AA

Digitalisering

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Her er vår ressursgruppe for digitalisering:

Navn: Digitalisering

Leder: Ranveig Stalsberg, Trilobite Microsystems

Fra styret: Helene Damman, Bouvet

Fra medlemsbedriftene: Lars Erik Torjussen (Noroff Education AS), Anders Gaudestad (LOS Energy), Stein Inge Jærnes (07 Media), Silje Dagsvik (Trainee Sør).

Fra Næringsforeningen: May Baagøe Broughton

Bakgrunn for opprettelsen:

Digital teknologi utfordrer etablerte forretningsmodeller, og er med på å skape dyptgripende endringer i organisasjonen. Digital kompetanse er ikke noe du outsourcer, det er noe du du trenger å eie selv. Det er nødvendig at dagens toppledere får mer digital kompetanse, slik at de kan forstå og ta de riktige beslutningene i den kommende digitale transformasjonen. Dersom du er toppleder i dag (eller på vei til å bli det) så er den beste investeringen du kan gjøre (både for deg selv og bedriften du leder) å øke din egen digitale kompetanse.

 • Ressursgruppen skal være styrets forlengede arm og gi råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan bidra til økt vekst, verdiskapning og næringsutvikling i regionen. Samtidig gir en ressursgruppe en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk, styrke og profilere en bransje / et fagfelt, og være med på å sette dagsorden.

Ressursgruppen skal ha fokus på følgende hovedområder:

 1. Bedre vilkårene for næringsdrivende innenfor fagfeltet digitalisering.
 2. Sørge for et aktivt utviklingsarbeid innen digitalisering i regionen
 3. Skape et nettverk og en attraktiv møteplass, samt bidra til kompetansebygging for medlemmene innenfor det respektive feltet.
 4. Gi styret og administrasjonen i NiKR generelle råd i forbindelse med digitalisering, samt spesielle råd i forbindelse med spesifikke saker relatert til fagfeltet.
 5. Sette dagsorden for NiKR sitt arbeid innenfor fagfeltet digitalisering.

Fredag 18.mars hadde vi en fredagslunsj med digitalisering som tema. Den kan du lese her.

Annonse
Annonse
Annonse

Her er vår ressursgruppe for digitalisering:

Navn: Digitalisering

Leder: Ranveig Stalsberg, Trilobite Microsystems

Fra styret: Helene Damman, Bouvet

Fra medlemsbedriftene: Lars Erik Torjussen (Noroff Education AS), Anders Gaudestad (LOS Energy), Stein Inge Jærnes (07 Media), Silje Dagsvik (Trainee Sør).

Fra Næringsforeningen: May Baagøe Broughton

Bakgrunn for opprettelsen:

Digital teknologi utfordrer etablerte forretningsmodeller, og er med på å skape dyptgripende endringer i organisasjonen. Digital kompetanse er ikke noe du outsourcer, det er noe du du trenger å eie selv. Det er nødvendig at dagens toppledere får mer digital kompetanse, slik at de kan forstå og ta de riktige beslutningene i den kommende digitale transformasjonen. Dersom du er toppleder i dag (eller på vei til å bli det) så er den beste investeringen du kan gjøre (både for deg selv og bedriften du leder) å øke din egen digitale kompetanse.

 • Ressursgruppen skal være styrets forlengede arm og gi råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan bidra til økt vekst, verdiskapning og næringsutvikling i regionen. Samtidig gir en ressursgruppe en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk, styrke og profilere en bransje / et fagfelt, og være med på å sette dagsorden.

Ressursgruppen skal ha fokus på følgende hovedområder:

 1. Bedre vilkårene for næringsdrivende innenfor fagfeltet digitalisering.
 2. Sørge for et aktivt utviklingsarbeid innen digitalisering i regionen
 3. Skape et nettverk og en attraktiv møteplass, samt bidra til kompetansebygging for medlemmene innenfor det respektive feltet.
 4. Gi styret og administrasjonen i NiKR generelle råd i forbindelse med digitalisering, samt spesielle råd i forbindelse med spesifikke saker relatert til fagfeltet.
 5. Sette dagsorden for NiKR sitt arbeid innenfor fagfeltet digitalisering.

Fredag 18.mars hadde vi en fredagslunsj med digitalisering som tema. Den kan du lese her.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor