AA

Oppstartshjelp

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

EVA senteret er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å starte opp sin egen bedrift. Lumber Veksthus er en pre-inkubator, og Innoventus Sør er en inkubator. Disse tre organisasjonene bistår typisk gründerne i en ulik fase avhengig av hvor langt de er kommet med etablering/forretningside. Om man ikke vet hvilken fase man er i så anbefales det å ta kontakt med EVA senteret i første omgang. Forskningsrådet kan også bistå med ulik type rådgivning. CONNECT er også en organisasjon som jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap ved å koble gründer/vekstselskap med kompetanse og kapital.

EVA senteret

EVA (Etablerersenter Vest-Agder) har som policy å gi etablererne kompetent bedriftsrådgiving tilpasset etablererens spesielle behov. Det er forretningsidéen, produktidéen, teknisk som forretningsmessig, som er kriteriet for hjelp og støtte fra EVA, ikke etablererens sosiale og/eller økonomiske situasjon. EVA senteret har en rekke lavterskel tilbud til dem som ønsker å starte sin egen bedrift, blant annet:

 • Generelt Innføringskurs i etablering. 3 timers kurs som holdes på tirsdag fra kl 1800 – 2100. Kurset er gratis. Påmelding på telefon 38 12 95 00 eller via kurskalenderen vår på denne nettsida.
 • Individuell rådgivning fra erfarne bedriftsrådgivere. Her kan du komme med ideen din og få råd og tips. Skal du søke om å få dagpenger under etablering må du veien om rådgiver for å få utarbeidet en Næringsfaglig vurdering.

Etablerersenter Vest-Agder skal bidra til at mennesker utvikler idèer og morgendagens næringsliv ved å gi etablereren best mulig faglig bistand relatert til dennes behov.

Innoventus Sør: Inkubator

Innoventus Sør er en inkubator som hjelper gründere med å utvikle forretningsmodeller og lage bedrift rundt sin forretningsidé. Innoventus Sør er opprettet for å hjelpe nye bedrifter til suksess – eller i det minste gi nye konsept den vurderingen og oppfølgingen den fortjener. Innoventus Sør tilbyr profesjonell rådgivning i et inkubatorprogram, der gründerene får tilgang til kompetanse, kontorlandskap og nettverk. Den innledende runden er kostnadsfri og forplikter ingen av partene. Målet er å hjelpe gründeren med å utvikle gode forretningsmodeller for å lykkes i markedet. Dette under trygge rammer og i et inspirerende miljø. Innoventus Sør tilbyr følgende:

 • Arbeidsplass i et gründermiljø
 • Tilgang til wifi, printer, møterom og kjøkken
 • Sosiale og faglige arrangementer
 • Profesjonell hjelp av forretningsutviklere
 • Tilgang til større nettverk
 • Ingen bindinger

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.  Målet for Innovasjon Norge er å bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i Norge. Det tilbys både rådgivning, kurs og finansiell støtte.

Forskningsrådet

Forskningsrådets rådgivere kjenner næringslivet. De vet hvordan bedrifter kan dra nytte av forskning. Rådgiverne står parate til å hjelpe deg med å finne de beste løsningene for deg og ditt forskningsprosjekt. De følger opp bedriften/prosjektet for å sikre størst mulig nytte av støtteordningene. Ta kontakt med en rådgiver i ditt aktuelle program, eller med Agder’s lokale Forskningsrådets representant, Siren Marcussen Neset.

Rådgiverne kan bistå deg med:

 • Tips til søknadsskriving
 • Kontakter inn i forskningsmiljøene
 • Oversikt over forskningen på ditt område
 • Avklare om det er forskning og utvikling
 • Finansieringsmuligheter
 • Patentering og Intellectual Property Rights (IPR)
 • Hjelp til å bruke verktøyet prosjektkanvas for utvikling av innovasjonsprosjekter

 

CONNECT

CONNECT er et internasjonalt, non-profit bedriftsnettverk som fremmer innovasjon og entreprenørskap ved å koble gründer/ vekstselskap med kompetanse og kapital. Tilbudet er gratis for gründer. For investorer og fagpersoner gir CONNECT-nettverket en mulighet til å hjelpe andre frem gjennom gode råd i en tidlig fase. I tillegg er man tidlig ute og lærer om spennende selskaper og produkter. CONNECT Norge består av 5 regionale nettverk, med til sammen 800 medlemsbedrifter. Over 3.000 ressurspersoner bidrar med sin kompetanse bl. a i Springbrett og Investorforum.

 • CONNECT Springbrett® er en 2-3 timers workshop hvor gründer/ vekstbedrift presenterer forretningsplan for et panel av fagpersoner. Disse har skreddersydd kompetanse (marked, salg, forretningsutvikling, økonomi osv).
 • På CONNECT Investor- og Partnerforum® presenteres gründer- / vekstbedrift for investorer og samarbeids-partnere. Bl.a. arrangerer vi Olje og Gass Partnerforum, til tillegg til fora innen Cleantech, Maritim, IKT mm.
 • En nordisk gründer-database/ markedsplass er etablert. Gründere som er investorklare og har gjennomført CONNECT Springbrett, får tilbud om deltakelse her. Dette er et flott nordisk utstillingsvindu for nyetablerte gründere og vekstbedrifter.
 • CONNECT investor-nettverk etableres nå over hele landet.

Ta kontakt med CONNECT sin lokale representant, Bjørn Erik Aasteveit for mer informasjon.

 

Annonse
Annonse
Annonse

EVA senteret er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å starte opp sin egen bedrift. Lumber Veksthus er en pre-inkubator, og Innoventus Sør er en inkubator. Disse tre organisasjonene bistår typisk gründerne i en ulik fase avhengig av hvor langt de er kommet med etablering/forretningside. Om man ikke vet hvilken fase man er i så anbefales det å ta kontakt med EVA senteret i første omgang. Forskningsrådet kan også bistå med ulik type rådgivning. CONNECT er også en organisasjon som jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap ved å koble gründer/vekstselskap med kompetanse og kapital.

EVA senteret

EVA (Etablerersenter Vest-Agder) har som policy å gi etablererne kompetent bedriftsrådgiving tilpasset etablererens spesielle behov. Det er forretningsidéen, produktidéen, teknisk som forretningsmessig, som er kriteriet for hjelp og støtte fra EVA, ikke etablererens sosiale og/eller økonomiske situasjon. EVA senteret har en rekke lavterskel tilbud til dem som ønsker å starte sin egen bedrift, blant annet:

 • Generelt Innføringskurs i etablering. 3 timers kurs som holdes på tirsdag fra kl 1800 – 2100. Kurset er gratis. Påmelding på telefon 38 12 95 00 eller via kurskalenderen vår på denne nettsida.
 • Individuell rådgivning fra erfarne bedriftsrådgivere. Her kan du komme med ideen din og få råd og tips. Skal du søke om å få dagpenger under etablering må du veien om rådgiver for å få utarbeidet en Næringsfaglig vurdering.

Etablerersenter Vest-Agder skal bidra til at mennesker utvikler idèer og morgendagens næringsliv ved å gi etablereren best mulig faglig bistand relatert til dennes behov.

Innoventus Sør: Inkubator

Innoventus Sør er en inkubator som hjelper gründere med å utvikle forretningsmodeller og lage bedrift rundt sin forretningsidé. Innoventus Sør er opprettet for å hjelpe nye bedrifter til suksess – eller i det minste gi nye konsept den vurderingen og oppfølgingen den fortjener. Innoventus Sør tilbyr profesjonell rådgivning i et inkubatorprogram, der gründerene får tilgang til kompetanse, kontorlandskap og nettverk. Den innledende runden er kostnadsfri og forplikter ingen av partene. Målet er å hjelpe gründeren med å utvikle gode forretningsmodeller for å lykkes i markedet. Dette under trygge rammer og i et inspirerende miljø. Innoventus Sør tilbyr følgende:

 • Arbeidsplass i et gründermiljø
 • Tilgang til wifi, printer, møterom og kjøkken
 • Sosiale og faglige arrangementer
 • Profesjonell hjelp av forretningsutviklere
 • Tilgang til større nettverk
 • Ingen bindinger

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.  Målet for Innovasjon Norge er å bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i Norge. Det tilbys både rådgivning, kurs og finansiell støtte.

Forskningsrådet

Forskningsrådets rådgivere kjenner næringslivet. De vet hvordan bedrifter kan dra nytte av forskning. Rådgiverne står parate til å hjelpe deg med å finne de beste løsningene for deg og ditt forskningsprosjekt. De følger opp bedriften/prosjektet for å sikre størst mulig nytte av støtteordningene. Ta kontakt med en rådgiver i ditt aktuelle program, eller med Agder’s lokale Forskningsrådets representant, Siren Marcussen Neset.

Rådgiverne kan bistå deg med:

 • Tips til søknadsskriving
 • Kontakter inn i forskningsmiljøene
 • Oversikt over forskningen på ditt område
 • Avklare om det er forskning og utvikling
 • Finansieringsmuligheter
 • Patentering og Intellectual Property Rights (IPR)
 • Hjelp til å bruke verktøyet prosjektkanvas for utvikling av innovasjonsprosjekter

 

CONNECT

CONNECT er et internasjonalt, non-profit bedriftsnettverk som fremmer innovasjon og entreprenørskap ved å koble gründer/ vekstselskap med kompetanse og kapital. Tilbudet er gratis for gründer. For investorer og fagpersoner gir CONNECT-nettverket en mulighet til å hjelpe andre frem gjennom gode råd i en tidlig fase. I tillegg er man tidlig ute og lærer om spennende selskaper og produkter. CONNECT Norge består av 5 regionale nettverk, med til sammen 800 medlemsbedrifter. Over 3.000 ressurspersoner bidrar med sin kompetanse bl. a i Springbrett og Investorforum.

 • CONNECT Springbrett® er en 2-3 timers workshop hvor gründer/ vekstbedrift presenterer forretningsplan for et panel av fagpersoner. Disse har skreddersydd kompetanse (marked, salg, forretningsutvikling, økonomi osv).
 • På CONNECT Investor- og Partnerforum® presenteres gründer- / vekstbedrift for investorer og samarbeids-partnere. Bl.a. arrangerer vi Olje og Gass Partnerforum, til tillegg til fora innen Cleantech, Maritim, IKT mm.
 • En nordisk gründer-database/ markedsplass er etablert. Gründere som er investorklare og har gjennomført CONNECT Springbrett, får tilbud om deltakelse her. Dette er et flott nordisk utstillingsvindu for nyetablerte gründere og vekstbedrifter.
 • CONNECT investor-nettverk etableres nå over hele landet.

Ta kontakt med CONNECT sin lokale representant, Bjørn Erik Aasteveit for mer informasjon.

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor