AA

Prosjektsamarbeid

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen deltar i en rekke samarbeidsprosjekter med andre aktører i regionen, som Fair Play Agder, Likestilt Arbeidsliv, Oppgaveutvalget,  Felles Løft.

I tillegg jobber vi med prosjektet K14, innovasjonshus og vekst-hub i Kristiansand, i samarbeid med Moment Holding. Prosjektet er finansiert av Sørlandets kompetansefond.

 

              

 

Vi tilbyr etter- og videreutdanningstilbudet Ledelse i en digital tid i samarbeid med Universitetet i Agder. Dette er et tilbud fordelt på fire moduler, som man kan ta enkeltvis eller samlet. Første modul, Digitalisering i forbedringsarbeidet, startet høsten 2019, andre kurs: Strategi, innovasjon og forretningsutvikling ble påbegynt våren 2020, tredje modul, Digital markedsføring og kommunikasjon , starter høsten 2020 (dette er fullbooket), mens siste modul, Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling, startet våren 2021. Kursene er finansiert med støtte fra Kompetanse Norge og Sparebanken Sør, og det er totalt 30 plasser på hver modul.

Vi har initiert et EVU-tilbud i Bærekraft og lønnsomhet på UiA, i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Vi har tette samarbeidsrelasjoner med NHO Agder, Business region Kristiansand og Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Agdering.

Næringsforeningen er i tillegg samarbeidspartner på en rekke større konferanser i regionen, som:

Agder-møtet, By- og sentrumskonferansen, Olje- og energikonferansen, Agder-Energi-konferansen, Bærekraftsfestivalen, Sørveiv Tech, Næringslivsdagen

Vi er  representert i en rekke eksterne utvalg og råd, som:

  • Strategisk råd for Bærekraftsenteret
  • Styringsgruppen Likestilt Arbeidsliv
  • Styringsgruppen i Sørlandet samferdselsløft (SSL)
  • Flyplassutvalget
  • Fylkesaksjonskomité Tv-aksjonen

 

 

 

 

 

 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen deltar i en rekke samarbeidsprosjekter med andre aktører i regionen, som Fair Play Agder, Likestilt Arbeidsliv, Oppgaveutvalget,  Felles Løft.

I tillegg jobber vi med prosjektet K14, innovasjonshus og vekst-hub i Kristiansand, i samarbeid med Moment Holding. Prosjektet er finansiert av Sørlandets kompetansefond.

 

              

 

Vi tilbyr etter- og videreutdanningstilbudet Ledelse i en digital tid i samarbeid med Universitetet i Agder. Dette er et tilbud fordelt på fire moduler, som man kan ta enkeltvis eller samlet. Første modul, Digitalisering i forbedringsarbeidet, startet høsten 2019, andre kurs: Strategi, innovasjon og forretningsutvikling ble påbegynt våren 2020, tredje modul, Digital markedsføring og kommunikasjon , starter høsten 2020 (dette er fullbooket), mens siste modul, Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling, startet våren 2021. Kursene er finansiert med støtte fra Kompetanse Norge og Sparebanken Sør, og det er totalt 30 plasser på hver modul.

Vi har initiert et EVU-tilbud i Bærekraft og lønnsomhet på UiA, i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Vi har tette samarbeidsrelasjoner med NHO Agder, Business region Kristiansand og Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Agdering.

Næringsforeningen er i tillegg samarbeidspartner på en rekke større konferanser i regionen, som:

Agder-møtet, By- og sentrumskonferansen, Olje- og energikonferansen, Agder-Energi-konferansen, Bærekraftsfestivalen, Sørveiv Tech, Næringslivsdagen

Vi er  representert i en rekke eksterne utvalg og råd, som:

  • Strategisk råd for Bærekraftsenteret
  • Styringsgruppen Likestilt Arbeidsliv
  • Styringsgruppen i Sørlandet samferdselsløft (SSL)
  • Flyplassutvalget
  • Fylkesaksjonskomité Tv-aksjonen

 

 

 

 

 

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor