AA

Infrastruktur og byutvikling

Her er vår ressursgruppe for infrastruktur og byutvikling:

Navn: Infrastruktur og byutvikling

Leder: Tom Bredesen (adm. dir Skeie Eiendom)

Fra medlemsbedriftene: Halvard Aglen (havnedirektør Port of Kristiansand), Jan Willy Føreland (WSP Group), Jan Omli Larsen (adm.dir KNAS), Rune Berntsen (markedssjef Kruse Smith), Ole Johan Bueklev (Repstad Eiendom), Siv Wiken (adm.dir Agder Kollektivtransport), NODE

Fra Næringsforeningen: Geir Jørgensen og Roar Osmundsen

Bakgrunn for opprettelsen:

  • Strategisk næringsplan og kommuneplan. For at ovennevnte planer skal kunne gjennomføres trengs et samarbeid innenfor, og på tvers av bransjer, hvor sterke faglige nettverk spiller en sentral rolle.
  • Ressursgruppen skal være styrets forlengede arm og gi råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan bidra til økt vekst, verdiskapning og næringsutvikling i regionen. Samtidig gir en ressursgruppe en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk, styrke og profilere en bransje / et fagfelt, og være med på å sette dagsorden.

Ressursgruppen skal ha fokus på følgende hovedområder:

  1. Bedre vilkårene for næringsdrivende innenfor fagfeltet infrastruktur og byutvikling.
  2. Sørge for et aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor regionen
  3. Skape et nettverk og en attraktiv møteplass, samt bidra til kompetansebygging for medlemmene innenfor det respektive feltet.
  4. Gi styret og administrasjonen i NiKR generelle råd i forbindelse med næringsutvikling i regionen, samt spesielle råd i forbindelse med spesifikke saker relatert til fagfeltet. Spesielt neste år gjelder dette også for utviklingen innenfor ny kommunestruktur.
  5. Sette dagsorden for NiKR sitt arbeid innenfor fagfeltet infrastruktur og byutvikling.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor