AA

NiKRs strategi for 2017-2021

" Vi gjør Sørlandet sterkere"

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal være Norges mest attraktive næringsregion. Vi skal være samlende, handlekraftige og troverdige. 

Vi samler næringslivet og fremmer felles interesser. Slik bidrar vi til at Kristiansandsregionen blir en attraktiv by – og arbeidsregion.

Våre langsiktige mål er:

Å være viktigste møteplass for næringslivet i regionen

Skape gode vekstvilkår for næringslivet

Tiltrekke og beholde kompetanse

Være en synlig og offensiv næringsforening som bygger regionen

 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal være Norges mest attraktive næringsregion. Vi skal være samlende, handlekraftige og troverdige. 

Vi samler næringslivet og fremmer felles interesser. Slik bidrar vi til at Kristiansandsregionen blir en attraktiv by – og arbeidsregion.

Våre langsiktige mål er:

Å være viktigste møteplass for næringslivet i regionen

Skape gode vekstvilkår for næringslivet

Tiltrekke og beholde kompetanse

Være en synlig og offensiv næringsforening som bygger regionen

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor