AA

Finansieringsordninger for næringslivet

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

De ulike offentlige finansieringsordningene kan grupperes som LOKALE, NASJONALE og EUROPEISKE ordninger, samt de som er BRANSJEORIENTERTE. Under finnes informasjon om disse.

De ulike organisasjonene som nevnes kan i tillegg til rene finansielle midler også bistå med rådgivning og kurs av ulikt slag. For etablerte bedrifter som driver med forskning eller utvikling av nye produkter så anbefales det sterkt å sette seg inn i Skattefunn-ordningen. Dette er den enkleste offentlige finansieringsordningen for etablerte bedrifter å benytte seg av. For nyetablerte bedrifter, eller «spin-offs», som driver med innovasjon, så anbefales det å sette seg inn i etablerertilskuddsordningen til Innovasjon Norge. For tyngre forsknings eller utviklingsprosjekter har både Innovasjon Norge og Forskningsrådet flere gode ordninger å benytte seg av. Det er også flere gode lokale ordninger man bør kjenne til.

Nasjonale ordninger fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge:

Det finnes flere ordninger på det nasjonale plan. Noen av disse er bransjespesifikke. Den mest brukte ordningen, og som de aller fleste bedrifter bør kjenne til er Skattefunn. Les mer om den under.

Innovasjon Norge har også en rekke nasjonale støtteordninger. Den mest brukte ordningen er etablerertilskuddet, og kan gis til nystartede bedrifter som driver med innovative utviklingsprosjekter.

Regionale Ordninger

Det finnes også en del ordninger som kun gjelder for vår region. Disse kan du lese mer om under. Det er viktig å merke seg at en del av disse ordningene har årlige søknadsfrister.

Internasjonale ordninger

Horizon 2020 er EUs største Forsknings og utviklingsprogram på ca € 80 milliard. Det finnes en rekke ulike programmer for forskjellige bransjer. Man kan få hjelp fra lokale rådgivere som du kan finne hos Innovasjon Norge (EEN): Kontakt lokal rådgiver. Man kan også kontakte Sørlandets Europakontor for rådgivning.

Bransjespesifikke ordninger

Det finnes en hel rekke bransjespesifikke støtteordninger. Altinn.no har samlet en oversikt over disse, og kan finnes her.

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Oversikt-stotteordninger/

For Næringsforeningens medlemmer er det også mulig å ringe foreningen for en uforpliktende prat om deres prosjekt. Ta kontakt med Runar Brøvig, telefon: 46 66 06 41, epost: runar@kristiansand-chamber.no

Annonse
Annonse
Annonse

De ulike offentlige finansieringsordningene kan grupperes som LOKALE, NASJONALE og EUROPEISKE ordninger, samt de som er BRANSJEORIENTERTE. Under finnes informasjon om disse.

De ulike organisasjonene som nevnes kan i tillegg til rene finansielle midler også bistå med rådgivning og kurs av ulikt slag. For etablerte bedrifter som driver med forskning eller utvikling av nye produkter så anbefales det sterkt å sette seg inn i Skattefunn-ordningen. Dette er den enkleste offentlige finansieringsordningen for etablerte bedrifter å benytte seg av. For nyetablerte bedrifter, eller «spin-offs», som driver med innovasjon, så anbefales det å sette seg inn i etablerertilskuddsordningen til Innovasjon Norge. For tyngre forsknings eller utviklingsprosjekter har både Innovasjon Norge og Forskningsrådet flere gode ordninger å benytte seg av. Det er også flere gode lokale ordninger man bør kjenne til.

Nasjonale ordninger fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge:

Det finnes flere ordninger på det nasjonale plan. Noen av disse er bransjespesifikke. Den mest brukte ordningen, og som de aller fleste bedrifter bør kjenne til er Skattefunn. Les mer om den under.

Innovasjon Norge har også en rekke nasjonale støtteordninger. Den mest brukte ordningen er etablerertilskuddet, og kan gis til nystartede bedrifter som driver med innovative utviklingsprosjekter.

Regionale Ordninger

Det finnes også en del ordninger som kun gjelder for vår region. Disse kan du lese mer om under. Det er viktig å merke seg at en del av disse ordningene har årlige søknadsfrister.

Internasjonale ordninger

Horizon 2020 er EUs største Forsknings og utviklingsprogram på ca € 80 milliard. Det finnes en rekke ulike programmer for forskjellige bransjer. Man kan få hjelp fra lokale rådgivere som du kan finne hos Innovasjon Norge (EEN): Kontakt lokal rådgiver. Man kan også kontakte Sørlandets Europakontor for rådgivning.

Bransjespesifikke ordninger

Det finnes en hel rekke bransjespesifikke støtteordninger. Altinn.no har samlet en oversikt over disse, og kan finnes her.

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Oversikt-stotteordninger/

For Næringsforeningens medlemmer er det også mulig å ringe foreningen for en uforpliktende prat om deres prosjekt. Ta kontakt med Runar Brøvig, telefon: 46 66 06 41, epost: runar@kristiansand-chamber.no

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor