AA

Næringsalliansen i Agder

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.

Avtalen ble signert 14.9.20 og består av følgende parter:

 • Arendal Næringsforening
 • Grimstad Næringsforening
 • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Sørlandsparken Næringsforening
 • Vennesla Næringsforening

Følgende næringshager/regionråd deltar i samarbeidet:

 • Lindesnesregionens næringshage
 • Lister nyskaping
 • Pågang næringshage
 • Setesdal regionråd

Næringsalliansen i Agder er åpen for nye medlemmer etter konkret vurdering.

Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i regionen, med spesiell vekt på samarbeid om felles regionale næringspolitiske saker, styrking av merkevaren Agder/Sørlandet samt erfaringsutveksling/kunnskapsdeling.

Samarbeidets hovedform er møtene i næringsalliansen, der samtlige avtaleparter har anledning til å delta med inntil 2 personer. Det legges i første omgang opp til 2 lunsj-lunsj samlinger pr. år (april og oktober).

Under høstsamlingen i Kvinesdal i oktober 2020, ble alliansen enige om følgende konkrete samarbeidsflater for 2021:

 • Ett bo- og arbeidsmarked
 • Ta en nasjonal posisjon
 • Økt sysselsetting
 • Grønn-blå omstilling
 • Kompetanse

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.

Avtalen ble signert 14.9.20 og består av følgende parter:

 • Arendal Næringsforening
 • Grimstad Næringsforening
 • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Sørlandsparken Næringsforening
 • Vennesla Næringsforening

Følgende næringshager/regionråd deltar i samarbeidet:

 • Lindesnesregionens næringshage
 • Lister nyskaping
 • Pågang næringshage
 • Setesdal regionråd

Næringsalliansen i Agder er åpen for nye medlemmer etter konkret vurdering.

Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i regionen, med spesiell vekt på samarbeid om felles regionale næringspolitiske saker, styrking av merkevaren Agder/Sørlandet samt erfaringsutveksling/kunnskapsdeling.

Samarbeidets hovedform er møtene i næringsalliansen, der samtlige avtaleparter har anledning til å delta med inntil 2 personer. Det legges i første omgang opp til 2 lunsj-lunsj samlinger pr. år (april og oktober).

Under høstsamlingen i Kvinesdal i oktober 2020, ble alliansen enige om følgende konkrete samarbeidsflater for 2021:

 • Ett bo- og arbeidsmarked
 • Ta en nasjonal posisjon
 • Økt sysselsetting
 • Grønn-blå omstilling
 • Kompetanse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor