvert sitt nedslagsfelt og hovedoppgaver i alle de 7 knutepunktkommunene: Vennesla, Iveland, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes og Kristiansand. Derav dagens navn, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Vi skal fremme næringslivsinteresser i Kristiansandsregionen for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her. Dette skal vi gjøre ved å være en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør og en attraktiv samarbeidspartner.

Vi setter fokus på regionens næringsliv gjennom våre aktiviteter, næringslivsmagasinet SPENN og digital kommunikasjon som nyhetsbrev og i sosiale medier. Næringsforeningen deltar også i ulike fora som arbeider med næringspolitiske spørsmål.

 


Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor