AA

Bærekraftig omstilling

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Ressursgruppe for bærekraftig omstillling består av:

Leder: Dag Nordbø

Fra medlemsbedriftene: Unni Farestveit (Agder Energi AS), Linn Grøtberg (Stiftelsen Miljøfyrtårn), Halvard Aglen (Kristiansand Havn), Elizabeth Rojas (Kristiansand kommune), Odd Terje Døvik (Returkraft) og Liv Brit Kamo (Kambo Eiendom).

Fra Næringsforeningen: Roar Osmundsen

Bakgrunn for opprettelsen:

 • Ressursgruppen skal være styrets forlengede arm og gi råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan bidra til økt vekst, verdiskapning og næringsutvikling i regionen. Samtidig gir en ressursgruppe en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk, styrke og profilere en bransje / et fagfelt, og være med på å sette dagsorden.

Ressursgruppen skal ha fokus på følgende hovedområder:

 1. Kartlegge pågående regionalt engasjement innenfor grønt skifte
 2. Bidra til utvikling av styringssystemer for grønt skifte
 3. Skape økt forståelse i næringslivet for innholdet i begrepet grønt skifte
 4. Gruppen skal arbeid for at Grønt skifte fokus skal være en forutsetning for bærekraftig  innovasjon
 5. Være en formidler av kunnskap
Annonse
Annonse
Annonse

Ressursgruppe for bærekraftig omstillling består av:

Leder: Dag Nordbø

Fra medlemsbedriftene: Unni Farestveit (Agder Energi AS), Linn Grøtberg (Stiftelsen Miljøfyrtårn), Halvard Aglen (Kristiansand Havn), Elizabeth Rojas (Kristiansand kommune), Odd Terje Døvik (Returkraft) og Liv Brit Kamo (Kambo Eiendom).

Fra Næringsforeningen: Roar Osmundsen

Bakgrunn for opprettelsen:

 • Ressursgruppen skal være styrets forlengede arm og gi råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan bidra til økt vekst, verdiskapning og næringsutvikling i regionen. Samtidig gir en ressursgruppe en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk, styrke og profilere en bransje / et fagfelt, og være med på å sette dagsorden.

Ressursgruppen skal ha fokus på følgende hovedområder:

 1. Kartlegge pågående regionalt engasjement innenfor grønt skifte
 2. Bidra til utvikling av styringssystemer for grønt skifte
 3. Skape økt forståelse i næringslivet for innholdet i begrepet grønt skifte
 4. Gruppen skal arbeid for at Grønt skifte fokus skal være en forutsetning for bærekraftig  innovasjon
 5. Være en formidler av kunnskap

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor