AA

Flere i arbeid

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Ressursgruppen Flere i arbeid skal jobbe med tematikken utenforskap i arbeidslivet, som er en stor samfunnsutfordring og en uutnyttet ressurs i næringslivet. Målet med arbeidet i gruppen er å:
• Økt bevisstheten og engasjement i næringslivet for å finne de gode løsningene – i et regionalt partnerskap
• Mobilisere til deltakelse i uttesting av nye modeller:
• – Arbeids- og mestringsorientert oppfølging
• – Opplæring i bedrifter

Gruppens medlemmer:

Hege Gabrielsen, PWC (leder)
Hege Nilsen Ekberg, Stormberg
Camilla Jarlsby, UiA
Jan Berhus, Brandsdal Group
Omar Sadiq, Arkivet/Plattform
Randi Granvold, 07 Media
Jon Syrtveit, Kruse Smith
Ole Falck Hansen, Beckmann
Merete Svendsen, Qualified Professionals
Christian Berthelsen, Betongelement Sør

Fra Næringsforeningen: Trond M. Backer

Ressursgruppen Flere i arbeid skal jobbe med tematikken utenforskap i arbeidslivet, som er en stor samfunnsutfordring og en uutnyttet ressurs i næringslivet. Målet med arbeidet i gruppen er å:
• Økt bevisstheten og engasjement i næringslivet for å finne de gode løsningene – i et regionalt partnerskap
• Mobilisere til deltakelse i uttesting av nye modeller:
• – Arbeids- og mestringsorientert oppfølging
• – Opplæring i bedrifter

Gruppens medlemmer:

Hege Gabrielsen, PWC (leder)
Hege Nilsen Ekberg, Stormberg
Camilla Jarlsby, UiA
Jan Berhus, Brandsdal Group
Omar Sadiq, Arkivet/Plattform
Randi Granvold, 07 Media
Jon Syrtveit, Kruse Smith
Ole Falck Hansen, Beckmann
Merete Svendsen, Qualified Professionals
Christian Berthelsen, Betongelement Sør

Fra Næringsforeningen: Trond M. Backer

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor