AA

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap er viktig for å skape nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i regionen vår. Kristiansandsregionen har som mål å være blant Norges mest innovative. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ønsker å bistå næringslivet med råd om de ulike ordningene som finnes. Vi har derfor samlet en oversikt over ulike organisasjoner som kan bistå fra vår landsdel, samt noen av de mest brukt offentlige finansieringsordningene ordningene.

Oppstartshjelp – ikke finansiell

EVA senteret er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å starte opp sin egen bedrift. Innoventus Sør er en inkubator. Disse organisasjonene bistår typisk gründerne i en ulik fase avhengig av hvor langt de er kommet med etablering/forretningside. Om man ikke vet hvilken fase man er i så anbefales det å ta kontakt med EVA senteret i første omgang, på post@evasenter.no, eventuelt på evasenter.no

Innovasjon Norge og Connect er også organisasjoner som kan bistå med oppstartshjelp.

Du kan lese mer om de ulike organisasjonene hvor du kan få oppstartshelp  her

Finansieringsordninger for næringslivet

Det finnes en rekke offentlige finansieringsordninger for næringslivet. Disse kan grupperes som lokale, nasjonale og europeiske ordninger, samt de som er bransjeorienterte. De ulike organisasjonene som nevnes kan i tillegg til rene finansielle midler også bistå med rådgivning og kurs av ulikt slag.

Du kan lese mer om finansieringsordningene her

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor