AA

Innovasjon og Entreprenørskap

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Her er vår ressursgruppe som skal jobbe med innovasjon og entreprenørskap:

Navn: Innovasjon og Entreprenørskap

Leder: Erik Tønnesen, daglig leder Skagerak Kapital

Fra styret: Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Agderforskning og Arena USUS

Medlemmer: Sveinung Hovstad, daglig leder Innovasjon Norge Agder, Stephen Seiler, Viserektor UiA, Robert Hammen, banksjef Nordea, Gunnar Kulia, NCE EYDE og Styrhuset

Fra Næringsforeningen: Runar Brøvig

Bakgrunn for opprettelsen:

 • Strategisk næringsplan peker på innovasjon og entreprenørskap som et viktig område for landsdelen. For at ovennevnte planer skal kunne gjennomføres trengs et samarbeid innenfor, og på tvers av bransjer, hvor sterke faglige nettverk spiller en sentral rolle.
 • Innovasjon og entreprenørskap er særlig viktig i den omstillingsperioden vi står overfor.
 • Ressursgruppen skal være styrets forlengede arm og gi råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan bidra til økt vekst, verdiskapning og næringsutvikling i regionen. Samtidig gir en ressursgruppe en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk, styrke og profilere en bransje / et fagfelt, og være med på å sette dagsorden.

Ressursgruppen skal ha fokus på følgende hovedområder:

 1. Bedre vilkårene for oppstartsbedrifter, samt og stimulere til økt innovasjon og nyskapning i både etablerte og nystartede selskaper
 2. Stimulerer til økt og bedre bruk av både finansielle og ikke-finansielle offentlige støtteordninger
 3. Skape et nettverk og en attraktiv møteplass, samt bidra til kompetansebygging for medlemmene innenfor det respektive feltet.
 4. Gi styret og administrasjonen i NiKR generelle råd i forbindelse med næringsutvikling i regionen relatert til innovasjon og entreprenørskap, samt spesielle råd i forbindelse med spesifikke saker relatert til fagfeltet.
 5. Sette dagsorden for NiKR sitt arbeid innenfor arbeidet som gjøres innen innovasjon og entreprenørskap.

Næringsforeningen har også samlet en oversikt over noen av de mest brukte støtteordningene som finnes for næringslivet i regionen vår. Les mer om disse her.

Annonse
Annonse
Annonse

Her er vår ressursgruppe som skal jobbe med innovasjon og entreprenørskap:

Navn: Innovasjon og Entreprenørskap

Leder: Erik Tønnesen, daglig leder Skagerak Kapital

Fra styret: Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Agderforskning og Arena USUS

Medlemmer: Sveinung Hovstad, daglig leder Innovasjon Norge Agder, Stephen Seiler, Viserektor UiA, Robert Hammen, banksjef Nordea, Gunnar Kulia, NCE EYDE og Styrhuset

Fra Næringsforeningen: Runar Brøvig

Bakgrunn for opprettelsen:

 • Strategisk næringsplan peker på innovasjon og entreprenørskap som et viktig område for landsdelen. For at ovennevnte planer skal kunne gjennomføres trengs et samarbeid innenfor, og på tvers av bransjer, hvor sterke faglige nettverk spiller en sentral rolle.
 • Innovasjon og entreprenørskap er særlig viktig i den omstillingsperioden vi står overfor.
 • Ressursgruppen skal være styrets forlengede arm og gi råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan bidra til økt vekst, verdiskapning og næringsutvikling i regionen. Samtidig gir en ressursgruppe en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk, styrke og profilere en bransje / et fagfelt, og være med på å sette dagsorden.

Ressursgruppen skal ha fokus på følgende hovedområder:

 1. Bedre vilkårene for oppstartsbedrifter, samt og stimulere til økt innovasjon og nyskapning i både etablerte og nystartede selskaper
 2. Stimulerer til økt og bedre bruk av både finansielle og ikke-finansielle offentlige støtteordninger
 3. Skape et nettverk og en attraktiv møteplass, samt bidra til kompetansebygging for medlemmene innenfor det respektive feltet.
 4. Gi styret og administrasjonen i NiKR generelle råd i forbindelse med næringsutvikling i regionen relatert til innovasjon og entreprenørskap, samt spesielle råd i forbindelse med spesifikke saker relatert til fagfeltet.
 5. Sette dagsorden for NiKR sitt arbeid innenfor arbeidet som gjøres innen innovasjon og entreprenørskap.

Næringsforeningen har også samlet en oversikt over noen av de mest brukte støtteordningene som finnes for næringslivet i regionen vår. Les mer om disse her.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor