AA

Næringspolitikk

Av Næringsforeningens fire mål har vi ett mål som sier at vi skal være en Næringspolitisk pådriver.

I dette ligger at vi skal bidra til å skape gode vekstvilkår for næringslivet, ved bl.a. å arbeide med infrastruktur, verdiskaping og pådriver mot det offentlige.

Følgende saker prioritert innen dette området:

  • Styrke Kristiansand som en attraktiv regionhovedstad (arbeidsplasser, boliger, kultur)
  • Jobbe for at den nye kommunen er tilpasset næringslivets behov og framtidig verdiskaping
  • Bedre system/prosess for påvirkning og kommunikasjon rundt næringspolitiske saker

For nærmere informasjon og detaljer, ta kontakt med næringspolitisk leder, Roar Osmundsen: roar@nikr.no – 412 44 323.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor